Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Mange kommuner gir deg valget mellom vannmåler eller stipulert vann- og avløpsavgift. Hva lønner seg?

Det kan være mye å spare på å installere vannmåler. Noen kan spare mange tusen kroner i året. Men det vil ikke lønne seg for alle.

Nye boliger er gjerne pålagt å installere vannmåler, mens de øvrige har valget. I så fall har du to valg:

  1. Fortsette å betale ut fra stipulert forbruk av vann. Det betyr at kommunen sjablonmessig beregner hva du bruker av vann basert på boligens bruksareal. Tar da som oftest ikke hensyn til hvor mange personer som faktisk bor i boligen. Eller hva du bruker i hagen.
  2. Vannmåler. Da rapporterer du inn målerstand til kommunen en gang per år. Du får beskjed fra kommunen når du skal gjøre det.

Har du stor bolig, blir stipulert forbruk for vann og avløp dyrt siden arealet avgjør. Men prisen blir akkurat den samme om det bor få mennesker i husstanden. Har for eksempel barna flyttet ut fra deres store 70-talls enebolig, er det ingenting å lure på. Vannmåler vil gi betydelig lavere vannavgift.

Og motsatt. Bor dere i en liten bolig med tenåringer som dusjer lenge, vil man tape på å gå over til vannmåler. Er huset fullt av ungdommer i dusjealder, har du neppe noe å hente.

Bruk vannmålerkalkulatoren

For å beregne hva som vil lønne seg kan du bruke vannmålerkalkulatoren. Der legges du inn de kommunale prisene på vann og avløp for stipulert forbruk og med vannmåler. Her må du også legge inn en forutsetning om hvor mye vann du tror du vil bruke i løpet av året. Dermed kan du sammenligne kostnadene ved de to alternativene.

Kalkulatoren hjelper deg også til å finne vannforbruket ditt i løpet av et år.

Vannmålerkalkulator

Eksempel

Prisene i eksemplet under er hentet fra Oslo Kommune. Der er vann- og avløpsgebyrene bestemt av hva bruksarealet på boligen er (bruksarealet ganges med 1,3, før det ganges med vann og avløpsgebyrene). Andre kommuner vil ha andre priser enn dette.

I eksempelet er det brukt bruksareal på 100 og 200 kvadratmeter. Det er også forutsatt at det brukes like mye vann enten det er 100 eller 200 kvadratmeter.

Med det minste bruksarealet vil det ikke lønne seg å installere vannmåler. Med 200 kvadratmeter vil den årlige kostnaden være 1.595 kroner lavere med vannmåler. Med en forutsetning på 5.000 kroner i installasjonskostnad vil det ta 3,1 år å tjene inn denne kostnaden.

Vannbruk 100 kvm 200 kvm
Uten måler:
Stipulert forbruk vann i m3 1 551 3 103
Stipulert forbruk avløp i m3 2 328 4 665
Fastledd avløp 489 489
Sum kostnad uten måler 4 368 6 737
Med måler:
Pris for vann i m3 15,51 15,51
Pris for avløp i m3 23,28 23,28
Fastledd 489 489
Leie av vannmåler 1 906 1 906
Sum kostnad med måler 6 662 6 662
Forbruk vann 110 110
Merkostnad ved ikke å ha måler -2 294 1 595
Kostnad ved å legge inn vannmåler 5 000 5 000
Antall år før dette er tjent inn * 3,1

Kostnaden ved installasjon

Du må bekoste installasjonen selv. Den koster 3.000-10.000 kroner, og skal utføres av godkjent rørlegger som melder den nye vannmålere inn til kommunen.

I tillegg må du betale prisen for selve vannmåleren. Da kjøper du den av rørleggeren. Eventuelt kan du leie den fra kommunen og koster da typisk 250-400 kroner per år.

 

Kalkulatorer:

Vannmålerkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du beregne om det lønner seg å installere vannmåler.

Strømsparekalkulator: Dusjendringer
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å endre dusjvaner som installere sparedusj, og dusje kortere.

Strømsparekalkulator: Temperatursenking
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å senke innetemperaturen.