>
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Alle litt større yrkesorganisasjoner har et tilbud om kollektiv avtale på innboforsikring.

For en innboforsikring er det ikke bare et spørsmål om hvilket forsikringsselskap du skal bruke. For svært mange er det også et spørsmål om du skal velge en kollektiv innboavtale, eller en individuell avtale.

Det er til dels store prisforskjeller både mellom de kollektive innboforsikringene, og mellom individuelle forsikringer.

På mindre innbosummer kan individuelle innboforsikringer være billigere. Dette avhenger også av om valgmulighetene som er i de kollektive avtalene.

Siden det også holder at en ektefelle eller samboer har tilgang til kollektiv avtale har flertallet mulighet for å kjøpe disse avtalene. Mange har også muligheten til å velge mellom to forskjellige, når de er medlem av to ulike organisasjoner.

Guide til innboforsikring

Test innboforsikring

LOfavør

Hvis du er medlem av LO har du ikke noe valg fordi denne inngår i medlemskontingenten. Denne har ingen begrensning på innbosummen. Den koster 888 kroner i året, men den er altså tvungen. Hvis dere er to som er medlem, kan man ikke si opp den ene. Det er i hvert fall ingen grunn til å ha en annen innboforsikringsavtale, hvis du er dekket av LO-avtalen.

Hvor høy forsikringssum du bør ha kan sjekke i innbokalkulatoren.

Kollektive innboforsikringer

De fleste kollektive innboforsikringer opererer med en prisdifferensiering ut fra hvor du bor. Her blir landet delt inn i tre deler:

  • Distrikt 1 er Oslo, som er det dyreste distriktet.
  • Distrikt 2 er det nest dyreste som normalt er disse kommunene: Asker, Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand, Lørenskog, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Skedsmo, Ski, Stavanger, Tromsø, og Trondheim.
  • Distrikt 3 er resten av landet.

I de fleste kollektive avtalene kan du velge mellom flere forsikringssummer, gjerne med 500.000 kroners trinn. I oversikten under har tatt med priser for 500.000 kroner og to millioner. Mange av de kollektive avtalene har ikke akkurat de summene, da har vi brukt det nærmeste beløpsalternativet over.

Hvis en kollektiv avtale bare har ett beløp, er det gjerne et ganske høyt beløp. Da kan denne forsikringen bli dyr hvis du bare trenger et lavt beløp. Jo flere valgfrie beløp avtalen har, jo større er sjansen for at du får forsikret deg for beløpet som er det korrekte for deg.

Hvis du følger lenkene i tabellen, kommer du direkte til avtalebeskrivelsen. Egenandelen ved skade varierer fra null til 4.000 kroner, denne ser du i en egen kolonne.

Nedenfor er det en egen tabell der det står hvor mange valgfrie beløp det er i avtalen.

Prisoversikt over kollektive avtaler

YS har den laveste prisen på innboforsikringen med 514 kroner for 500.000 kroner i innbosum i distrikt 1. I distrikt 2 og 3 koster den 403 kroner. Med 2 millioner i forsikringssum koster den 964 kroner i distrikt 1 og 742 kroner i distrikt 2 og 3.

Disse organisasjonene er også av de billigste: Akademikerforbundet, Akademikerne, Befalets Fellesorganisasjon (større beløp), NITO (større beløp), (Norges Juristforbund, Revisorforeningen, Sykepleierforbundet (større beløp), og Utdanningsforbundet (større beløp).

Disse organisasjonene har en fast innbosum: Befalets Fellesorganisasjon, Forvarets Personellservice, NITO, Sykepleierforbundet, og Utdanningsforbundet.

Noen organisasjoner har ikke et så lavt beløp som 500.000 kroner. Da er det minste tatt med på 500.000 kroner.

Tabellen er sortert alfabetisk.

