Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Nivået på det årlige forvaltningshonoraret på de forskjellige aksjefondene varierer etter hvor du kjøper det. I denne oversikten ser du hva kostnadene er på aksjefondene i de forskjellige kjøpstedene.

Det er nå mange forvaltere og distributører som selger fond fra andre forvaltere. En del av dem selger fondet til samme årlige forvaltningskostnad som forvalteren av fondet. Andre selger fondene med en lavere årlig forvaltningskostnad. Rabatten på det årlige forvaltningskostnaden varierer fra null til 1 prosent.

Når en distributør selger et fond, kan dette enten være et netto eller et bruttofond. For distributører som har innført plattformavgift / formidlingsavgift bestemmes kostnadene på to måter:

 1. Ved nettofond legges plattformavgiften til
 2. Ved bruttofond trekker provisjonen distributøren får fra forvalteren, plattformavgift legges til

Alle de fire i prisoversikten under har denne prismekanikken.

Det er flere distributører som selger fondene til samme pris som forvalteren selv. Da gir ikke denne distributøren denne provisjonen videre til kunden. Hvis fondets forvaltningskostnad er 2,00 prosent og provisjonen er 0,50 prosent, beholder denne distributøren provisjonen selv.

Disse selger (distribuerer) fond fra andre forvaltere)

Hvis vi skal ta med en distributør i prisoversikten, må denne distributøren selge alle eller deler av fondene til en lavere pris. For distributører som ikke gjør det vil den årlige forvaltningskostnaden være den samme som forvalteren av fondet.

I prisoversikten har vi tatt med distributører som i mange tilfeller selger fondet til en lavere forvaltningskostnad,

 • DNB
 • Kron
 • Nordnet
 • Sbanken

I tillegg er det flere fondsforvaltere som selger fond fra andre:

 • Alfred Berg
 • Eika-bankene
 • Nordea
 • Norne
 • SpareBank 1-bankene (som har forskjellige kostnader)
 • Pareto
 • Skagen

Prisoversikt over aksjefondene

I tabellene nedenfor ser du den årlige forvaltningskostnaden som forvalteren tar (FV), og hvilken årlig kostnad du må betale hos de andre distributørene. Hvis feltet for kostnad er blankt, betyr det at distributøren ikke selger fondet.

Aksjefondene er delt inn i fire tabeller:

 • Norske fond
 • Globale fond
 • Nordiske fond
 • Fremvoksende markeder

Hver enkelt av listene er alfabetisk sortert etter fondsnavn.

Helt til venstre står den årlige forvaltningskostnaden (under FV) til forvalteren av fondet, deretter den årlige forvaltningskostnaden som du må betale når du går gjennom DNB, Kron, Nordnet, og Sbanken. Alle tall er i prosent.  Hvis feltet er blant betyr det at de ikke selger dette fondet.

