>
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er mange yrkesorganisasjoner og frittstående organisasjoner som skaffer deg rabatter på skadeforsikring.

I noen av organisasjonene kan du bare melde deg inn i for å skaffe deg rabatten.

Det er 6 forsikringsselskap som har avtaler med organisasjoner. Disse er:

  • DNB Skadeforsikring (Fremtind Forsikring)
  • Gjensidige
  • If
  • Sparebank 1 Forsikring (Fremtind Forsikring)
  • Storebrand
  • Tryg Forsikring

Det viktigste er å være klar over hvilke rabatter du har tilgang til. Eller enkelt kan skaffe deg ved å melde deg inn.

Disse rabattene må du ta hensyn til når du sammenligner prisen på forsikringene. Når du sjekker priser kan du oppgi at du er medlem i det forsikringsselskapet som har avtalen, slik at prisen tar hensyn til denne rabatten. Les mer om hvordan du sammenligner skadeforsikringsselskap.

Samlerabatter

I rabattene som du får gjennom organisasjoner og foreninger blir ofte samlerabatten du får presentert som rabatt du får via organisasjonen. Men det er bare rabatten du får i tillegg til samlerabatten som skal tas med som organisasjonsrabatt.

Når for eksempel Gjensidige sier at medlemmet får 26 prosent rabatt, er samlerabatten opptil 18 prosent. Ekstra rabatt er derfor bare 8 prosentpoeng-

Her finner du en oversikt over samlerabattene (totalkunderabattene) i de enkelte forsikringsselskapene.

Dette er rabattavtalene

Oversikten under er sortert etter forsikringsselskap.

For Partneravtalen er det mange organisasjoner som er tilknyttet. Dette er Den Norske Jordmorforening, KNA, Motorførernes Avholdsforbund, NARF, NITO, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Flyglederforening, Norsk Motor Klubb, Norske Arkitekters Landsforbund, Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon, Skatterevisorenes Forening.

I Akademikerne er disse organisasjonene med: Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Econa, Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL), Naturviterne, Norges Juristforbund, Norsk lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene.

I YS er disse med: AVYO, BFO, Delta, Finansforbundet, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Negotia, Norsk Tollerforbund, Parat, SAFE, Skatteetatens Landsforbund, Skolelederforbundet, STAFO, Yrkestrafikkforbundet.

Organisasjon Om rabatten
DNB (Fremtind Forsikring)
Norsk Sykepleierforbund Kollektiv avtale på innboforsikring og reiseforsikring. Står ikke noe om ekstra rabatter på andre skadeforsikringer.
Eika Forsikring
Norges Jeger- og fiskerforbund 15 prosent rabatt.
Gjensidige
Bondelaget 2-10 prosent ekstra rabatt.
Den Norske Jordmorforening Null til 4 prosent ekstra samlerabatt. Kollektiv innboforsikring.
KOL Samme som Tekna.
NAF Null til 4 prosent ekstra samlerabatt.
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2-6 prosent ekstra samlerabatt.
Partneravtalen Null til 4 prosent ekstra samlerabatt. Kollektiv avtale på innbo.
Tekna Inntil 36 prosent rabatt på bilforsikring. Kollektiv avtale på innboforsikring og reiseforsikring.
Turistforeningen Får 18 prosent samlerabatt (lik standard for tre forsikringer). Ytterligere 8 prosent på reiseforsikring.
YS Kollektiv avtale på innbo. 32 prosent rabatt på bilforsikring.
If
Amcar 15 prosent rabatt på amerikansk bruksbil.
BFO Opptil 30 prosent rabatt på de viktigste private forsikringene. Har kollektiv avtale på innboforsikring og reiseforsikring.
Fordelskortet (NBBL) 2 prosent bonus.
Forsvarets Personellservice 15 prosent rabatt på alle private skadeforsikringer Har kollektiv avtale på innbo og reise.
SpareBank 1 Forsikring
Forsvarets Personellservice 10 prosent rabatt, pluss mulighet for fem prosent kontobonus.
LO Toppdekning uten tillegg i prisen på bilforsikring, båtforsikring, husforsikring, hytteforsikring. Innboforsikring inngår i medlemskapet.
Storebrand
Akademikerne På skadeforsikringer har medlemmene kollektive avtaler på innboforsikring og reise. Inntil 30 prosent på andre skadeforsikringer. Standard samlerabatt er 15 prosent for 3 forsikringer.
Coop 15 prosent rabatt. 3 prosent medlemsbonus. Standard samlerabatt er 15 prosent for 3 forsikringer.
Huseiernes Landsforbund 20 prosent rabatt på hus og hytteforsikring. 18 prosent på andre skadeforsikringer. I tillegg har de en kollektiv avtale på innboforsikring. Standard samlerabatt er 15 prosent for 3 forsikringer.
Tryg Forsikring
Akademikerforbundet 7 prosent ekstra samlerabatt (27 prosent totalt). Kollektiv innboforsikring, rabatt på reiseforsikring.
Asker og Bærum Boligbyggelag 5 prosent ekstra samlerabatt (25 prosent totalt). Kollektiv avtale på innboforsikring.
Boligmentoren 5 prosent ekstra samlerabatt (25 prosent totalt).
Det norske maskinistforbund 7 prosent ekstra samlerabatt (27 prosent totalt).
Hørselshemmedes Landsforbund 5 prosent ekstra samlerabatt (25 prosent totalt). Kollektiv avtale på innboforsikring.
Lederne 10 prosent ekstra samlerabatt (30 prosent totalt). Kollektiv avtale på innbo.
NITO 10 prosent ekstra samlerabatt (30 prosent totalt). Kollektiv avtale på innbo.
Norges Farmaceutiske Forening 7 prosent rabatt (27 prosent totalt).
Norsk Ergoterapeutforbund 7 prosent ekstra samlerabatt (27 prosent totalt). Kollektiv avtale på innbo.
Norsk Fysioterapeutforbund Inntil 10 prosent rabatt (30 prosent totalt). Kollektiv avtale på innboforsikring.
Norsk Journalistlag 7 prosent ekstra samlerabatt (27 prosent totalt). Kollektiv avtale på innbo.
Norsk Motorcykel Union 10 prosent rabatt på motorsykkelforsikring 5 prosent medlemsrabatt på private forsikringer.
Norsk Radiografforbund 7 prosent ekstra samlerabatt (27 prosent totalt). Kollektiv avtale på innbo.
OBOS 3 prosent ekstra samlerabatt. Kollektiv avtale på innboforsikring.
Utdanningsforbundet 35 prosent rabatt uavhengig av antall forsikringer (15 prosent ekstra rabatt). Har kollektive avtaler på innboforsikring og reiseforsikring.

 

Les også rådene:

Få med deg sikkerhetsrabattene

Finn best pris på skadeforsikringer