Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Smarte Penger vurderer hele tiden hvilke boliglån for unge / førstehjemslån som har de laveste rentene i markedet. Vurderingene blir oppdatert når det skjer renteendringer.

De fleste bankene gir bedre betingelser så lenge du er under 34 år. Flere har etter hvert begynt å gi enda bedre betingelser så lenge det er lån til din første bolig, da kalles det Førstehjemslån. For de som skal kjøpe sin andre bolig og er under 34 år kalles det "Boliglån for unge".

Hovedfordelen for denne typen lån er at renten på disse lånene ligger minst like lavt som den gunstigste renten banken tilbyr, selv om du låner opp til 85 prosent av markedsverdi. I mange tilfeller ligger renten under det laveste rentenivået på vanlige boliglån også.

Se også Smarte Pengers anbefalinger på boliglån.

Anbefalte boliglån for unge / førstehjemslån

Vi har delt listen inn en åpen klasse (der alle kan låne), og en lukket klasse (yrkesorganisasjoner).

Alle bankene stiller krav til at du har eller vil opprette et kundeforhold. I banker som har Fra-satser er det ikke sikkert at du får den beste renten. Banker som har «Åpen» rente, tilbyr samme renten til alle. Tabellen under viser hvilke banker det gjelder.

Det er flere som skiller mellom Førstehjemslån, og Boliglån for unge. Noen gir billigere Førstehjemslån enn på Boliglån for unge.

Åpne for alle

Dette er de billigste långiverne som er åpne for alle.

Sunndal Sparebank
Har den laveste renten på både på Førstehjemslån og Boliglån for Unge med en effektiv rente på 5,34 prosent. Etableringsgebyret er høyt med 4.500 kroner. Termingebyret er 780 kroner per år.

SpareBank 1 Lom & Skjåk
Har den nest laveste renten på Førstehjemslån med en effektivt rente på 5,37 prosent på 3 millioner. De har den 6. laveste renten på Boliglån for unge. Den effektive renten er noe høyere med 5,58 prosent. Etableringsgebyret er 2.950 kroner.

Landkreditt Bank
Har en effektiv rente på 5,49 prosent både på Førstehjemslån og Boliglån for unge. Etableringsgebyret er på 500 kroner. Det er ingen termingebyrer.

Oppsummert:
Sunndal Sparebank har den laveste renten både på Førstehjemslån og Boliglån for unge. Etableringsgebyret er høyt med 4.500 kroner, og termingebyrer på 780 kroner.

Landkreditt følger da tett etter med et etableringsgebyr på 500 kroner. Det tar over ett år før Sunndal Sparebank tar igjen det større etableringsgebyret med den renteforskjellen det er i dag. I tillegg kommer termingebyret.

Landkreditt Bank er å foretrekke fremfor Sunndal Sparebank på grunn av de lavere gebyrene.

Lukkede lån

De billigste lånene blant de lukkede ligger noe over de billigste åpne lånene. Hvis du er medlem i en av disse yrkesorganisasjonene, vil det nok være litt sikrere at de holde en lav rente over tid, men nå ligger de altså noe over de åpne. Hvis dere er to med forskjellig medlemskap, velger dere det lånet som er billigst.

LO Favør
LO Favør har to landsdekkende avtaler med SpareBank 1 SMN, og SpareBank 1 Østlandet.

Her er det verdt å merke seg at SpareBank 1 Østlandet gir kundeutbytte. Selv om du ikke er sikker på å få dette hvert år (selv om det er sannsynlig) vil det i gjennomsnitt være et visst nivå på kundeutbyttet (kanskje rundt 0,25 prosent). Justert for dette vil derfor lånet være å foretrekke fremfor andre SpareBank 1-lån.

Andre SpareBank 1-banker gir også lavere rente til LOfavør. Sjekk derfor også regionale SpareBank 1-banker i nærheten av der du bor.

