Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Grunnlaget for å rangere hvilke forsikringer som er viktigst, er å eliminere de største økonomiske risikoene.

Hva du må ha av forsikringer kommer selvfølgelig an på hvilken familiesituasjon du er i og hvilke ting du eier.

Et annet moment som man må vurdere er hvor sannsynlig det er at en skade med stor økonomisk verdi vil inntreffe.

De enkelte forsikringene finner du mer om i omtalen av de enkelte forsikringstypene. I tabellen nedenfor har vi tatt med en kolonne for hvor viktig det er å ha forsikringens, samtidig som vi knytter en kort kommentar til den.

Viktighet Forsikring Kommentar
Lovfestet Ansvar motorkjøretøyer Du er forpliktet til å ha ansvarsforsikring på motorkjøretøy.
Må ha Dødsrisikoforsikring Hvis noen er avhengig av inntekten din må du ha dette.
Må ha Forsikring mot arbeidsuførhet Både familiemedlemmer og enslige trenger en forsikring som gir utbetaling ved arbeidsuførhet. De aktuelle forsikringen her er uførekapital, uførerente og uførepensjon.
Må ha Hjem- eller villaforsikring Et totalskadd hus er en økonomisk katastrofe for de fleste.
Må ha Hytteforsikring Som med hus.
Må ha Ansvarsforsikring båt Gjør du noe feil kan du bli ansvarlig for skader du har voldt andre.
Må ha Reiseforsikring Er du ute og reiser må du ha denne forsikringen, mest på grunn av dekningene «hjemreise» og «reisesyke».
Må ha hvis høy verdi Kaskoforsikring bil Er bilen av en viss verdi må de fleste ha denne forsikringen. Risikoen er forholdsvis høy for at noe skal skje.
Må ha hvis høy verdi Kaskoforsikring båt Som med bil må du forsikre båten når den har en viss verdi.
Grei å ha Barneforsikring De økonomiske konsekvensene kan bli ganske store av å få et barn som blir ufør. Men det liten sannsynlighet for at det skjer.
Grei å ha Medisinsk invaliditet Utbetales på et annet grunnlag enn forsikring mot arbeidsuførhet.
Kommer an på Verdisak Kommer an på hvor høy verdi på verdisaken innboforsikringen dekker, og hvor stor verdi det er på gjenstanden.
Ikke nødvendig Dødsulykkesforsikring Du skal egentlig være godt nok dekket med dødsrisikoforsikring
Ikke nødvendig Hundeforsikring Med «vanlige» hunder blir det små økonomiske konsekvenser.
For næringsdrivende Alvorlig sykdom Mest for næringsdrivende
For næringsdrivende Helseforsikring Mest for næringsdrivende

 

Les mer om forsikringene:

Skadeforsikringer:

Guide til bilforsikring

Guide til husforsikring

Guide til båtforsikring

Guide til hytteforsikring

Kjæledyr

Motorsykkelforsikring

Guide til reiseforsikring

Verdisakforsikring

Personforsikringer:

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til dødsfallsforsikring

Guide til sykdomsforsikringer

Guide til uføreforsikringer

Guide til ulykkesforsikring