Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Svært mange av yrkesorganisasjonene har forhandlet frem gunstige avtaler på dødsfallsforsikring.

Kollektive avtaler på livsforsikring er vesentlig billigere enn å kjøpe individuelle forsikringer. Det samme gjelder for uføreforsikringer. Les mer om dette her.

I de fleste tilfellene er nå beløpene såpass store på de kollektive avtalene at man ikke trenger å tegne høyere forsikringssummer på individuelle forsikringer. I tillegg er det svært mange som har en livsforsikring på jobben.

Gruppelivsforsikringene prises etter alder. Normalt øker de ikke år for år, men har gjerne samme pris i fem og fem år ad gangen.

Alle avtalene justeres årlig i forhold til grunnbeløpet i Folketrygden (G). Det er blitt vanlig at samboer eller ektefelle kan tilknyttes. Normalt trappes forsikringssummen ned fra man fyller ca. 50 år. Årsaken til nedtrappingen er at forsikringene ville blitt dyrere hvis ikke denne avtrappingen hadde skjedd. I tillegg vil man i gjennomsnitt ha mindre forsikringsbehov jo eldre man blir.

Her kan du se en oversikt over prisene på livsforsikring i yrkesorganisasjonene.

Dette er prisene på uførekapital og uførerente på individuelle forsikringer.

 

Se også:

Smarte Penger tester: Dette er de beste livsforsikringene.

Smarte Penger tester: Dette er de beste uføreforsikringene

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer