Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Når du velger et fastrentelån vet du med full sikkerhet at renteforskjellene vil bestå i hele bindingsperioden. 

Renten på fastrentelån fra de enkelte bankene endrer seg raskt. Mange endrer tilbudet hver uke. Men det er renten på utbetalingstidspunktet som er gjeldene for fastsettelsen av renten. Har du fått et lånetilsagn en uke eller en måned tidligere, kan fastrenten ha endret seg. Da bør du sjekke at det ikke er endringer i satsene.

Slik finner du det billigste fastrentelånet

Det er ikke mulig å gi et entydig råd om hvilke långivere som er de beste. Dette endrer seg for ofte til å kunne gjøre det.

For å finne den beste långiveren må dette gjøres etter denne metoden:

Gå inn på fastrentelånoversikten. Denne oversikten blir oppdatert hver andre uke. Men du finner også lenker til mer informasjon om de enkelte långiverne. For å se på de ferskeste fastrentene kan du bruke Finansportalens oversikt over fastrenter, som du også finner på smartepenger.no. Her oppdaterer bankene selv sine renter.

Her finner du oversikten fra Finansportalen.

Dette er de mest aktuelle långiverne

De mest aktuelle långiverne blant de landsdekkende långiverne. Mange av de større sparebankene gir lån i sitt markedsområde. Det er også en del banker som gir fastrentelån, men som gir pris bare på forespørsel. Sjekk derfor i egen bank, samt sjekk renten i den/de større distriktsbankene i ditt område.

Det er ikke sikkert av en av disse som er tatt med her er den billigste på akkurat det tidspunktet. Men dette har du avklart ved å ha brukt metoden ovenfor. Lenkene fører direkte til bankenes fastpriser.

Det er bare to som er åpne for alle; Danske Bank og Storebrand Bank. De andre krever tilknytning eller medlemskap.

Långiver Kommentar
Akademikerne - Danske Bank Kollektiv avtale for medlemmer av Akademikerne. Beste rente opp til 75 prosent av markedsverdi. Må opprette kundeforhold. Ligger 0,1 prosentpoeng under de vanlige satsene i Danske Bank.
Danske Bank Beste rente opp til 75 prosent av markedsverdi. Må opprette kundeforhold.
Juristforbundet - Handelsbanken Kollektiv avtale for medlemmer av Juristforbundet. Beste rente opp til 75 prosent av markedsverdi. Må opprette kundeforhold.
KLP Er billigst for dem som har tilknytning til KLP. Renten er 0,15 prosent høyere for dem som ikke har tilknytning. Gunstigste rente er opp til 75 prosent av markedsverdi.
Storebrand Beste rente opp til 75 prosent av markedsverdi.
Unio Nordea Kollektiv avtale for medlemmer i Unio. Beste rente er opptil 75 prosent av markedsverdi.
YS - Nordea Kollektiv avtale for medlemmer i YS. Beste rente er opptil 75 prosent av markedsverdi.

Fastrenteoversikten

Fastrenteoversikten er delt inn i tre hoveddeler etter bindingstidene på 3, 5 og 10 år. I fastrenteoversikten kan du se hvor stor forskjell det er til billigste långiver innen hver enkelt bindingsperiode.

Noen banker (som med boliglån med flytende rente) har rentesatser som avhenger av lånestørrelsen.

De fleste bankene som gir fastrentelån har de samme vilkårene opp til 75 prosent av markedsverdi, men noen få skiller på over og under 60 prosent av markedsverdi.

 

Fastrentelån:

Guide til fastrentelån

Skal du velge fast eller flytende rente?

Oversikt over rentene på fastrentelån