Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Blant yrkesorganisasjonene er det noen få rabattavtaler på barneforsikring som er interessante.

Det er mange yrkesorganisasjoner som har rabattavtaler på barneforsikring. De fleste avtalene gir en viss rabatt, men mange av dem har ikke den nødvendige dekningen.

Vi anbefaler at du bare skal tegne forsikringer der uførepensjon er inkludert, da får barnet en utbetaling frem til 67 år (fra 20 år) hvis det blir ufør.

Det er få avtaler som det er verdt å se på når det gjelder barneforsikringer. 

Se Smarte Pengers vurderinger av barneforsikringene som er best.

Guide til barneforsikring.

Test av barneforsikringer.

Rabattavtalene på barneforsikring

Mange av avtalene inneholder ikke uførepensjon. For eksempel er det å ha 900.000 kroner i uførekapital (engangsutbetaling) ikke tilstrekkelig.

Det er bare 5 avtaler som gir en utbetaling ved arbeidsuførhet. Storebrand har avtaler med Akademikerne, Lederne og Politiets Fellesforbund. Men i denne avtalen er uførepensjonen bare på 2/3 del av hva den er i Storebrands Barneforsikring Ekstra. Verdien av redusert uførepensjon er omtrent 600 kroner. Justert for dette er avtalen likevel omtrent 1000 kroner rimeligere. Men det er altså ikke bra at uførepensjonen er redusert.

LO har også en avtale, men med svært lite fordeler ved seg. Denne er lik som DNB og SpareBank 1 tilbyr gjennom Fremtind.

Norsk Sykepleierforbunds avtale er rimeligere enn den omtrent tilsvarende i Fremtind. Dette er den eneste avtalen som kan sies å ha tilstrekkelig dekning på uføredelen.

Organisasjon Selskap Uførepensjon Uførekapital Pris
Akademikerforbundet Tryg 0 900 000 2 519
Akademikerne Storebrand 73 040 967 780 2 630
Forskerforbundet Tryg 0 900 000 2 457
Lederne Storebrand 73 040 967 780 2 898
LO – Basis SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) 0 780 339 3 076
LO – Pluss SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) 55 739 780 339 3 300
LO – Topp SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) 111 477 780 339 4 512
Norges Juristforbund Tryg 0 900 000 2 348
Norsk Fysioterapeutforbund Tryg 0 900 000 2 500
Norsk Journalistlag Tryg 0 900 000 2 675
Norsk Radiografforbund Tryg 0 900 000 2 562
Norsk Sykepleierforbund Fremtind Forsikring 0 0 1 716
Norsk Sykepleierforbund + uførekapital DNB (Fremtind Forsikring) 0 500 000 2 052
Norsk Sykepleierforbund + uførepensjon DNB (Fremtind Forsikring) 98 000 0 3 336
Norsk Sykepleierforbund +uførekapital og uførepensjon DNB (Fremtind Forsikring) 98 000 500 000 3 672
Politiets Fellesforbund Storebrand 69 720 923 790 2 665
Utdanningsforbundet Tryg 0 1 000 000 1 788

Akademiker-avtalen gjelder for: Arkitektenes Fagforbund, Econa, Legeforeningen, Naturviterforbundet, Norsk Lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Tannlegeforeningen, Veterinærforeningen.

Mer om barneforsikring

Barneforsikring - selskapenes uføredekning

Barneforsikring - selskapenes ulykkesforsikringsdekning

Barneforsikring - selskapenes dekning på ombygging og tekniske hjelpemidler

Barneforsikring - selskapenes dekning på alvorlige sykdommer

Barneforsikring - selskapenes dekning av dagpenger ved sykehusopphold

Barneforsikring - selskapenes dekning av hjelpestønad

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk. 

Her kan du se vilkårene på de enkelte barneforsikringene.