Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Utleietjenester som Airbnb, og Booking.com kan gi deg skattefrie ekstrainntekter ved å leie ut et rom i boligen, eller hele boligen.

Airbnb er den største nettbaserte tjenesten for privat utleie og leie av rom, hus eller annet husvære. Rundt om i verden er det et enormt antall som leier ut via Airbnb.

Hvor mye du kan regne med å få i døgnleie avhenger blant annet av om du leier ut ett rom, eller hele boligen. Ikke minst hvor boligen ligger, og når på året det er har også betydning.

Du kan sjekke selv på airbnb hva du kan regne med å oppnå av leieinntekter i din bolig.

Ved kortidsutleie (opptil 30 dager) er de førte 10.000 skattefrie. Deretter regnes 85 prosent av det overskytende som inntekt, med en skattesats på 22 prosent. Dette er sjablonregler slik at utgifter kan ikke trekkes fra. Det vil være visse kostnader for kjøp av utstyr til boligen i forbindelse med utleie. Provisjonen til Airbnb er 3 prosent av utleiebeløpet.

Leie mer om å leie ut via Airbnb

Tabellen under viser leieinntektens størrelse ved ulike antall dager med utleie. Nederst vises hva dette gir netto etter at skatten er trukket fra.

Leieinntekter 15 dager 45 dager
Leilighet 1200 kr 18 000 54 000
Rom 500 kr 7 500 22 500
Etter skatt:
Leilighet 1200 kr 16 504 45 772
Rom 500 kr 7 500 20 163

Dette er nøkkelpunktene for å bli en god vert

Det er visse ting du må gjøre for å ta ut utleiepotensialet i boligen din:

  • Svar på henvendelser raskt
  • Godta bestillinger når kalenderen viser at den er ledig
  • Unngå kanselleringer
  • Kjøp inn nødvendig utstyr. Et godt utstyrt sted vil gjøre leietakerne mer fornøyd
  • Gjør ellers alt for å få gode karakter

Karaktersystemet

Karaktersystemet er viktig. Det sørger for at alle ønsker å være en god vert, eller en god gjest. Begge får tildelt karakter, en dårlig karakter vil skape problemer både for vert og gjest.

Som vert er det viktig å ha best mulig karakter. Dropper karakteren litt vil også antall potensielle gjester droppe.

 

Les også disse artiklene:

Kortidsutleie av egen bolig

Airbnb: Om å være vertskap

Kalkulatorer:

Boligutleie - skatt på utleie via Airbnb
Kalkulatoren beregner skatten du får ved å bruke nettbaserte markedsplasser som Airbnb når du leier ut boligen helt eller delvis.