Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er vilkårene og pris for livsforsikring (dødsfallforsikring) i Landkreditt Forsikring.

Dette er de viktigste egenskapene ved dødsfallforsikring. Du kan se de fullstendige vilkårene ved klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til livsforsikring

Smarte Penger tester: Dette er de beste livsforsikringene

Landkreditt Forsikring
Vilkår Vilkår
Dato vilkår 01.06.2017
Maks alder ved tegning 70 år
Opphørsalder 80 år
Minimum forsikringssum 212 798
Maksimal forsikringssum 4 149 561
G-regulering av forsikringssum Ja
Nedjustering av utbetalt beløp Nei
Er pris avhengig av utdanning og yrke? Nei
Priser på 2.027.020 kroner (20G)
Alder 2 021 581
25 1 668
30 1 992
35 2 496
40 3 204
45 4 296
50 6 264
55 9 744
Etableringsgebyr ?
Månedlig gebyr – sum per år ?

 

Se også:

Priser på dødsfallforsikring / livsforsikring

Dødsfallforsikring i yrkesorganisasjoner: Prisoversikt

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica Pensjon - Dødsfallforsikring

DNB (Fremtind Forsikring) - Livsforsikring

Eika Forsikring - Dødsfallforsikring

Frende Forsikring - Livsforsikring

Gjensidige Forsikring - Livsforsikring

If Skadeforsikring - Livsforsikring

KLP Forsikring - Livsforsikring

Nordea Liv - Livsforsikring

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Livsforsikring

Storebrand Forsikring - Livsforsikring

Youplus Livsforsikring - Dødsfallforsikring

Les om andre personforsikringer:

Guide til uføreforsikringer

Guide til kritisk sykdom / alvorlig sykdom

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til Ulykkesforsikring