Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Inntekt fra verv du måtte ha, er skattefrie inntil et visst beløp.

Dersom du har verv eller tar på deg arbeid for skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner, kan du tjene inntil 10.000 kroner skattefritt.

Dette beløpet er altså per forening/organisasjon per år.

Har du et verv i en forening kan du også motta inntil 10.000 kroner skattefritt for dekning av utgifter. Utgiftene som dekkes kan for eksempel være telefonutgifter, diett og bilgodtgjørelse. Hvis du leverer regning, kan du få disse faktiske utgiftene dekket i tillegg.

Dette kan komme i tillegg til den skattefrie lønnen. Hvis utgiftsgodtgjørelsen overstiger 10.000 kroner, skal alt lønnsinnberettes.