>
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Smarte Penger vurderer hele tiden hvilke boliglån opp til 85 prosent av markedsverdi som har de laveste rentene i markedet. Vurderingene blir oppdatert når det skjer renteendringer.

Det er mange banker som ikke oppgir priser når lånet går utover 70 til 80 prosent. Mange av dem vil kunne gå opp til 85 prosent av markedsverdi, men uten at det blir gitt noen offisiell pris på det.

Se også disse rådene i sammenheng med de anbefalte boliglånene ellers.

Hvis du er kunde i en annen bank, må du sjekke vilkårene med en konkret henvendelse.

Anbefalte boliglån opp til 85 prosent av markedsverdi

I anbefalingene har vi tatt med de gunstigste landsdekkende bankene. Disse bankene har offisielle priser for boliglån som går opp til 85 prosent av markedsverdi. Siden renten ofte avhenger av lånebeløpet, har vi satt opp de nominelle rentene på fire lånebeløp.

Vi har delt listen inn en åpen klasse (der alle kan låne), lukket klasse (yrkesorganisasjoner).

Åpne for alle

Hvilken långiver som er billigst avhenger av størrelsen på lånebeløpet.

Sbanken er billigst med en effektiv rente på 5,75 prosent. Det er ingen etableringsgebyr eller termingebyrer. Renten avhenger av hvor stort lånet er, det skilles på 2 millioner kroner.

DNB' s avtale med flere boligbyggelag er nest billigst (boligbyggelagene som har denne avtalen er NOBL, TOBB, og USBL). Den effektive renten er i området 5,87 til 5,95 prosent. Etableringsgebyret er null, og årlige termingebyr er 780 kroner. Du må være medlem i en av de fire boligbyggelagene, men alle kan melde seg inn (koster rundt 300 kroner i året). Derfor regnes vi dette for åpent.

Lukkede lån

Hvis du er medlem i en av disse yrkesorganisasjonene vil det lønne seg å bruke tilbudet gjennom en av disse. Hvis dere er to med medlemskap velger dere de lånet som er billigst blant disse.

Econa, Unio og YS - Nordea: Har den laveste renten. Her er den effektive renten 5,39-5,42 prosent. Det er ingen etableringsgebyr, og 600 kroner i året i termingebyrer. Econa har 540 kroner i termingebyrer.

Juristforbundet - Handelsbanken har en effektiv rente på 5,39-5,42 prosent. Dette er gjennomsnittet av renten på lån opptil 75 prosent av markedsverdi, og renten på det overskytende mellom 75 og 85 prosent..

Akademikerne - Danske Bank har en effektiv renten på 5,26-5,30 prosent. Dette er gjennomsnittet av renten på lån opptil 80 prosent av markedsverdi, og renten på det overskytende.

Det er flere yrkesorganisasjoner med i Akademikerne: Arkitektenes fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Krigsskoleutdannede offiserers landsforbund (KOL), Naturviterne, Norsk Lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, og Tekna. Econa og Norges Juristforbund har avtaler i andre banker.

Sykepleierforbundet - DNB: Her er den effektive renten 5,53-5,55 prosent. Det er ingen etableringsgebyr, og 780 kroner i året i termingebyrer.

Oversikt over betingelsene

Her de de beste långiverne når du skal helt opp til 85 prosent av markedsverdi. Listen er sortert etter renten på 2 millioner kroner.

Her kan du se hele listen over bankenes rentetilbud på lån innenfor 85 prosent av markedsverdi.

Åpen Effektive renter
Bank 2 mill 3 mill 4 mill
Sbanken 5,75% 5,75% 5,75%
DNB – Boligbyggelag 5,95% 5,93% 5,87%
OBOS Banken 6,11% 6,09% 6,08%
Lukket
Bank 2 mill 3 mill 4 mill
Econa – Nordea 5,41% 5,40% 5,39%
Unio – Nordea 5,41% 5,40% 5,39%
YS – Nordea 5,42% 5,40% 5,39%
Juristforbundet – Handelsbanken 5,42% 5,40% 5,39%
Sykepleierforbundet – DNB 5,54% 5,52% 5,50%
Akademikerne – Danske Bank 5,55% 5,53% 5,53%
KLP 5,75% 5,72% 5,72%

 

Andre låneanbefalinger:

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste rammelånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene for unge / førstehjemslån

Smarte Penger tester: Dette er de billigste hyttelånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste billånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste båtlånene nå

Dette er Smarte Penger anbefalinger på valg av forbrukslån

Smarte Penger tester: Dette er de beste seniorlånene nå