Hovedinndelingen for personforsikringer er dødsrisikoforsikring, uførhetsforsikring, ulykkesforsikring og sykdomsforsikringer.

Hvilke typer forsikringer som tilbys, varierer mellom selskapene.

Forsikringer som utbetales ved død:

 • Dødsrisikoforsikring utbetales som en engangsutbetaling ved all slags død.
 • Dødsulykkesforsikring utbetales som en engangsutbetaling ved en ulykke.
 • Gjeldsforsikring sletter gjelden ved død, og kan også inneholde uførekapital. Forsikringen er knyttet direkte til restgjelden.
 • Gruppelivsforsikring betales av arbeidsgiver og bortfaller når du slutter. Denne kan inneholde både dødsrisikoforsikring og uførekapital.
 • Foreningsgruppeliv er en type gruppelivsforsikring som er vanlig å tilby gjennom yrkesorganisasjoner. Denne kjøpes individuelt, og du må være medlem for å kjøpe den. Foreningsgruppeliv kan inneholde både dødsrisikoforsikring og uførekapital, samt ulykkesdekning.
 • Gjenlevendepensjon gir en årlig utbetaling til ektefelle, samboer og eventuelt barn ved død. Individuelt har det har vært vanlig å knytte dette opp mot en pensjonsforsikring. Det er vanlig at en pensjonsordning på arbeidsplassen inneholder disse elementene.

Forsikringer som utbetales ved uførhet:

 • Uførekapital utbetales som en engangsutbetaling ved mer enn 50 % arbeidsuførhet. Uførheten må ha blitt bedømt varig og har vart i to år.
 • Uførerente er en løpende utbetaling som oftest til fylte 67 år. Utbetales hvis den forsikrede er 50 % eller mer ufør. Vanligvis utbetales den etter ett års arbeidsuførhet.
 • Ulykke utbetales etter graden av medisinsk invaliditet.
 • Gruppeliv kan også inneholde uførekapital.
 • Foreningsgruppeliv kan inneholde uførekapital
 • Pensjonsforsikring kan knyttes til uførepensjon. Pensjonsforsikring via jobben har vanligvis dette tilknyttet.
 • Innbetalingsfritak er egentlig det samme som uførepensjon, men brukes til å betale forsikringspremien ved uførhet.

Sykdomsforsikringer:

Forsikring av barn:

 • Barneforsikring gir både engangsutbetalinger og løpende utbetalinger både til sykdom og etter skade.
 • Barneulykke gir en engangsutbetaling etter den medisinske invaliditeten.
 • Familieulykke dekker ektefelle og barn under 20 år.
 • Dødsrisiko er en engangsutbetaling som ikke tegnes separat for barn under 14 år.

Få tilbud på forsikring
Spar penger på å få tilbud fra flere forsikringsselskaper.
En kommersiell tjeneste med Tjenestetorget

 

Få tilbud på andre produkter og tjenester:

Få tilbud fra flere advokater

Få tilbud på boligalarm

Få tilbud fra boligutleie-meglere

Få tilbud på bredbånd

Få tilbud fra flere eiendomsmeglere

Få rentetilbud på refinansiering av forbrukslån

Få tilbud fra flyttebyråer

Få tilbud på mobilabonnement

Få tilbud på solskjerming

Få tilbud på strøm

Få tilbud på varmepumper

Se alle produktene og tjenestene som du kan få tilbud på.