Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kostnader og historisk avkastning er to av momentene som teller denne vurderingen.

Fond som er aktivt forvaltet skal måles etter historisk avkastning (og risiko). Passive fond og indeksfond skal kun vurderes etter kostnader. Her kan du lese mer om forvaltningsstil.

Utvalget av aksjefond

Det er fondsuniverset fra norske forvaltere som er utvalget for våre råd.

Det finnes flere større forvaltere/distributører som selger fond fra internasjonale forvaltere. Det finnes et enormt antall fond som tilbys rundt om i verden. Matematisk sett er det så godt som 100 prosent sikkert at for eksempel flere fond som forvaltes i utlandet av globale fond et enkelt år vil gjøre det bedre enn det beste norske.

Områdene for aksjefond

Det er mange typer fond som investerer i ulike deler av verden. Vi har konsentrert oss om disse typene:

  • Norske aksjefond (regionalt fond)
  • Globale aksjefond
  • Nordiske aksjefond (litt større region)
  • Nye markeder (egentlig mange regioner, men ikke helt utviklede markeder)

De to viktigste er norske aksjefond, og globale aksjefond.

Bredde i investeringene

Grunnen til at vi velger fond som går i bredden av markedet er at aktive fonds jobb er å slå markedet. Det er det høyst logisk at det beste er å kunne investere i alle deler av markedet.

I hver av disse kategoriene utelukker vi fond som ikke er sammenlignbare. Dette er fond som har en investeringsstrategi som gjør at de vil ha et annet avkastningsforløp enn de mer brede fondene.

Det finnes en rekke andre fondskategorier, men det er vanskelig å gi råd om disse. Selv innenfor samme bransje er det nesten umulig å ha en forventning om hvilke fond som vil gjøre det best fremover.

Indeksfond

Det er enklest å vurdere indeksfond fordi kostnadene er lett målbart. Det fondet som har den laveste kostnadene vil over tid også gi den beste avkastningen. Ved valg av indeksfond fond kan vi si har en fasit siden det er et målbart kriterie som ligger til grunn.

Aktive fond

Det er vanskeligere å velge fond ut fra historikken. Ofte vil det være slik at det ikke er noen fond som skiller seg særskilt ut. Da blir det en vurdering av hvilke fond som plukkes ut.

Det er heller ikke på noen måte sikkert at fondene som har gjort det historisk best, vil gjøre dette i fremtiden. Her er det ikke noe fasitsvar på hvilket fond du skal velge. Hvem som har gjort det best vil variere, slik at anbefalte fond vil endre seg underveis.

Dette kan du lese mer om i artikkelen: 20 års analyse av avkastningen i aktive aksjefond

Det er derfor viktig å bruke flere fond innen klassen aktive fond. På indeksfond er dette uviktig. Da kjøper du indeksen, og får ingen spredningseffekt av å kjøpe samme indeks en gang til. Men det lan væree forsjeller i hvilken referanseindeks indeksfondene bruker, og da kan det være et poeng av ta med flere.

Avkastningen

For å vurdere historikken på aktive fond ser vi på historisk avkastning både for tre-, fem-, og tiårsavkastning. I mange tilfeller vil det ikke være de samme fondene på toppen i alle disse periodene.

Risiko

Nesten like viktig som å vurdere avkastningen, er å kartlegge hvor mye fondet svinger i verdi. På den måten kan avkastningen justeres for risikoen. Dersom to aksjefond har lik avkastning, men det ene fondet har oppnådd det til lavere risiko, så er det fondet bedre enn det andre. I denne sammenhnegn ser vi på volatiliteten (svingningen) i de samme periodene (3,5 og 10 år) som med avkastningstallene.

Men det er avkastningen som vil ha klartt størst betydning, selv om det justeres for risiko. Det er heller ikke slik at å se på fondets historiske risiko sier alt om fremtidig risiko. Et fond kan i teorien ha svingt lite, men kan ha en stor latent risiko som ikke har vist seg i måleperioden.

Når vi plukker ut fond etter historisk avkastning vil alltid disse fondene ha gjort det bedre enn indeksfond, i hvert fall på 3 og 5 års sikt. Men det betyr ikke at disse fondene vil gjøre det bedre enn indeksfond i årene fremover.

Morningstar rankingsystem bruker disse prinsippene, slik at fond med topprating (5 stjerner) ofte vil være med i våre anbefalinger.

Forvalter

I rangeringene viser vi også hvem som står ansvarlig som forvalter og hvor lenge vedkommende har forvaltet aksjefondet. Dersom vedkommende her ganske ny, bør fondets historiske resultater tillegges litt mindre betydning. Ofte forvaltes fondene av grupper på flere personer. Likevel kan det ha betydning om den viktigste forvalteren slutter.

 

Les også:

Her får du lavere forvaltningshonorar på samme aksjefond

Bruk denne metoden når du velger aksjefond

Se anbefalingene på aksjefond:

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste norske aksefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste nordiske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste globale aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste aksjefond for fremvoksende markeder

Oversikt over fondsrådene