Akademikerne (Handelsbanken)
Det er den samme renten på Førstehjemslån og Boliglån for unge. Det er null i etableringsgebyr, og 540 kroner i termingebyr. For lukkede lån er dette lånet billigst på Boliglån for unge, så vidt over Unio og YS på førstehjemslån.

Dette er yrkesorganisasjoner som er med i Akademikerne: Arkitektenes fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Krigsskoleutdannede offiserers landsforbund (KOL), Naturviterne, Norsk Lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, og Tekna. Econa og Norges Juristforbund har avtaler i andre banker.

Juristforbundet (Handelsbanken)
Det er den samme renten på Førstehjemslån og Boliglån for unge. Det er null i etableringsgebyr, og 540 kroner i termingebyr. Har samme rente og gebyrer som Akademikerne.

Nordea-avtalene med Econa, Unio, og YS
På førstehjemslån gir denne avtalen den laveste renten med en nominell rente på 3,84 prosent med 3 millioner kroner i lån. Det er ingen etableringsgebyr, og 600 kroner i termingebyr (Econa har termingebyrer på 540 kroner). Har samme rente som de to ovenstående.

Oversikt over betingelsene

Bankene som er oppført nedenfor består av landsdekkende banker, og er de aktuelle valgene for disse lånene.

Her er det tatt med effektive renter på førstehjemslån, og på boliglån for unge på 3 millioner kroner.

Førstehjemslån

Effektiv rente er beregnet på 3 millioner kroner. Til høyre ser du etableringsgebyret.

Åpne lån
Bank Eff. Rente Etbl.
Sunndal Sparebank 5,34% 4 500
SpareBank 1 Gudbrandsdal 5,37% 2 550
SpareBank 1 Lom og Skjåk 5,37% 2 950
DNT – SpareBank 1 Lom & Skjåk 5,46% 2 500
Hjartdal & Gransherad Spb 5,48% 2 800
Landkreditt Bank 5,48% 500
Tolga-Os Sparebank 5,48% 3 500
Lukkede lån
Bank Eff. Rente Etbl.
Lofavør - Spb 1 Østlandet 5,42% 2 900
KLP Banken 5,46% 1 500
Akademikerne - Danske Bank 5,61% 0
Econa - Nordea 5,61% 0
Juristforbundet - Handelsbanken 5,61% 0
Unio - Nordea 5,61% 0
YS – Nordea 5,61% 0
Sykepleierforbundet - DNB 5,62% 0

Boliglån for unge

Effektiv rente er beregnet på 3 millioner kroner. Til høyre ser du etableringsgebyret.

Åpne lån
Bank Effektivt Pris Etbl.
Sunndal Sparebank 5,34% Åpen 4 500
DNT – SpareBank 1 Lom & Skjåk 5,47% Åpen 2 500
Landkreditt Bank 5,48% Fra  500
Tolga og Os Sparebank 5,49% Fra 3 500
SpareBank 1 Gudbrandsdal 5,53% Fra 2 550
SpareBank 1 Lom og Skjåk 5,58% Åpen 2 950
Lukkede lån
Bank Effektivt Pris
Akademikerne - Danske Bank 5,61% Åpen 0
Econa - Nordea 5,61% Åpen 0
Juristforbundet - Handelsbanken 5,61% Åpen 0
Unio - Nordea 5,61% Åpen 0
YS - Nordea 5,61% Åpen 0
KLP Banken 5,62% Åpen 1 500
Sykepleierforbundet - DNB 5,62% Åpen 0
Lofavør - Spb 1 Østlandet 5,63% Fra 2 900
Lofavør - Spb 1 SMN 5,64% Fra 2 525

Her kan du se den landsdekkende listen over Førstehjemslån og Boliglån for unge, som oppdateres kontinuerlig.

 

Andre låneanbefalinger:

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste rammelånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene opp til 85 prosent av markedsverdi

Smarte Penger tester: Dette er de billigste hyttelånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste billånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste båtlånene nå

Dette er Smarte Penger anbefalinger på valg av forbrukslån

Smarte Penger tester: Dette er de beste seniorlånene nå