Svært mange er forsikret gjennom jobben. Men få er egentlig klar over hva de er dekket for.

Før du skal tegne individuelle forsikringer må du skaffe deg en oversikt over jobbforsikringer. Hvis ikke risikerer du å overforsikre deg. Her skal vi gå igjennom de aktuelle forsikringene.

Pensjonsforsikring via arbeidsgiver

Alle aksjeselskap er pålagt å ha en pensjonsforsikring for sine ansatte.

Det er to typer pensjonsforsikringer:

  1. Ytelsespensjon
  2. Innskuddspensjon

Ytelsespensjon

Ytelsespensjon skal gi de ansatte en viss prosentandel av inntekten som pensjonist. Det vanlige er mellom 60 prosent og 70 prosent av lønnen. I stat og kommune er de sikret 66 prosent av inntekten. For å få full opptjening må du ha vært ansatt i 30 år. Har du vært ansatt i kortere tid, får du mindre.

Innskuddspensjon

Ved en innskuddspensjon betales det en viss prosentandel av lønnen som et innskudd i den ansattes pensjonskonto. Minimum innbetaling er 2 prosent av lønnen. I de siste årene har mange bedrifter gått over til innskuddspensjon siden denne har et vesentlig mer forutsigbart kostnadsnivå. Se kalkulatoren Innskuddspensjon for ansatte

Andre forsikringer tilknyttet pensjonsforsikringen

Du kan ha mange forsikringer via pensjonsforsikringen.  Men det kan også knyttes til andre forsikringer som har stor verdi. Uførepensjonen ligger gjerne på samme nivå som pensjonen. Dette kan bety svært mye for hva man trenger å tegne av forsikringer selv. Ektefelletillegget ligger normalt på 60 prosent av alderspensjonen. Barnepensjon ligger på 50 prosent av alderspensjon for første barn, 25 prosent for de påfølgende.

Vær klar over at hvis du slutter i jobben og får en fripolise, vil du ikke få 20/30-deler hvis du har 20 års opptjeningstid. Årsaken er at en stor del av opptjeningen skjer på slutten av perioden. Du får hvert år en egen utskrift som viser hva den kollektive ordningen kan gi deg. Du har rett til å fortsette forsikringen på individuell basis hvis du slutter i jobben. Hvis du fremdeles skal ha en pensjonsforsikring, vil det lønne seg å fortsette med denne. Om det lønner seg for deg å spare via en pensjonsforsikring, er en vurdering som hører inn under langsiktig sparing og ikke forsikring.

Hvis det er knyttet til rene forsikringer som uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon, må du tenke på at du kanskje har behov for å erstatte disse forsikringene. Blant annet er det da viktig å vite at du ikke får problemer med å gå gjennom en ny helseerklæring hvis du tegner nye individuelle forsikringer. Har du noen helsemessige problemer kan det være riktig å fortsette den kollektive forsikringen på individuell basis.

Andre forsikringer

Mange bedrifter betaler for en reiseforsikring, som også gjelder for privatreiser.  Ulykkesforsikring er det også mange som har. Etter hvert har også mange tegnet behandlingsforsikring (helseforsikring) for sine ansatte.

 

Se også:

Fripolise/pensjonskapitalbevis

Gruppelivsforsikring via arbeidsgiver

Yrkesskadeforsikring

Behovsvurdering i forsikring

Beregning av forsikringsbehovet

Kalkulatorer:

Innskuddspensjon for ansatte
Her kan du se hvor mye innskuddet ditt i en OTP-ordning vokser til. Det vil altså si når arbeidsgiveren din har en innskudds-pensjonsordning.

Verdien av innskuddspensjon
Kalkulatoren hjelper deg til å regne ut forskjellen mellom to innskuddspensjonsordninger. Forskjellen mellom innbetalingene gjøres om til hva dette tilsvarer i lønnsforskjell.

Pensjonsverdikalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye en pensjonsavsetning og tilsvarende lønnsavsetning er verdt.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle. Hva det beregnede behovet er for deg og eventuelle partner ser du nederst.