En personforsikring utbetales hvis du i forsikringsperioden dør, blir arbeidsufør eller invalidisert.

Teknisk sett omfatter disse forsikringene også at du forsikrer deg mot at du oppnår en viss alder, men dette hører mer til temaet for pensjonssparing. Vi tar også med ulykkesforsikring her, selv om det forsikringsteknisk hører inn under skadeforsikringsselskapene.

Forsikringene kan tegnes på flere måter:

  • Individuelt, du tegner selv forsikringene
  • Kollektivt, arbeidsgiver tegner forsikringen for deg
  • Kollektivt, oftest via yrkesorganisasjonen din

Livs- og uføreforsikringer er viktige for å sikre at levestandarden opprettholdes, både for deg selv og dine eventuelt etterlatte, hvis du dør eller mister evnen til inntektsbringende arbeid. Det kan også være nødvendig å forsikre seg av andre grunner. For eksempel fordi du vil være sikker på å nå visse fremtidige sparemål, som god levestandard i pensjonsalderen, eller drømmen om å sitte på egen hytte i vannkanten bare boliglånet er nedbetalt.

Her tar vi for oss det som har med det rent forsikringsmessige å gjøre. Sparing i forsikring IPS-pensjonsforsikring, fondskonto/kapitalforsikring) kommer vi ikke inn på her.

Det er viktig at du selv legger litt energi i å beregne ditt eget forsikringsbehov. Det finnes ingen enkle tommelfingerregler du kan bruke. Det finnes heller ikke noe absolutt fasitsvar.

Selskaper som tilbyr personforsikringer

Disse selskapene tilbyr personforsikringer. Her finner u lenke til nettsiden for personforsikringer, og hvilke typer personforsikringer de tilbyr.

Livsforsikringsselskap Tilbyr følgende forsikringer
Codan Forsikring Barneforsikring, behandlingsforsikring
Danica Forsikring Dødsfall, uførekapital med forskuttering, uførerente, kritisk sykdom, barneforsikring
DNB Livsforsikring Dødsfall, uførerente, kritisk sykdom, barneforsikring
Eika Forsikring Dødsfall, Uførekapital, Uførekapital med forskuttering, kritisk sykdom, barneforsikring
Frende Forsikring Dødsfall, uførekapital med forskuttering, uførerente, kritisk sykdom, barneforsikring
Gjensidige Forsikring Dødsfall, uførekapital, uførekapital med forskuttering, uførerente, kritisk sykdom, behandlingsforsikring, barneforsikring
Handelsbanken Liv Dødsfall, Uførekapital, barneforsikring
If Forsikring Dødsfall, uførekapital, uførerente, behandlingsforsikring, barneforsikring, kritisk sykdom
KLP Forsikring Barneforsikring
Landkreditt Forsikring Barneforsikring, dødsfall, uførekapital
Nordea Liv Dødsfall, uførekapital med forskuttering, uførerente, kritisk sykdom, barneforsikring
SpareBank 1 Forsikring Dødsfall, uførekapital, uførerente, kritisk sykdom, barneforsikring
Storebrand Forsikring Dødsfall, uførerente, kritisk sykdom, behandlingsforsikring, barneforsikring
Tryg Forsikring Kritisk sykdom, behandlingsforsikring, barneforsikring

 

Les mer om personforsikring:

Skaff deg oversikt over forsikringene

Beregning av forsikringsbehovet

Forsikringer gjennom arbeidsgiver

Tilbud gjennom yrkesorganisasjoner

Guide til dødsfallsforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til kritisk sykdom / alvorlig sykdom

Guide til ulykkesforsikring

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator

Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.

Få tilbud på forsikring
Spar penger på å få tilbud fra flere forsikringsselskaper.
En kommersiell tjeneste med Tjenestetorget

 

Få tilbud på andre produkter og tjenester:

Få tilbud fra flere advokater

Få tilbud på boligalarm

Få tilbud fra boligutleie-meglere

Få tilbud på bredbånd

Få tilbud fra flere eiendomsmeglere

Få rentetilbud på refinansiering av forbrukslån

Få tilbud fra flyttebyråer

Få tilbud på mobilabonnement

Få tilbud på solskjerming

Få tilbud på strøm

Få tilbud på varmepumper

Se alle produktene og tjenestene som du kan få tilbud på.