Se dekningen de forskjellige forsikringsselskapene har på Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom.

Følger du lenkene i tabellen under ser du dekningsomfanget på kritisk sykdom i de forskjellige forsikringsselskapene.

Her har vi satt opp dekningene på de enkelte forsikringene på en standardisert måte. Hvilke sykdommer som dekkes av forsikringsselskapene varierer.

Danica - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

DNB - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Eika - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Frende - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Gjensidige - Forsikringsdekning Alvorlig sykdom

If - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Landkreditt Forsikring - Kritisk Sykdom

KLP - Alvorlige sykdommer

Nordea - Kritisk sykdom

SpareBank 1 - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Storebrand - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Tryg - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Se også:

Guide til Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Test av Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Kritisk sykdom - Selskapenes dekningsomfang

Kritisk sykdom - Priser og rabatter