Hovedinndelingen for personforsikringer er dødsrisikoforsikring, uførhetsforsikring, ulykkesforsikring og sykdomsforsikringer.

Hvilke typer forsikringer som tilbys, varierer mellom selskapene.

Forsikringer som utbetales ved død:

 • Dødsrisikoforsikring utbetales som en engangsutbetaling ved all slags død.
 • Dødsulykkesforsikring utbetales som en engangsutbetaling ved en ulykke.
 • Gjeldsforsikring sletter gjelden ved død, og kan også inneholde uførekapital. Forsikringen er knyttet direkte til restgjelden.
 • Gruppelivsforsikring betales av arbeidsgiver og bortfaller når du slutter. Denne kan inneholde både dødsrisikoforsikring og uførekapital.
 • Foreningsgruppeliv er en type gruppelivsforsikring som er vanlig å tilby gjennom yrkesorganisasjoner. Denne kjøpes individuelt, og du må være medlem for å kjøpe den. Foreningsgruppeliv kan inneholde både dødsrisikoforsikring og uførekapital, samt ulykkesdekning.
 • Gjenlevendepensjon gir en årlig utbetaling til ektefelle, samboer og eventuelt barn ved død. Individuelt har det har vært vanlig å knytte dette opp mot en pensjonsforsikring. Det er vanlig at en pensjonsordning på arbeidsplassen inneholder disse elementene.

Forsikringer som utbetales ved uførhet:

 • Uførekapital utbetales som en engangsutbetaling ved mer enn 50 % arbeidsuførhet. Uførheten må ha blitt bedømt varig og har vart i to år.
 • Uførerente er en løpende utbetaling som oftest til fylte 67 år. Utbetales hvis den forsikrede er 50 % eller mer ufør. Vanligvis utbetales den etter ett års arbeidsuførhet.
 • Ulykke utbetales etter graden av medisinsk invaliditet.
 • Gruppeliv kan også inneholde uførekapital.
 • Foreningsgruppeliv kan inneholde uførekapital
 • Pensjonsforsikring kan knyttes til uførepensjon. Pensjonsforsikring via jobben har vanligvis dette tilknyttet.
 • Innbetalingsfritak er egentlig det samme som uførepensjon, men brukes til å betale forsikringspremien ved uførhet.

Sykdomsforsikringer:

Forsikring av barn:

 • Barneforsikring gir både engangsutbetalinger og løpende utbetalinger både til sykdom og etter skade.
 • Barneulykke gir en engangsutbetaling etter den medisinske invaliditeten.
 • Familieulykke dekker ektefelle og barn under 20 år.
 • Dødsrisiko er en engangsutbetaling som ikke tegnes separat for barn under 14 år.

Tilbud på personforsikring

Forsikringspremier beregnes individuelt, og kan variere mye mellom forsikringsselskapene. Det kan derfor være mye å spare på å sjekke priser hos flere forsikringsselskaper.

Her kan du velge å få tilbud på personforsikringer som livsforsikring, uføreforsikring, og barneforsikring.

Du kan også få tilbud på skadeforsikringer. Her er samlerabatter viktig i sammenligningen av selskap, siden mange selskaper gir deg rabatter etter hvor mange forsikringer du har. .

Fyll ut skjemaet nedenfor, og velg selv hvilke forsikringsselskaper du ønsker tilbud i fra. Finn de beste forsikringene og spar penger!

Tjenesten er gratis og uforpliktende, og gjøres i samarbeide med Tjenestetorget.

Klikk her hvis du har problemer med skjemaet.

 

Andre anbudsalternativer:

Anbud på advokater

Anbud på boligalarm

Anbud på boligutleie

Anbud på bredbånd

Anbud på eiendomsmeglere

Anbud på forbrukslån

Anbud på flyttebyrå

Anbud på solskjerming

Anbud på varmepumper

Anbud på vinduer

Se alle produktene og tjenestene som du kan legge ut på anbud.