Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

På smartepenger.no er det en rekke hjelpemidler til å velge riktig selskap når du har mottatt ett eller flere tilbud.

Når du har fått, eller skal få et tilbud fra forsikringsselskapene på en eller flere forsikringer er det viktig at du sammenligner på riktig måte.

Her har vi samlet noen nyttige verktøy som du vil ha bruk for i denne sammenhengen.

Tester av forsikringer

Forsikringstestene skal være et hjelpemiddel for å velge riktig forsikringsselskap. Det er ikke så enkelt at selskapet med den laveste prisen er det korrekte valget. Dekningsomfanget må også tilfredsstille de kravene du har.

I alle testene ligger det forhåndsinnlagte vekter på de forskjellige forsikringene. Smarte Penger har satt karakter på alle dekningene på alle forsikringsselskapene. Dette gir en ranking av selskapenes vilkårene ut fra dette.

Du kan selv endre alle vekter på dekningene, og få opp en ranking ut fra dine preferanser.

Dekningene som ligger til grunn for denne testen vil oppdateres fortløpende. Skjer det endringer i vilkårene til et selskap, vil det bli lagt i testen.

Disse testene kan du bruke:

Test av barneforsikring

Test av behandlingsforsikring / helseforsikring

Test av bilforsikring

Test av husforsikring

Test av innboforsikring

Test av reiseforsikring

Test av kritisk sykdom / alvorlig sykdom

Guider til forsikringer

På Smarte Penger finner du disse forsikringsguidene:

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring

Guide til bilforsikring

Guide til båtforsikring

Guide til dødsfallforsikring / livsforsikring

Guide til husforsikring

Guide til innboforsikring

Guide til kritisk sykdom / alvorlig sykdom

Guide til reiseforsikring

Guide til uføreforsikringer

Vilkårsoversikter for hvert forsikringsselskap

For hvert forsikringsselskap er det laget egne vilkårsoversikter på de viktigste forsikringene.

Her finner du en oversikter med lenker til de enkelte forsikringene:

Dekningsdetaljer på alle barneforsikringene

Dekningsdetaljer på alle bilforsikringene

Dekningsdetaljer på alle husforsikringene

Dekningsdetaljer på innboforsikring

Dekningsdetaljer på kritisk sykdom

Dekningsdetaljer på alle reiseforsikringene

Her finner du også lenker til sammenligninger av enkeltdekninger mellom forsikringsselskapene.

Egenandeler

Det kan lønne seg å øke egenandelen mot å få en rabatt på forsikringen. Dette har også betydning for sammenligningen av forsikringsselskapene.

Å øke egenandelen er mest aktuelt på bilforsikring og husforsikring.

For å gjøre beregninger på dette kan du bruke Egenandelskalkulatoren.

Kundeutbytte

Kundeutbytte betyr at du får tilbake en andel av overskuddet fra selskapet ut fra hvor mye du betaler i forsikringspremie. I dag er det bare Gjensidige som utbetaler kundeutbytte. Det har ligget stabilt på rundt 14 prosent av et du har betalt. Siden du kan forvente et utbytte i de aller fleste år har dette betydning for sammenligning av pris mellom selskapene.

Her kan du lese mer om kundeutbytte i Gjensidige.

Se også:

Få tilbud på forsikringene fra flere forsikringsselskap.