Se dekningen de forskjellige forsikringsselskapene har på Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom.

Følger du lenkene i tabellen under ser du dekningsomfanget på kritisk sykdom i de forskjellige forsikringsselskapene.

Her har vi satt opp dekningene på de enkelte forsikringene på en standardisert måte. Hvilke sykdommer som dekkes av forsikringsselskapene varierer.

Danica Pensjon - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

DNB (Fremtind Forsikring) - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Eika - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Frende Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Gjensidige Forsikring - Forsikringsdekning Alvorlig sykdom

If Skadeforsikring- Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Landkreditt Forsikring - Kritisk Sykdom

KLP Forsikring - Alvorlige sykdommer

Nordea Liv - Kritisk sykdom

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Storebrand Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Tryg Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Se også:

Guide til Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Test av Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Kritisk sykdom - Selskapenes dekningsomfang

Kritisk sykdom - Priser og rabatter