Med forsikringen Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom får du utbetalt forsikringsbeløpet ved konstatering av en rekke alvorlige sykdommer.

Med Kritisk sykdom får du beløpet utbetalt når diagnosen er stilt, eller du har fått utført hjerteoperasjonen eller transplantasjonen.

For å få forsikringen utbetalt er det ikke nødvendig at du får noe varig mén av sykdommen. Det er et krav at den forsikrede lever i 30 dager etter at diagnosen er stilt, satt på venteliste, eller etter at operasjonen er utført.

Forsikringen dekkes ikke sykdommer som har vært påvist, eller vist symptomer innen tre måneder etter at forsikringen er i kraft.

Utbetalingen er skattefri.

Om kjøp av forsikringen

Forsikringen kan kjøpes fra du er 18 år, og opp til 60 år.

Forsikringen kan vare til fylte 67 år.

Det må fylles ut en helseerklæring ved kjøp av forsikringen.

Grunner til å kjøpe forsikringen

Årsaker til å kjøpe en slik forsikring kan være flere. Det kan blant annet være å kunne tilpasse seg en ny livssituasjon. Det kan være å ha råd til å gå ned i stillingsprosent. Ha økonomisk mulighet til å få hjelp av spesialister i Norge eller utlandet (utover det som man får fra helsevesenet). At du selv ønsker å ta permisjon fra jobbe, eller at en nærstående har mulighet for det.

Selvstendig næringsdrivende vil nok ha spesiell nytte av en slik forsikring. Disse er normalt dårligere dekket mot slike situasjoner enn vanlige lønnsmottagere. Hvis du er motoren i eget AS, eller er selvstendig næringsdrivende vil en alvorlig sykdom gjøre at du får et fall eller bortfall av inntekter.

Test av Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

I testen av kritisk sykdom settes det vekter på forskjellige sykdommer. Disse vektene kan du selv endre slik at forsikringsselskapene får en karakter ut fra de preferansene du har. Da kan du vurdere kvaliteten på dekningen opp mot prisen på de enkelte forsikringene.

Her finner du testen på Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom.

Priser på kritisk sykdom

Prisen på forsikringen trappes opp med alderen. For røykere er forsikringen dyrere.

Dette er gjennomsnittprisen blant forsikringsselskapene, beregnet for 500.000 kroner i forsikringssum i neon forskjellige aldere:

Alder Snitt
25 1 139
30 1 308
35 1 630
40 2 390
45 3 822
50 6 126
55 9 169

Her kan du mer om prisene fra de enkelte forsikringsselskapene:

Kritisk sykdom: Priser og rabatter

Aktuelle sykdommer som kan dekkes

Det er 29 aktuelle sykdommer/skader som kan bli dekket av forsikringsselskapene. Hvor mange som dekkes av forsikringsselskapene varierer fra 13 til 25.

Av de 29 er det 8 som dekkes av alle selskapene:

 • Hjerneslag
 • Hjerteinfarkt
 • Hjerteoperasjon
 • Kreft
 • Multippel Sklerose
 • Organtransplantasjon
 • Hørsel
 • Syn

Dette er de aktuelle sykdommene som kan dekkes:

 • Alvorlig brannskade
 • Leddgikt
 • Tap av ben og armer
 • Tverrsnittlammelser
 • Bindevevssykdom (alvorlig systemisk)
 • Infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinne
 • Hjerneslag
 • Godartet svulst i hjerne
 • Godartet svulst i ryggmarg
 • Utvidelse av hjernes pulsårer
 • Hjerteinfarkt
 • Hjerteoperasjon
 • Hjerteklaffkirurgi
 • Angina Pectoris
 • Hjernens pulsårer
 • Hovedpulsåre (Aorta)
 • Alzheimers
 • Epilepsi
 • HIV
 • Kreft
 • Motornevronsykdom
 • Multippel sklerose
 • Nyresvikt
 • Organtransplantasjon
 • Parkinsons sykdom
 • Schizofreni
 • Tarm (utlagt)
 • Hørsel (døvhet)
 • Syn (blindhet)
 • Taleevne

Les mer om dekningene på kritisk sykdom. Det vil i praksis si hvilke sykdommer de enkelte forsikringsselskapene dekker.

Her har vi tatt med en kort beskrivelse av sykdommen, og hvor mange som dekker den.

Her ser du en oversikt over hvilke sykdommer de forskjellige forsikringsselskapene dekker.

Forklaringer til medisinske ord og uttrykk.

Forsikringsdekningene på kritisk sykdom 

Her ser du detaljer på hva som dekkes, og hvilke priser de enkelte forsikringsselskapene her.

Danica Pensjon - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

DNB (Fremtind Forsikring) - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Eika Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Frende Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Gjensidige Forsikring - Forsikringsdekning Alvorlig sykdom

If Skadeforsikring- Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Landkreditt Forsikring - Kritisk Sykdom

KLP Forsikring - Alvorlige sykdommer

Nordea Liv - Kritisk sykdom

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Storebrand Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Tryg Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Les om andre personforsikringer:

Guide til dødsfallsforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Kalkulator:

Forsikringsbehovkalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.