Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er Smarte Pengers anbefalinger på hvilke livsforsikring (dødsfallforsikring) du bør velge.

Valgene du har for livforsikring kan deles inn i tre:

  • Den billigste individuelle forsikringen du kan kjøpe
  • Den billigste kollektive avtalen der alle kan melde seg inn
  • Den billigste kollektive avtalen i en yrkesorganisasjon der du har muligheten for å melde deg inn

Det er svært stor forskjell på individuelle og kollektive livsforsikringer. Forskjellen kan komme opp i mange tusen per år. Generelt er individuelle livsforsikringer mye dyrere enn kollektive avtaler. 

Se også: Smarte Penger tester: Dette er de beste uføreforsikringene

De beste avtalene på livsforsikring

KLP har de laveste prisene på dødsfallforsikring på individuelle forsikringer. Her avhenger prisen av utdannelsesnivået, slik at det er tatt med priser for hvert utdannelsesnivå. Prisene er likevel klart høyere enn det du kan få i kollektive åpne avtaler.

Det er to organisasjoner som du kan melde deg inn for å få tilgang til en kollektiv avtale. Dette er Norges Bondelag (Landkreditt Forsikring), og OBOS (Tryg Forsikring). Det koster 970 kroner å være personlig medlem i Norges Bondelag. I OBOS koster det 200 kroner i året. Hvis du melder deg inn bare for å få tilgang til den kollektive avtalen, må du legge til medlemskontingenten på prisen.

Det er Bondelagets forsikring som er rimeligst av disse to. For personer på 30 år ligger OBOS bare så vidt over Bondelaget i pris, men prisene i OBOS stiger litt raskere.  

Generelt er de kollektive avtalene i yrkesorganisasjonene billige. Men det er også store forskjell på prisene mellom dem. Det er Akademikerne og Utdanningsforbundet som har de laveste prisene ellers. Bondelagets avtale er billigere enn de fleste av de du kan få gjennom yrkesorganisasjonene.

Billigere dlivsforsikringer gjennom yrkesorganisasjoner

Prisene i tabellen under gjelder for et beløp på rundt to millioner kroner. I yrkesorganisasjonene er forsikringsbeløp i et visst antall G, slik at beløpet ikke kan bestemmes fritt.

LO er ikke med på listen fordi de ikke har en kollektiv avtale, de har de samme prisene som Sparebank 1 har på individuelle forsikringer.

Forsikring Ant. G Snitt 30-50 30 år 50 år
Billigste individuelle        
KLP Minst 5 år 19,7 2 368 1 248 4 992
KLP Inntil 4 år 19,7 2 866 1 464 6 144
KLP Videregående 19,7 3 368 1 692 7 296
KLP Grunnskole 19,7 3 868 1 908 8 448
Kollektive åpne for alle Ant. G Snitt 30-50 30 år 50 år
Norges Bondelag 20 1 018 465 2 120
OBOS 20 1 586 540 3 414
Yrkesorganisasjoner        
Yrkesorganisasjon Ant. G Snitt 30 år 50 år
Akademikerforbundet 24 1 393 748 2 630
Akademikerne 24 972 490 1 813
Bondelaget 20 1 018 465 2 120
Fysioterapeutene 24 1 033 248 1 744
KOL 22 1 053 420 2 080
Lederne 22 1 777 1 098 3 068
Norsk Journalistlag 24 1 357 416 3 258
Norges Radiografforbund 24 1 745 756 3 162
NITO 20 1 402 480 3 000
Politiets Fellesforbund 18 988 320 2 140
Sykepleierforbundet 22 1 727 1 044 2 974
Tekna 22 1 053 420 2 080
Utdanningsforbundet 20 1 042 384 2 184
YS 24 1 404 644 2 780

 

Se også:

Guide til dødsfallsforsikring

Priser på dødsfallforsikring / livsforsikring

Guide til uføreforsikringer

Beregning av forsikringsbehovet

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.