Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Smarte Penger vurderer hele tiden hvilke boliglån for unge / førstehjemslån som har de laveste rentene i markedet. Vurderingene blir oppdatert når det skjer renteendringer.

De fleste bankene gir bedre betingelser så lenge du er under 34 år. Flere har etter hvert begynt å gi enda bedre betingelser så lenge det er lån til din første bolig, da kalles det Førstehjemslån. For de som skal kjøpe sin andre bolig og er under 34 år kalles det "Boliglån for unge".

Hovedfordelen for denne typen lån er at renten på disse lånene ligger minst like lavt som den gunstigste renten banken tilbyr, selv om du låner opp til 85 prosent av markedsverdi. I mange tilfeller ligger renten under det laveste rentenivået på vanlige boliglån også.

Se også Smarte Pengers anbefalinger på boliglån.

Anbefalte boliglån for unge / førstehjemslån

Vi har delt listen inn en åpen klasse (der alle kan låne), og en lukket klasse (yrkesorganisasjoner).

Alle bankene stiller krav til at du har eller vil opprette et kundeforhold. I banker som har Fra-satser er det ikke sikkert at du får den beste renten. Banker som har «Åpen» rente, tilbyr samme renten til alle. Tabellen under viser hvilke banker det gjelder.

Det er flere som skiller mellom Førstehjemslån, og Boliglån for unge. Noen gir billigere Førstehjemslån enn på Boliglån for unge.

Åpne for alle

Dette er de billigste långiverne som er åpne for alle.

SpareBank 1 Østlandet
Har den laveste renten på Førstehjemslån med en nominell rente på 4,99 prosent (effektivt 5,15 prosent på 3 millioner). Etableringsgebyret er på 2.500 kroner. Renten på Boloiglån for unge er 0,15 til 0,35 prosentpoeng øver renten på Føtrstehjemslånet.

SpareBank 1 Lom & Skjåk
Har den laveste renten på Førstehjemslån med en nominell rente på 4,99 prosent (effektivt 5,16 prosent på 3 millioner). Etableringsgebyret er 2.950 kroner. Renten på Boliglån for unge er høyere med en rente på 5,2 prosent, der er de ikke blant de aller billigste.

Fana Sparebank
Har en nominell rente på 4,35 prosent både på førstehjemslån og Boliglån for unge (effektivt 5,26 prosent på 3 millioner). Etableringsgebyret er på 2.000 kroner, og termingebyr på 600 kroner i året. Fana Sparebank utbetaler kundeutbytte, som i 2023 (fra 2022) var på 0,25 prosent.

Landkreditt Bank
Har en nominell rente på 4,40 prosent. Etableringsgebyret er på 1.000 kroner.

DNB Boligbyggelag
Har en nominell rente på 4,33 prosent på Førstehjemslån, og 4,48 prosent på Boliglån for unge. Det gjør at de ligger så vidt over de billigste på Boliglån for unge, og Førstehjemslån. Fordelen er at det ikke er noe etableringsgebyr. Du må være medlem i en av de fire boligbyggelag (Bate, NOBL, TOBB, og USBL), men alle kan melde seg inn (koster rundt 300 kroner i året). Derfor regnes vi disse for åpne.

Oppsummert:
Boligbyggelagene gjennom DNB har fordelen av at lånet er uten etableringsgebyr. Det betyr at med en litt lavere nominell rente vil det ta opp mot et år før den lavere renten gjør at lånet blir billigere. Og innen det kan det ha skjedd flere endringer. Landkreditt følger da tett etter med et etableringsgebyr på 1.000 kroner.

Men Fana Sparebank utbetaler kundeutbytte. Hvis dette holder seg på et visst nivå i årene fremover vil Fana Sparebank være det beste valget.

Lukkede lån

De billigste lånene blant de lukkede er på så godt som samme nivå som de åpne. Hvis du er medlem i en av disse yrkesorganisasjonene, vil det nok være litt sikrere at de holde en lav ente over tid. Hvis dere er to med forskjellig medlemskap, velger dere det lånet som er billigst.

Det er veldig lite som skiller disse avtalene, både på Førstehjemslån og Boliglån for unge. Oversikten over de aktuelle långiverne med effektive renter ser du lenger ned.

KLP Banken
Har den laveste renten både på Førstrehjemslån og Boliglån for unge. Renten er 4,80 prosent (effektivt 4,93 prosent på 3 millioner) på Førstehjemslån. På Boliglån for unge er renten 4,95 prosent (effektivt 5,10 prosent på 3 millioner Etableringsgebyret er 1.500 kroner.

Akademikerne (Danske Bank)
Det er den samme renten på Førstehjemslån og Boliglån for unge. Det er null i etableringsgebyr, og 540 kroner i termingebyr. For lukkede lån er dette lånet billigst på Boliglån for unge, så vidt over Unio og YS på førstehjemslån.

