En personforsikring utbetales hvis du i forsikringsperioden dør, blir arbeidsufør eller invalidisert.

Teknisk sett omfatter disse forsikringene også at du forsikrer deg mot at du oppnår en viss alder, men dette hører mer til temaet for pensjonssparing. Vi tar også med ulykkesforsikring her, selv om det forsikringsteknisk hører inn under skadeforsikringsselskapene.

Forsikringene kan tegnes på flere måter:

  • Individuelt, du tegner selv forsikringene
  • Kollektivt, arbeidsgiver tegner forsikringen for deg
  • Kollektivt, oftest via yrkesorganisasjonen din

Livs- og uføreforsikringer er viktige for å sikre at levestandarden opprettholdes, både for deg selv og dine eventuelt etterlatte, hvis du dør eller mister evnen til inntektsbringende arbeid. Det kan også være nødvendig å forsikre seg av andre grunner. For eksempel fordi du vil være sikker på å nå visse fremtidige sparemål, som god levestandard i pensjonsalderen, eller drømmen om å sitte på egen hytte i vannkanten bare boliglånet er nedbetalt.

Her tar vi for oss det som har med det rent forsikringsmessige å gjøre. Sparing i forsikring IPS-pensjonsforsikring, fondskonto/kapitalforsikring) kommer vi ikke inn på her.

Det er viktig at du selv legger litt energi i å beregne ditt eget forsikringsbehov. Det finnes ingen enkle tommelfingerregler du kan bruke. Det finnes heller ikke noe absolutt fasitsvar.

Selskaper som tilbyr personforsikringer

Disse selskapene tilbyr personforsikringer. Her finner u lenke til nettsiden for personforsikringer, og hvilke typer personforsikringer de tilbyr.

Livsforsikringsselskap Tilbyr følgende forsikringer
Codan Forsikring Barneforsikring, behandlingsforsikring
Danica Dødsfall, uførekapital med forskuttering, uførerente, kritisk sykdom, barneforsikring
DNB Livsforsikring Dødsfall, uførerente, kritisk sykdom, barneforsikring
Eika Forsikring Dødsfall, Uførekapital, Uførekapital med forskuttering, kritisk sykdom, barneforsikring
Frende Dødsfall, uførekapital med forskuttering, uførerente, kritisk sykdom, barneforsikring
Gjensidige Dødsfall, uførekapital, uførekapital med forskuttering, uførerente, kritisk sykdom, behandlingsforsikring, barneforsikring
Handelsbanken Liv Dødsfall, Uførekapital, barneforsikring
If Dødsfall, uførekapital, uførerente, behandlingsforsikring, barneforsikring, kritisk sykdom
KLP Barneforsikring
Landbruksforsikring Barneforsikring, dødsfall, uførekapital
Nordea Liv Dødsfall, uførekapital med forskuttering, uførerente, kritisk sykdom, barneforsikring
SpareBank 1 Forsikring Dødsfall, uførekapital, uførerente, kritisk sykdom, barneforsikring
Storebrand Dødsfall, uførerente, kritisk sykdom, behandlingsforsikring, barneforsikring
Tryg Forsikring Kritisk sykdom, behandlingsforsikring, barneforsikring

 

Les mer om personforsikring:

Skaff deg oversikt over forsikringene

Beregning av forsikringsbehovet

Forsikringer gjennom arbeidsgiver

Tilbud gjennom yrkesorganisasjoner

De ulike forsikringstypene

Dødsfallsforsikring

Uføreforsikringer

Kritisk sykdom

Ulykkesforsikring

Barneforsikring

Behandlingsforsikring

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator


Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.


Tilbud på personforsikring

Forsikringspremier beregnes individuelt, og kan variere mye mellom forsikringsselskapene. Det kan derfor være mye å spare på å sjekke priser hos flere forsikringsselskaper.

Her kan du velge personforsikringer som livsforsikring og uføreforsikring, og barneforsikring.

Du kan også få tilbud på skadeforsikringer. Her er samlerabatter viktig i sammenligningen av selskap, siden mange selskaper gir deg rabatter etter hvor mange forsikringer du har. .

Fyll ut skjemaet nedenfor, og velg selv hvilke forsikringsselskaper du ønsker tilbud i fra. Finn de beste forsikringene og spar penger!

Tjenesten er gratis og uforpliktende, og gjøres i samarbeide med Tjenestetorget.

Klikk her hvis du har problemer med skjemaet.

 

Andre anbudsalternativer:

Anbud på advokater

Anbud på boligalarm

Anbud på boligutleie

Anbud på bredbånd

Anbud på eiendomsmeglere

Anbud på forbrukslån

Anbud på flyttebyrå

Anbud på solskjerming

Anbud på varmepumper

Anbud på vinduer

Se alle produktene og tjenestene som du kan legge ut på anbud.