500.000 kroner i innbosum Distrikt
Organisasjon Sum 1 2 3 Egenandel
LO Favør Ubegrenset 888 888 888 3 000
Akademikerforbundet 500 000 931 797 647 3 000
BOB BBL Standard 750 000 948 948 948
Revisorforeningen 500 000 965 870 760 2 000
Norges Juristforbund 500 000 1 008 889 695 3 000
YS 500 000 1 052 855 817 2 000
Akademikerne 500 000 1 054 931 727 3 000
Norsk Radiografforbund 500 000 1 176 1 003 806 3 000
Sykepleierforbundet Ubegrenset 1 236 1 236 1 236 3 000
Utdanningsforbundet 3 000 000 1 380 1 380 1 380 0
BOB BBL Super 750 000 1 428 1 428 1 428
OBOS 500 000 1 470 1 418 1 418 3 000
Forsvarets Personellservice 1 750 000 1 492 1 212 1 044 3 000
Politiets Fellesforbund 1 000 000 1 517 1 037 870 2 000
Norsk Journalistlag 500 000 1 528 974 760 3 000
NITO 2 750 000 1 584 1 584 1 584 2 000
Norsk Fysioterapiforbund 750 000 1 625 1 172 909 2 000
Befalets Fellesorganisasjon Ubegrenset 1 704 1 704 1 704 3 000
Lederne 1 000 000 2 054 1 620 1 250 2 500
Hørselhemmedes Landsforbund 2 000 000 2 412 1 685 1 453 4 000
Asker og Bærum BBL 2 000 000 3 030 2 095 3 030 4 000

Hvis organisasjonen ikke har akkurat 2 millioner, er det tatt med det nærmeste beløpet over det.

2 millioner kroner i innbosum Distrikt
Yrkesorganisasjoner: Sum 1 2 3 Egenandel
LO Ubegrenset 888 888 888 3 000
Sykepleierforbundet Ubegrenset 1 236 1 236 1 236 3 000
BOB BBL Standard 2 000 000 1 308 1 308 1 308
Utdanningsforbundet 3 000 000 1 380 1 380 1 380 0
Forsvarets Personellservice 1 750 000 1 492 1 212 1 044 3 000
NITO 2 750 000 1 584 1 584 1 584 2 000
Revisorforeningen 2 500 000 1 695 1 550 1 315 3 000
Befalets Fellesorganisasjon Ubegrenset 1 704 1 704 1 704 3 000
Norges Juristforbund 2 500 000 1 788 1 582 1 330 3 000
Akademikerne 2 500 000 1 860 1 648 1 385 3 000
Politiets Fellesforbund 2 000 000 1 895 1 296 1 085 2 000
YS 2 000 000 1 967 1 575 1 498 2 000
BOB BBL Super 2 000 000 2 028 2 028 2 028
Akademikerforbundet 2 000 000 2 035 1 451 1 267 3 000
Hørselhemmedes Landsforbund 2 000 000 2 412 1 685 1 453 4 000
Norsk Radiografforbund 2 000 000 2 594 1 845 1 605 3 000
OBOS 2 500 000 2 628 2 393 2 393 3 000
Lederne 2 000 000 2 837 2 252 1 759 2 500
Norsk Journalistlag 2 000 000 2 846 1 858 1 579 3 000
Asker og Bærum BBL 2 000 000 3 030 2 095 3 030 4 000
Norges Fysioterapiforbund 2 000 000 3 192 2 312 1 797 2 000

I Akademikerne inngår følgende yrkesorganisasjoner: Arkitektenes Fagforbund, Den norske Legeforening, Den norske Tannlegeforening, Den norske Veterinærforening, Econa, Krigsskoleutdannedes Offiseres Landsforening, Naturviterne, Norges Juristforbund, Norsk Lektorlag, Norsk Psykologiforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene.
I Partneravtalen inngår følgende yrkesorganisasjoner: Jordmorforeningen, NARF, Flygelederforeningen, Farmaceutforeningen, Naturterapeutene, Arkitektenes Landsforbund, Skatterevisorenes Forening.