Dette er yrkesorganisasjoner som er med i Akademikerne: Arkitektenes fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Krigsskoleutdannede offiserers landsforbund (KOL), Naturviterne, Norsk Lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, og Tekna. Econa og Norges Juristforbund har avtaler i andre banker.

Juristforbundet (Handelsbanken)
Det er den samme renten på Førstehjemslån og Boliglån for unge. Det er null i etableringsgebyr, og 540 kroner i termingebyr. Har samme rente og gebyrer som Akademikerne.

Nordea-avtalene med Econa, Unio, og YS
På førstehjemslån gir denne avtalen den laveste renten med en nominell rente på 3,84 prosent med 3 millioner kroner i lån. Det er ingen etableringsgebyr, og 600 kroner i termingebyr (Econa har termingebyrer på 540 kroner). Har samme rente som de to ovenstående.

Sykepleierforbundet (DNB)
Det er den samme renten på Førstehjemslån og Boliglån for unge. Det er null i etableringsgebyr, og 780 kroner i termingebyr. Tilnærmet samme rente som de andre nevnte lukkede.

LO Favør
LOFavør har to landsdekkende avtaler med SpareBank 1 SMN, og SpareBank 1 Østlandet.

Her er det verdt å merke seg at SpareBank 1 Østlandet gir kundeutbytte. Selv om du ikke er sikker på å få dette hvert år (selv om det er sannsynlig) vil det i gjennomsnitt være et visst nivå på kundeutbyttet (kanskje rundt 0,15 prosent). Justert for dette vil derfor lånet være å foretrekke fremfor andre SpareBank 1-lån.

Andre SpareBank 1-banker gir også lavere rente til LOfavør. Sjekk derfor også regionale SpareBank 1-banker i nærheten av der du bor.

Oversikt over betingelsene

Bankene som er oppført nedenfor består av landsdekkende banker, og er de aktuelle valgene for disse lånene.

Her er det tatt med effektive renter på førstehjemslån, og på boliglån for unge på 3 millioner kroner.

Førstehjemslån

Effektiv rente er beregnet på 3 millioner kroner. Til høyre ser du etableringsgebyret.

Åpne lån
Bank Eff. Rente Etbl.
SpareBank 1 Østlandet 5,15% 2 500
SpareBank 1 Lom og Skjåk 5,16% 2 950
DNB - Boligbyggelag 5,19% 0
DNB 5,21% 3 190
Hjartdal & Gransherad Spb 5,21% 2 800
Tolga & Os Sparebank 5,22% 3 500
Sunndal Sparebank 5,22% 4 500
Fana Sparebank 5,26% 2 000
Lukkede lån
Bank Eff. Rente Etbl.
KLP Banken 4,93% 1 500
Lofavør - Spb 1 Østlandet 5,00% 2 900
Akademikerne - Danske Bank 5,14% 0
Econa - Nordea 5,14% 0
Juristforbundet - Handelsbanken 5,14% 0
Unio - Nordea 5,14% 0
YS – Nordea 5,14% 0
Sykepleierforbundet - DNB 5,15% 0

Boliglån for unge

Effektiv rente er beregnet på 3 millioner kroner. Til høyre ser du etableringsgebyret.

Åpne lån
Bank Effektivt Pris Etbl.
SpareBank 1 Lom og Skjåk 5,17% Åpen 2 950
Tolga og Os Sparebank 5,23% Fra 3 500
Sunndal Sparebank 5,24% Åpen 4 500
Fana Sparebank 5,26% Fra 2 000
Landkreditt Bank 5,28% Fra 1 000
Hjartdal & Gransherad Spb 5,33% Åpen 2 800
Lukkede lån
Bank Effektivt Pris
KLP Banken 5,10% Åpen 1 500
Akademikerne - Danske Bank 5,14% Åpen 0
Juristforbundet - Handelsbanken 5,14% Åpen 0
Sykepleierforbundet - DNB 5,15% Åpen 0
Econa - Nordea 5,19% Åpen 0
Unio - Nordea 5,19% Åpen 0
YS - Nordea 5,19% Åpen 0
Lofavør - Spb 1 Østlandet 5,21% Fra 2 900
Lofavør - Spb 1 SMN 5,22% Fra 2 525

 

Her kan du se den landsdekkende listen, over Førstehjemslån og Boliglån for unge som oppdateres kontinuerlig.

 

Andre låneanbefalinger:

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste rammelånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene opp til 85 prosent av markedsverdi

Smarte Penger tester: Dette er de billigste hyttelånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste billånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste båtlånene nå

Dette er Smarte Penger anbefalinger på valg av forbrukslån

Smarte Penger tester: Dette er de beste seniorlånene nå