Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du kan ha mange småoppdrag fra forskjellige firmaer uten å betale skatt.

Når samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av et inntektsår ikke overstiger 1.000 kroner, kreves det ikke at beløpet blir lønnsinnberettet.

Inntekten blir derfor heller ikke skattepliktig for deg som mottar den. Hvis inntekten overstiger 1.000 kroner, blir hele beløpet skattepliktig.

Holder du for eksempel foredrag, kan du altså fra hver oppdragsgiver be om 1.000 kroner i honorar uten at pengene skal beskattes.