Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Smarte Penger vurderer hele tiden hvilke billån som har de laveste rentene i markedet. Vurderingene blir oppdatert når det skjer renteendringer.

Med et seniorlån kan du låne opp på boligen din uten at du behøver å betale renter og avdrag. Rentene legges til saldoen på lånet.

Se også:

Renteoversikt seniorlån

Guide til Seniorlån / LittExtra

Låne til pensjon

Det er 9 banker som tilbyr seniorlån (Litt Extra).

Det er ingen kredittvurdering ved vurdering om hvor mye du kan låne. Det er utelukkende markedsverdien av boligen, og hvor du bor som avgjør om og hvor mye du kan få utbetalt. Det er ingen forskjell mellom bankene på hvor mye de kan gi i lån.

Noen av bankene er landsdekkende, slik at disse bankene kan brukes av alle. Dette er BN Bank, JBF, KLP, og OBOS. De andre bankene gir lån i sin region.

Hvilken bank som over tid vil bli den billigste er vanskelig å si. Det naturlige er å bruke den banken som har den laveste renten (på lånetidspunktet) ut fra de landsdekkende bankene, og eventuelt om du bor der en regional bank tilbyr dette.

Renten varierer med omtrent 0,75 prosentpoeng mellom bankene, slik at det er forholdsvis store forskjeller. I dag er det KLP (medlem) som har den laveste renten av de landsdekkende, foran KLP (ikke-medlem).  Renten er nominelt 6,95 prosent for medlemmer, ikke medlemmer 7,10 prosent.

Se også:

Smarte Penger tester: Dette er de beste rammelånene nå

Markedsoversikter for boliglån:

Finn billigste boliglån
Kalkulatoren viser de billigste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Rammelån - renteoversikt
Oversikt som viser alle rammelånene som tilbys av bankene.