I alle typer forsikring som ikke går på død utbetales forsikringen til forsikringstager.

Hvis forsikringstager dør, blir forsikringssummen utbetalt til ektefelle/partner.

Hvis forsikringstager ikke hadde ektefelle/ partner går beløpet til de nærmeste arvingene. Hadde avdøde barn, er disse de nærmeste arvingene.

Begunstigelse

Samboere får ikke utbetalt forsikringsbeløpet. Dette kan løses ved at samboere begunstiger hverandre. Det vil si at forsikringssummen utbetales til den som blir begunstiget. Man har full anledning til å kalle tilbake en begunstigelse.

Som forsikringstaker er du i din fulle rett til å begunstige hvem du vil, du trenger bare oppgi navn og personnummer (eventuelt organisasjonsnummer, dersom du ønsker å begunstige en organisasjon) på den begunstigede til forsikringsselskapet.

Det finnes også en annen type begunstigelse som kalles en endelig begunstigelse. Denne kan også kalles tilbake, men kun etter samtykke fra den som er begunstiget.

En annen måte å sikre samboer livsforsikring, er ved at du og din samboer krysstegner hverandre, altså tegner livsforsikring for hverandre.

 

Les mer:

Livsforsikring for samboere

Les også:

Om personforsikring

Guide til forsikring mot dødsfall

Forskjeller mellom ekteskap og samboerskap

Samboeravtale

Kalkulatorer:

Dødssansynlighetskalkulator

Lover:

Forsikringsavtaleloven

Arveloven