Grunnlaget for å rangere hvilke forsikringer som er viktigst, er å eliminere de største økonomiske risikoene.

Hva du må ha av forsikringer kommer selvfølgelig an på hvilken familiesituasjon du er i og hvilke ting du eier.

Et annet moment som man må vurdere er hvor sannsynlig det er at en skade med stor økonomisk verdi vil inntreffe.

Du kan spare flere tusen kroner i året på å bytte forsikringsselskap. Her kan du raskt og enkelt innhente tilbud fra flere forsikringsselskap. 
En kommersiell tjeneste med Tjenestetorget.

De enkelte forsikringene finner du mer om i omtalen av de enkelte forsikringstypene. I tabellen nedenfor har vi tatt med en kolonne for hvor viktig det er å ha forsikringens, samtidig som vi knytter en kort kommentar til den.

Viktighet Forsikring Kommentar
Lovfestet Ansvar motorkjøretøyer Du er forpliktet til å ha ansvarsforsikring på motorkjøretøy.
Må ha Dødsrisikoforsikring Hvis noen er avhengig av inntekten din må du ha dette.
Må ha Forsikring mot arbeidsuførhet Både familiemedlemmer og enslige trenger en forsikring som gir utbetaling ved arbeidsuførhet. De aktuelle forsikringen her er uførekapital, uførerente og uførepensjon.
Må ha Hjem- eller villaforsikring Et totalskadd hus er en økonomisk katastrofe for de fleste.
Må ha Hytteforsikring Som med hus.
Må ha Ansvarsforsikring båt Gjør du noe feil kan du bli ansvarlig for skader du har voldt andre.
Må ha Reiseforsikring Er du ute og reiser må du ha denne forsikringen, mest på grunn av dekningene «hjemreise» og «reisesyke».
Må ha hvis høy verdi Kaskoforsikring bil Er bilen av en viss verdi må de fleste ha denne forsikringen. Risikoen er forholdsvis høy for at noe skal skje.
Må ha hvis høy verdi Kaskoforsikring båt Som med bil må du forsikre båten når den har en viss verdi.
Grei å ha Barneforsikring De økonomiske konsekvensene kan bli ganske store av å få et barn som blir ufør. Men det liten sannsynlighet for at det skjer.
Grei å ha Medisinsk invaliditet Utbetales på et annet grunnlag enn forsikring mot arbeidsuførhet.
Kommer an på Verdisak Kommer an på hvor høy verdi på verdisaken innboforsikringen dekker, og hvor stor verdi det er på gjenstanden.
Ikke nødvendig Dødsulykkesforsikring Du skal egentlig være godt nok dekket med dødsrisikoforsikring
Ikke nødvendig Hundeforsikring Med «vanlige» hunder blir det små økonomiske konsekvenser.
For næringsdrivende Alvorlig sykdom Mest for næringsdrivende
For næringsdrivende Helseforsikring Mest for næringsdrivende

 

Les mer om forsikringene:

Skadeforsikringer:

Bilforsikring

Boligforsikring

Båtforsikring

Hytteforsikring

Kjæledyr

Motorsykkelforsikring

Reiseforsikring

Verdisakforsikring

Personforsikringer:

Barneforsikring

Behandlingsforsikring

Dødsfallsforsikring

Sykdomsforsikringer

Uføreforsikringer

Ulykkesforsikring


Innhent tilbud på forsikringer

Sjekk prisen på forsikringene dine jevnlig. Legg dem ut på anbud, og få tilbud fra flere forsikringsselskaper.

Forsikringspremier beregnes individuelt, og kan variere svært mye mellom forsikringsselskapene. Det kan derfor være mye å spare på å sjekke priser hos flere forsikringsselskaper.

Fyll ut skjemaet nedenfor, og velg selv hvilke forsikringsselskaper du ønsker tilbud i fra.

Tjenesten er gratis og uforpliktende, og gjøres i samarbeide med Tjenestetorget.

Klikk her hvis du har problemer med skjemaet.

 

Andre anbudsalternativer:

Anbud på advokater

Anbud på boligalarm

Anbud på boligutleie

Anbud på bredbånd

Anbud på eiendomsmeglere

Anbud på forsikring

Anbud på forbrukslån

Anbud på flyttebyrå

Anbud på solskjerming

Anbud på varmepumper

Anbud på vinduer

Se alle produktene og tjenestene som du kan legge ut på anbud.