Norske aksjefond

Fond FV DNB Kron Nord Sbank
Alfred Berg Aktiv C 1,50 1,50 1,15 1,04 1,10
Alfred Berg Gambak 2,00 1,30 1,25 1,29 1,35
Alfred Berg Humanfond 1,20 1,25 1,04   1,00
Alfred Berg Indeks C 0,19 0,19 0,22 0,27 0,18
Alfred Berg Norge C 1,20 0,90 0,95 0,89 0,95
Alfred Berg Norge Transition C (NOK) 1,20 0,90      
Arctic Norwegian Equities Class A 2,00 1,73 1,32 1,50 1,39
Arctic Norwegian Value Creation A NOK 1,88 1,27 1,19 1,16 1,17
C WorldWide Norge 1,30 1,30 1,05 1,29 1,10
C Worldwide Norge Fossilfritt+ 1,60 1,60   1,59  
Danske Invest I. Norway Restricted, klasse NOK 0,23        
Danske Invest Norge I 1,50 1,50      
Danske Invest Norge II 1,25 1,25      
Danske Invest Norge Vekst 1,75 1,75      
Delphi Norge A 1,50 1,30 1,25 1,29 1,30
DNB Grønt Skifte Norge A 1,16 1,16   1,15 1,16
DNB Norge A 1,17 1,17 1,11 1,16 1,17
DNB Norge Indeks A 0,20 0,20 0,21 0,29 0,16
DNB Norge Selektiv A 1,17 1,17 1,11 1,16 1,17
DNB SMB A 1,17 1,17 1,11 1,16 1,17
Eika Norge 1,50 1,50 1,00 1,04 1,05
First Generator A 2,25 2,26   2,24  
First Generator S 1,50 1,51      
First Norway 2,25 2,26 2,21 2,24 2,26
First Opportunities 2,40 2,41   1,87 2,41
Fondsfinans Norge 1,00 1,00   0,99 1,00
Fondsfinans Utbytte 1,20 1,20   1,19 1,20
Forte Norge 2,03 1,94 1,35 1,96 1,28
Forte Trønder 2,04 1,94 1,35 1,96 1,28
Handelsbanken Norge Index 0,30        
Handelsbanken Norge Tema 1,50 1,51   1,79 1,30
Holberg Norge A 1,50 1,30 1,00 1,04 1,05
KLP AksjeNorge Indeks P 0,18 0,18 0,22 0,28 0,18
KLP AksjeNorge P 0,75 0,75 0,80 0,69 0,75
Landkreditt Utbytte A 1,30 1,30   1,29  
Nordea Avkastning 1,50 1,50 1,38 1,04 1,05
Nordea Norge Pluss 1,00 1,00      
Nordea Norge Verdi 1,50 1,50 1,38 1,04 1,05
Nordea Norwegian Stars A 1,49       1,04
Nordnet Indeksfond Norge 0,19     0,19  
Norne Aksje Norge 1,30        
Odin Norge C 1,50 1,05 1,00 1,04 1,05
Odin Norge F 1,05        
Pareto Aksje Norge A 2,50 2,50      
Pareto Aksje Norge B 1,80 1,80 1,75 1,59  
Pareto Investment Fund A 1,80 1,80 1,60 1,19  
Pluss Aksje 1,20        
Pluss Markedsverdi 0,90        
Sbanken Framgang Sammen 1,50       1,50
SEB Norway Focus Fund C NOK 1,55 1,55   1,09  
SpareBank 1 Norge Verdi C 1,25        
Storebrand Indeks - Norge A 0,20 0,20 0,20 0,29 0,16
Storebrand Norge A 1,50 1,30 1,25 1,30 1,30
Storebrand Norge Fossilfri A 1,50 1,30 1,25 1,29 1,30
Storebrand Vekst A 1,50 1,31 1,25 1,30 1,31
Storebrand Verdi A 1,50 1,30 1,32 1,29 1,30

 

