Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er fremgangsmåten for å finne den billigste husforsikringen som dekker ditt behov.

Dette er en artikkel i økonomiverktøyet Smarte Penger Pluss
Smarte Penger Pluss er et omfattende økonomiverktøy som gir deg en rekke råd, vurderinger og verktøy. Disse vil hjelpe deg til å gjøre alle de smarte valgene i privatøkonomien. Alle Smarte Pengers råd er fullstendig uavhengige. Pluss vil være åpen en stund fremover, slik at du får sett hva innholdet består av. Det ligger allerede mye ute i Pluss. Det vil også stadig bli lagt til nye råd og vurderinger, samtidig som de eksisterende blir oppdatert.

Hvor mye prisene skiller mellom selskapene avhenger blant annet av både av størrelsen på boligen, og hvor den ligger.

Hvis du har flere forsikringer, lønner det seg å sjekke dem samlet. Da blir det tatt hensyn til samlerabattene du får. Disse kan nå opp i 25 prosent, og kan ha stor betydning for sluttresultatet.

I en husforsikring forsikrer du selve boligen. Nært sammen med denne er innboforsikringen. Se mer om denne under.

For selve husforsikringen finnes det ikke mye rabatter å hente via organisasjoner og foreninger. Det har derfor liten betydning for å finne den beste prisen.

Du kan spare noe på å forhøye egenandelen på husforsikringen. Dette gjelder spesielt for dyrere boliger.

På bolig kan du få mange forskjellige typer sikkerhetsrabatter. Hva du får i rabatter her varierer mellom selskapene, men i en prissammenligning er det viktig å ta med seg de rabattene du kan få.

Innboforsikring

På innboforsikringen er det ganske enkelt. Du bestemmer forsikringssummen og får en pris ut fra denne.

Det som er viktig å sjekke her er om du har tilgang til en kollektiv avtale på innboforsikring. Disse kan ha betydelig lavere pris enn individuelle. Les mer om dette:  Kollektive avtaler på innboforsikring er billigst

Hjelpemidler på Smarte Penger for å vurdere husforsikring

Det er fire hovedhjelpemidler på Smarte Penger:

Finn priser på husforsikring

Hvordan du skal sjekke husforsikring har egentlig den samme fremgangsmåten som med andre skadeforsikringer.

Dette er derfor lagt i en felles artikkel: Hvordan finner best pris på skadeforsikringer.

 

Kalkulatorer:

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.