Gruppeliv er en vanlig dødsfalloforsikring som arbeidsgiver gir deg.

Forsikringssummen er gjerne fastsatt ut ifra grunnbeløpet i Folketrygden (G), for eksempel 10 G. Eller i forhold til lønnen, for eksempel én årslønn.

Gruppelivsforsikringen gjelder både på jobb og privat.

Det kan knyttes til flere andre forsikringer, som

  • Uførekapital  
  • Forsikring på ektefelle/samboer
  • Barnetillegg
  • Tillegg for ektefelle/samboer

Hvis du ikke vet hva denne forsikringen omfatter, kan du spørre noen i personalavdelingen, eller i forsikringsselskapet.

Det er viktig å legge merke til at du har rett til å fortsette forsikringen på individuell basis hvis du slutter i jobben. Du trenger ikke å skrive helseerklæring hvis du fortsetter med forsikringen selv. Men du kan da ikke tegne en forsikring med høyere forsikringssum. Det er svært viktig at du har denne retten. Hvis ikke kunne du egentlig ikke tatt hensyn til forsikringen, fordi du sannsynligvis vil skifte jobb én eller flere ganger i løpet av et langt arbeidsliv.

Premien på forsikringen avhenger av alders og kjønnssammensetningen i bedriften. Bedriten betaler den. De ansatte får et påslag i lønnen for premien som er gjennomsnitt per person. Hvor høy denne skatten blir avhenger av marginalskatten.

 

Les mer om forsikringer på arbeidsplassen:

Forsikringer gjennom arbeidsgiver

Yrkesskadeforsikring

Se også:

Behovsvurdering i forsikring

Beregning av forsikringsbehovet