Globale aksjefond

Fond FV DNB Kron Nord Sbank
Alfred Berg Global 1,00 0,80 0,75 0,79  
C WorldWide Globale Aksjer 1,40 1,40 1,15 1,42 1,20
C WorldWide Globale Aksjer Etisk 1,60 1,60   1,62  
C Worldwide Stabile Aksjer 1,60 1,60   1,65  
Carnegie Global Quality Companies A 1,42        
Danske Invest Global Index Restricted Class SA 0,53        
Danske Invest Global Index, klasse NOK h 0,40        
Danske Invest Global Sustainable Future, kl. NOK 1,87 1,87 1,32 1,20  
Danske Invest Horisont 100, klasse NOK 1,63 1,63      
Danske Invest Horisont Aksje 1,74 1,74      
Danske Invest I. Global AC Restricted, klasse NOK 0,35        
Delphi Global A 2,00 1,51 1,25 1,71 1,80
Delphi Global Valutasikret 2,05     1,86  
Delphi Green Trends A 1,50 1,32 1,25 1,32 1,32
DNB Aktiv 100 A 1,17 1,17 1,11 1,16 1,17
DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A N NOK 1,21 1,21 1,18 1,19  
DNB Fund - Low Volatility Equities Retail A N NOK 0,96 0,96 0,92 0,95  
DNB Fund Future Waves N 1,21 1,21 1,24 1,20 0,79
DNB Global A 1,17 1,17 1,11 1,16 1,17
DNB Global Indeks A 0,20 0,20 0,21 0,29 0,16
DNB Global Lavkarbon A 0,57 0,57   0,76 0,77
DNB Klima Indeks A 0,22 0,22 0,31 0,31 0,18
DNB Private Banking Premium 100 A 1,07 1,07      
DNB Spare 100 0,35 0,35      
Eika Global 1,50 1,50 1,00 1,04 1,05
Eika Spar 1,50 1,50 1,00   1,05
Fidelity Funds Global Focus A (USD) 1,92       1,06
Fidelity International 1,89        
First Global Focus 2,00 2,03 1,99 1,99 2,03
Fondsfinans Fornybar Energi 1,25 1,25   1,33 1,25
Forte Global 2,12 1,99   1,96  
Fram Global 2,00     2,29  
Handelsbanken Aktiv 100 1,56 1,50      
Handelsbanken Global Index Criteria 0,40     0,59 0,26
Handelsbanken Global Momentum 0,60        
Handelsbanken Global Selektiv 1,84     1,89  
Handelsbanken Global SMB Index Criteria 0,60        
Handelsbanken Global Tema 1,40     1,69  
Handelsbanken Global Utbytte 0,60        
Heimdal Tinde C 1,25     1,29  
Holberg Global A 1,50 1,20 1,00 1,04 1,05
Holberg Global Valutasikret A 1,50 1,50 1,00 1,04 1,05
JPM Glb Unconstrained Eqt A dist (USD) 1,81        
JPM Global Select Eq A acc (USD) 1,81   1,19    
KLP AksjeGlobal Flerfaktor P 0,27 0,25 0,43 0,33 0,27
KLP AksjeGlobal Flerfaktor Valutasikret P 0,30 0,27 0,45 0,35 0,30
KLP AksjeGlobal Indeks P 0,18 0,18 0,22 0,28 0,18
KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret P 0,25 0,25 0,26 0,30 0,25
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P 0,18 0,18 0,22 0,39 0,18
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar Valutasikret. P 0,23 0,23 0,26 0,42 0,23
KLP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor P 0,45 0,40 0,58 0,56 0,45
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks P 0,33 0,33 0,37 0,42 0,33
KLP AksjeVerden Indeks P 0,25 0,23 0,26 0,29 0,25
KLP Framtid Mer Samfunnsansvar P 0,22     0,43  
KLP Framtid P 0,22 0,22   0,33  
Kron Indeks Global 0,15   0,15    
Landkreditt Aksje Global A 1,10 1,10   1,09  
Nordea Aksjer Verden 1,51 1,52 1,39 0,91 1,07
Nordea Global Climate and Social Impact Fund 1,73        
Nordea Global Disruption Fund BF NOK 1,80     1,32  
Nordea Global Dividend 1,50       1,05
Nordea Global Enhanced 0,60        
Nordea Global Enhanced Small Cap 0,62        
Nordea Global Listed Infrastructure Fund 1,93        
Nordea Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged 1,81        
Nordea Global Passive 0,40 0,40      
Nordea Global Small Cap 1,82        
Nordea Global Social Empowerment 1,73        
Nordea Global Stars 1,79   1,29 1,32 1,34
Nordea Klima & Miljø 1,79   1,29   1,34
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 1,50 1,50 1,38 1,04 1,05
Nordea World (NOK) 1,00        
Nordnet Indeksfond Global ESG 0,19     0,19  
Norne Aksje 0,80        
Norse Trend Global 2,00 2,00      
Odin Aksje C 1,50 1,05 1,00 1,04 1,05
Odin Aksje F 1,05        
ODIN Bærekraft C 1,50 1,05      
Odin Global C 1,50 1,05 1,00 1,04 1,06
Odin Global F 1,05        
Pareto Global A 2,30 2,30      
Pareto Global B 1,60 1,60 1,46 1,49  
Pluss Utland Aksje 1,20        
SEB Global Climate Opportunity fund 1,75       1,85
SEB Global NOK 1,80 1,55   1,21 1,85
Skagen Focus A 2,00 1,60 1,55 1,60  
Skagen Global A 1,50 1,50 1,05 1,59  
Skagen Select 100 1,86 1,48      
Skagen Vekst 1,30 1,30 1,05 1,39  
SpareBank 1 Utbytte C 1,50        
SpareBank 1 Verden Verdi C 1,50        
SPV Aksje 1,95        
Storebrand Ekstra Offensiv Indeks A 0,40        
Storebrand Ekstra Offensiv P 1,20        
Storebrand Fornybar Energi A 1,05   1,00    
Storebrand Fremtid 100 A 1,20 1,30 1,25 1,29 1,30
Storebrand Fremtidens Byer 1,05   1,00 1,10 1,05
Storebrand Global ESG A 0,40 0,40 0,40 0,59 0,36
Storebrand Global ESG Pluss A 0,40 0,40 0,40 0,59 0,36
Storebrand Global ESG Pluss A Valutasikret 0,45 0,65      
Storebrand Global Indeks A 0,25 0,40 0,20 0,29 0,16
Storebrand Global Indeks Valutsikret A 0,30 0,45 0,25 0,34 0,21
Storebrand Global Multifactor A 0,75 0,75 0,85 0,89 0,90
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A 0,80 0,80   0,95  
Storebrand Global Solutions A 0,75 0,75 0,85 0,89 0,90
Storebrand Global Solutions Valutasikret A 0,80        
Storebrand Global Value A 0,75 0,75 0,85 0,89 0,90
Storebrand Indeks - Alle Markeder A 0,30 0,31 0,20 0,29 0,17
Storebrand Like Muligheter A 1,05        

