Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er en rekke store yrkesorganisasjoner og andre organisasjoner som har forhandlet frem lavere rente på boliglån.

Det er svært mange yrkesorganisasjoner som har gode avtaler, men deter ikke på langt nær alle du bare kan melde deg inn. De fleste yrkesorganisasjonene krever at du har en viss utdannelse eller profesjon for å kunne melde deg inn. Rabatten ligger som oftest i området 0,1 til 0,5 prosent lavere rente.

Det er flere banker der du kan få rabatt via en organisasjon. Blant annet dem gjelder dette

 • Danske Bank
 • DNB
 • Handelsbanken
 • Nordea
 • Sparebank 1-bankene
 • Storebrand.

I oversikten under ser du alle de viktigste avtalene. Disse er delt i tre:

 • Yrkesorganisasjoner som ikke alle kan melde seg inn i
 • Åpne organisasjoner du kan melde deg inn i
 • Du må ha tilknytning (pensjon)
Yrkesorganisasjoner
Akademikerne Danske Bank
Juristforbundet Handelsbanken
LOfavør SpareBank 1 SMN
LOfavør SpareBank Østlandet
LOfavør Alle Sparebank 1-banker
NAL Nordea
Sykepleierforbundet DNB
Unio Nordea
YS Nordea
Åpen organisasjon Bank
Bate DNB
BOB SpareBank 1 SR-Bank
Huseiernes Landsforbund Storebrand
NOBL DNB
OBOS OBOS Bank
TOBB DNB
USBL DNB
Må ha tilknytning
KLP KLP
Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring
   
Statens Pensjonskasse Statens Pensjonskasse

Alle avtaler har lavere rente enn de ordinære betingelsene, i tillegg er standarden at det er null i etableringsgebyr.

Alle disse avtalene er også med i vurderingen av boliglån i Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene nå.

Alle avtalerentene er med i renteoversikten på Finn billigste boliglån.

Akademikernes foreninger

Akademikerne består av mange forbund. Alle medlemmer i yrkesorganisasjonene som er med i Akademikerne har tilgang til rabatten på boliglån. Yrkesorganisasjonene er:

 • Arkitektenes Fagforbund
 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Den norske veterinærforening
 • Econa
 • Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)
 • Naturviterne
 • Norges Juristforbund
 • Norsk lektorlag
 • Norsk Psykologforening
 • Samfunnsviterne
 • Samfunnsøkonomene
 • Tekna

Unios foreninger:

 • Akademikerforbundet
 • Bibilotekarforbundet
 • Det norske diakonforbund
 • Det norske maskinistforbund
 • Forskerforbundet
 • Norsk Ergoterapeutforbund
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Norsk Sykepleierforbund (har egen avtale med DNB)
 • Norsk Radiografforbund
 • Politiets Fellesforbund
 • Presteforeningen
 • Skatterevisorenes Forening
 • Utdanningsforbundet

YS' foreninger:

 • Avyo
 • Beflets Fellesorganisasjon
 • Delta
 • Finansforbundet
 • Kriminalomsorgens Yrkesforbund
 • Negotia
 • Norsk Tollerforbund
 • Parat
 • Safe
 • Skatteetatens Landsforbund
 • Skolelederforbundet
 • Stafo
 • Yrkestrafikkforbundet

 

Se også:

Guide til boliglån