Det er også vanlig å ha lavere priser for studentmedlemmer.

Dette er valgmulighetene

De forskjellige avtalene gir mulighet fra ett fast beløp, opp til 7 forskjellige innbosummer.

Yrkesorganisasjoner: Yrkesorganisasjoner: Selskap Kan tegnes
Akademikerforbundet Akademikerforbundet Tryg Kan tegne 5 beløp fra 0,5 til 3 mill.
Akademikerne Akademikerne Storebrand Kan tegne 4 beløp fra 0,5 til 6 mill.
Befalets Fellesorganisasjon Befalets Fellesorganisasjon If Opp til ubegrenset, enkeltgjenstand 300.000 kroner.
Forsvarets Personellservice Forsvarets Personellservice If Fast beløp på 1,75 mill.
Lederne Lederne Tryg Kan tegne 1, 2, 3 mill.
LO Favør LO SpareBank 1 Betales i kontingenten.
NITO NITO Gjensidige Fast beløp på 2,75 mill.
Norsk Fysioterapiforbund Norges Fysioterapiforbund Tryg Kan velge mellom 0,75, 1,5, 2,0, og 3 mill.
Norges Juristforbund Norges Juristforbund Tryg Kan velge mellom 0,5, 1,5, 2,5 og 6 mill.
Norsk Journalistlag Norsk Journalistlag Tryg Kan velge mellom 0,5, 1,5, 2,0, og 3,0 mill.
Norsk Radiografforbund Norsk Radiografforbund Tryg Kan tegne 5 beløp fra 0,5 til 3 mill.
Politiets Fellesforbund Protector Kan tegne 1,2 og 3 mill.
Revisorforeningen JBF Forsikring Kan tegne 0,5, 1,5, 2,5 og 3,0 mill.
Sykepleierforbundet Sykepleierforbundet DNB Fast beløp på 2,5 mill.
Utdanningsforbundet Utdanningsforbundet Tryg Fast beløp på 2 mill.
YS YS Gjensidige Kan velge mellom 0,5 og 2,5 mill.
Andre organisasjoner: Andre organisasjoner:
Asker og Bærum BBL Asker og Bærum BBL Tryg Fast beløp på 2 millioner kroner.
BOB BBL Standard BOB If Kan tegne 0,75, 1, 6 og 2 millioner.
Hørselhemmedes Landsforbund Hørselhemmedes Landsforbund Tryg Fast beløp på 2 mill.
Huseiernes Landsforbund Huseiernes Landsforbund If Kan velge mellom 0,5, 0,75, 1,6, og 2 mill.
OBOS OBOS Tryg Kan velge mellom 0,5, 1,5, og 2,5 mill.

Kollektiv eller individuell?

Gjennomsnittlig er det billigere å velge de kollektive avtalene. Men organisasjoner som bare tilbyr en fast sum, kan bli dyre på mindre forsikringssummer. For dem som er i oppstartsfasen og bare behøver en lav innbosum blir kollektive avtaler derfor dyre i forhold til de billigste individuelle.

Har du et forsikringsbehov som er i området fra 500.000 kroner og oppover, blir de kollektive avtalene billigere relativt til individuelt prisede innboforsikringene.

Det kan også være et moment å vurdere hvis du mangler én forsikring på å oppnå en rabatt. Hvis du for eksempel får 10 prosent samlerabatt ved én ekstra, gir dette ikke bare rabatt på innboforsikringen men også på de to andre. Dette kan gjøre at det er smartere å velge en i utgangspunktet dyrere innboforsikring.

 

Se også:

Slik finner du den beste husforsikringen.

Test av husforsikring.

Guide til å sammenligne skadeforsikringer

Les mer om totalkunderabatter (samlerabatter)

Kalkulatorer:

Innbokalkulator
Beregn hva du bør forsikre innboet ditt for.

Innboforsikringskalkulator hytte
Kalkulatoren beregner hvor høy innboforsikringen bør være på hytta.