 

Nordiske aksjefond

Fond FV DNB Kron Nord Sbank
Alfred Berg Nordic Gambak C 2,00 1,30 1,25 1,31 1,35
Alfred Berg Nordic Index C (NOK) 0,18        
Alfred Berg Nordic Small Cap ESG C 1,75 1,77 1,13 1,17 1,20
Arctic Nordic Equities A 1,88 1,73 1,45 1,27 1,28
C WorldWide Norden 1,40 1,40 1,15 1,42 1,20
Carnegie All Cap 1,36        
Delphi Nordic A 1,50 1,32 1,25 1,29 1,32
DNB Barnefond A 0,20 0,20 0,55   0,16
DNB Grønt Skifte Norden A 1,17 1,17   1,16 1,17
DNB Norden A 1,17 1,17 1,11 1,16 1,17
DNB Norden Indeks A 0,20 0,20 0,21 0,29 0,16
Eika Alpha 2,50 2,50 1,50   1,55
Eika Norden 1,50 1,50 1,00 1,04 1,05
Fidelity Funds Nordic Dist SEK 1,93 1,93   1,44 1,07
First Veritas 2,25 2,25 2,22 2,24 2,27
Fondsfinans Norden 1,50 1,50   1,49 1,50
Handelsbanken Norden Index Criteria 0,40        
Handelsbanken Norden Selektiv 1,85 1,85   2,14  
Handelsbanken Norden Tema 1,50 1,51   1,79  
Handelsbanken Nordiske SMB 1,60 1,60   1,89  
Holberg Norden A 1,50 1,30 1,00 1,04 1,05
KLP AksjeNorden Indeks P 0,18 0,18 0,22 0,28 0,18
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar P 0,18 0,18 0,22 0,29 0,18
Landkreditt Norden Utbytte A 1,30 1,30   1,29  
Nordea Innovation Stars 1,39        
Nordea Nordic 1,40        
Nordea Nordic Ideas 1,79        
Nordea Nordic Stars 1,79 1,79 1,30   1,34
Odin Norden C 1,50 1,05 1,00 1,04 1,05
Odin Norden F 1,05        
Odin Small Cap C 1,50 1,05 1,00 1,04 1,05
Pareto Nordic Equity B 1,71   1,30 1,19  
SEB Norden 1,30        
Storebrand Indeks - Norden A 0,20 0,40   0,29 0,16
Swedbank Robur Nordenfond 1,25     0,90 0,93
Swedbank Robur Småbolagsfond Norden 1,25     0,90 0,93
Vibrand Norden 2,00     1,29  

 

