Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Med to høye studielån og to barn i barnehagen kan en familie spare over 150.000 kroner ved å flytte til Finnmark eller Nord-Troms.

I den til den såkalte «Tiltakssonen» i Finnmark og Nord-Troms får du en rekke økonomiske fordeler. Du får både skattemessige fordeler, gratis barnehage, og nedskriving av gjeld til Lånekassen. Tiltakssonen omfatter hele Finnmark og syv kommuner i Nord-Troms. De syv kommunene er Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord. Pendlere kan ikke nyte godt av godene, du må være bofast der.

Fra 2023 ble grensen økt for hvor mye du kan skrive ned studielånet årlig. I tillegg innføres det gratis barnehage. Det er derfor særlig de som har forholdsvis store studielån, og barn i barnehage som virkelig får utnyttet fordelene.

For å se hvor store fordeler du/familien får kan du også bruke Nord-Norge kalkulatoren. Den beregner verdien av alle fordelene du får.

De økonomiske fordelene i Tiltakssonen

Du kan få en rekke forskjellige økonomiske fordeler. Dette er fordelene som gis i 2024.

Nedskriving av gjeld i Lånekassen

Du får nedskrevet gjelden med 20 prosent av opprinnelig lånebeløp i Statens Lånekasse for utdanning. Maksimal nedskrivning er på 30.000 kroner i året. Kravet er at du har bodd der sammenhengende i tolv måneder. Du må ha hatt en jobbprosent på minimum 50.

Søknaden om ettergivelse sender du når du har bodd og arbeidet i regionen i tolv måneder sammenhengende (en opptjeningsperiode). Du må sende søknad for hver ny opptjeningsperiode.

Søknaden må være mottatt av Lånekassen senest tre måneder etter at opptjeningsperioden er ute, for at ikke kravet skal bli foreldet.

Har du en opprinnelig studiegjeld på mer enn 150.000 kroner, vil dette gi deg en årlig nedskrivning på 30.000 kroner.

Skatt: Lavere skatt på alminnelig inntekt

Skatt på alminnelig inntekt (nettoinntekten) er normalt på 22 prosent. I Tiltakssonen er den 3,5 prosent lavere, det vil si 18,5 prosent. Har du en nettoinntekt på for eksempel 400.000 kroner (etter personfradraget), gir dette en skattebesparelse på 14.000 kroner.

Skatt: «Finnmarksfradraget»

Du får et ekstra fradrag på 30.000 kroner i inntekten. Dette går dermed til fradrag i alminnelig inntekt, noe som gir en skattebesparelse på 18,5 prosent. Verdien av fradradraget blir dermed 5.550 kroner.

Strøm: Bortfall av forbruksavgift

Du betaler ikke forbruksavgiften på 16,34 øre i tiltakssonen (9,31 øre første kvartal). Har du et årsforbruk på 20.000 kWh gir dette en besparelse på 2.565 kroner (hvis halvparten av forbruket er i første kvartal).

Strøm: Bortfall av merverdiavgift

Du betaler ikke mva av nettleie og selve energikostnaden. Med en pris på 125 øre per kWh og forbruk på 20.000 kWh, sparer du 6.2500 kroner på dette. Denne besparelsen gjelder i de tre nordligste fylkene.

Eksempel på fordeler

Summen av fordeler kan bli svært store. En familie på fire kan lett spare over 90.000 kroner per år.

Her sparer eksempelfamilien over 140.000 kroner på å flytte til Tiltakssonen. Nedskrivning av studielån teller mest med 60.000 kroner. Sparte barnehageutgifter teller nest mest med 37.100 kroner.

Forutsetninger: Person 1 Person 2
Bruttoinntekt 700 000 450 000
Renter 15 000 15 000
Opprinnelig studielån 450 000 300 000
Nettoinntekt (alminnelig inntekt) 554 550 304 550
Strømforbruk i kWh 20 000  
Fordeler per person    
Nedskriving av studielån 30 000 30 000
Lavere skatt alminnelig inntekt 16 851 8 101
Effekt av Finnmarksfradrag 3 793 3 793
Lavere trinnskatt 1 106 0
Sum per person 51 749 41 893
Felles fordeler    
Bortfall forbruksavgift 56 100  
Bortfall forbruksavgift 2 633  
Bortfall mva på strøm 2 000  
Sum felles fordeler 60 733  
Sum fordel totalt 154 376  

 

Kalkulator:

Nord-Norge kalkulator
Hvis du flytter til den såkalte Tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms får du en rekke økonomiske fordeler. Du får både skattemessige fordeler og nedskriving av gjeld til Lånekassen.