Dette er vilkårene og pris for dødsfallforsikringen (livsforsikringen) i Landkreditt Forsikring.

Dette er de viktigste egenskapene ved dødsfallforsikring. Du kan se de fullstendige vilkårene ved klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til dødsfallforsikring

Landkreditt Forsikring
Vilkår Vilkår
Dato vilkår 01.06.2017
Maks alder ved tegning 70 år
Opphørsalder 80 år
Minimum forsikringssum 202 702
Maksimal forsikringssum 3 952 689
G-regulering av forsikringssum Ja
Nedjustering av utbetalt beløp Nei
Er pris avhengig av utdanning og yrke? Nei
Priser på 2.027.020 kroner (20G)
Alder 2 027 020
25 1 692
30 2 016
35 2 520
40 3 240
45 4 320
50 6 336
55 9 840
Etableringsgebyr ?
Månedlig gebyr – sum per år ?

 

Se også:

Priser på dødsfallforsikring / livsforsikring

Dødsfallforsikring i yrkesorganisasjoner: Prisoversikt

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica Pensjon - Dødsfallforsikring

DNB (Fremtind Forsikring) - Dødsfallforsikring

Eika Forsikring - Dødsfallforsikring

Frende Forsikring - Dødsfallforsikring

Gjensidige Forsikring - Dødsfallforsikring

If Skadeforsikring - Dødsfallforsikring

KLP Forsikring - Dødsfallforsikring

Nordea - Dødsfallforsikring

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Dødsfallforsikring

Storebrand Forsikring - Dødsfallforsikring

Les om andre personforsikringer:

Guide til uføreforsikringer

Guide til kritisk sykdom / alvorlig sykdom

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til Ulykkesforsikring