Aksjefond i fremvoksende markeder

Fond FV DNB Kron Nord Sbank
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic USD (NOK 2,22 2,23 1,60 1,65 1,66
C WorldWide Emerging Markets 1,50 1,50 1,25 1,60 1,30
Danske Invest Global Emerging Markets Class A 2,05 1,92   1,36  
Danske Invest Global Emerging Markets NOK 1,69        
Danske Invest Global Emerging Markets S. Cap Cl. A 2,10 2,10      
Danske Invest I. Global Emerging Mark. Restr. NOK 0,40        
Danske Invest Sicav Emerging and Frontier Markets 2,30        
DNB Global Emerging Markets A 1,17 1,17 1,15 1,16 1,17
DNB Global Emerging Markets Indeks A 0,30 0,30 0,35 0,39 0,26
Fidelity Fund Emerging Markets 1,92 1,91   1,44  
Handelsbanken EMEA Tema 1,60     1,89  
Handelsbanken Emerging Markets Index (A1 NOK) 0,60        
Handelsbanken Vekstmarked Tema 1,60 1,60   1,89  
Holberg Rurik A 2,00 1,50 1,25 1,29 1,30
JPM Emerging Markets Equity A dist 1,75     1,23 1,35
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor P 0,40 0,40 0,53 0,53 0,40
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks P 0,28 0,18 0,30 0,39 0,28
Nordea Emerging Markets Enhanced 0,66        
Nordea Emerging Markets Equities 1,60   1,05 0,90 1,10
Nordea Emerging Stars 1,81   1,31 1,34 1,36
Nordea Stable Emerging Markets 2,12 2,12 1,47 1,50 1,52
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 0,29     0,29  
Odin Emerging Markets C 1,50 1,05 1,01 0,80 1,05
Odin Emerging Markets F 1,05        
SEB Emerging Markets 1,81 1,81   1,27  
Skagen Kon-Tiki 2,50 2,50 2,25 2,29 2,30
Storebrand Indeks - Nye Markeder A 0,40 0,42 0,30 0,41 0,28

 

Se anbefalingene på aksjefond:

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste norske aksefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste nordiske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste globale aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste aksjefond for fremvoksende markeder

 

Fond FV DNB Kron Nord Sbank
Aviva Investors-EmMkts. Eq Inc Fd (USD) 2,23 1,28
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic USD (NOK 2,22 2,23 1,60 1,65 1,66
C WorldWide Emerging Markets 1,70 1,50 1,25 1,49 1,30
Danske Invest Emerging and Frontier Markets 2,30
Danske Invest Global Emerging Mark. Restr. kl NOK 0,40
Danske Invest Global Emerging Markets Class A 2,05 1,92 1,36
Danske Invest Global Emerging Markets NOK 1,69
Danske Invest Global Emerging Markets S. Cap Cl. A 2,10 2,10
DNB Global Emerging Markets A 1,67 1,67 1,15 1,56 1,61
DNB Global Emerging Markets Indeks A 0,39 0,39 0,35 0,49 0,36
DNB Global Emerging Markets N 1,61 1,61 1,15 1,61
DNB Global Emerging Markets R 1,25
Fidelity Fund Emerging Markets 1,92 1,91 1,45
Handelsbanken EMEA Tema 1,60 1,89
Handelsbanken Emerging Markets Index (A1 NOK) 0,60 0,79
Handelsbanken Vekstmarked Tema 1,60 1,60 1,89
Holberg Rurik A 2,00 1,50 1,25 1,29 1,30
Holberg Rurik B 2,50
JPM Emerging Markets Equity A dist 1,75 1,26 1,35
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor P 0,40 0,40 0,53 0,53 0,40
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks P 0,28 0,18 0,30 0,39 0,28
Nordea Emerging Markets Enhanced 0,65
Nordea Emerging Markets Equities 1,60 1,05 0,89 1,10
Nordea Emerging Stars 1,81 1,31 1,35 1,36
Nordea Stable Emerging Markets 2,12 2,12 1,47 1,51 1,52
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 0,29 0,29
Odin Emerging Markets C 1,50 1,05 1,01 0,79 1,05
SEB Emerging Markets 1,81 1,22
Skagen Kon-Tiki 2,50 2,50 2,25 2,29
Storebrand Indeks - Nye Markeder A 0,40 0,41 0,30 0,43 0,27