Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Betalings- eller låneforsikring er en sammensatt forsikring som oftest består av forsikring som dekker arbeidsledighet, arbeidsuførhet / sykemelding, og dødsfall.

Meningen med disse forsikringene er at du skal klare å betale terminbeløpene uansett hva som skjer med deg.

Det er ikke alle forbrukslånsbankene som tilbyr slike forsikringer. Lenger ned kan du se en oversikt over hvilke banker som gjør det.

Dekningene på betalingsforsikring / låneforsikring

Denne forsikringen består altså av flere forsikringer. Under kan du se hvilke dekninger som kan være inkludert.

Det må ha gått en viss tid (normalt 30 dager) før du kan få en utbetaling.

Prisen på forbrukslån ligger i området 6 til 10 prosent av det månedlige terminbeløpet. For kredittkort prises det etter saldoen. Det ligger i området 0,3 til 1 prosent av saldo per måned.

Arbeidsledighet / permittering

Denne dekningen gir deg en utbetaling hvis du blir 100 prosent arbeidsledig eller permittert. Det normale er at terminbeløpet utbetales hvis du uforskyldt blir 100 prosent arbeidsledig.

Det må ha gått en viss tid (normalt 30 dager) før du kan få en utbetaling.

Et av vilkårene er at hvis du burde ha forstått at du kunne miste jobben på tidspunktet du tegnet forsikringen vil du ikke få utbetalt erstatning. Dette er en stor usikkerhet for denne typen forsikring. Det selges for eksempel ikke egne arbeidsledighetsforsikringer enger på grunn av disse problemene.

Normalt får du ikke utbetaling før arbeidsløsheten har vart i 30 dager. Det utbetales opp til 12 måneder for samme skadetilfelle. Totalt er grensen 36 måneder hvis du har flere skadetilfeller. 

Les: Guide til dagpenger

Arbeidsuførhet / sykemelding

I de fleste forsikringene er denne og arbeidsledighetsforsikringen like. I de fleste tilfellene kreves det at du må være 100 prosent sykemeldt for å få erstatning. I noen få tilfeller er grensen 50 prosent.

Normalt får du ikke utbetaling før arbeidsløsheten har vart i 30 dager. Det utbetales opp til 12 måneder for samme skadetilfelle. Totalt er grensen 36 måneder hvis du har flere skadetilfeller.

Les: Guide til sykepenger

Dødsfall

Normalt gjelder forsikringen ved alle typer dødsfall, men i noen tilfeller gjelder den bare ved ulykke.

Det er en maksimal begrensning på hvor stor utbetalingen kan være. I de fleste tilfellene er dette beløpet så høyt at forbrukslån er mindre.

Les: Guide til dødsfallforsikring

Sykehusinnleggelse

Dette er en forsikring som gjelder bare for selvstendig næringsdrivende. Er du lønnsmottaker gjelder den ikke.

Forsikringen dekker terminbeløpet opp til 12 måneder når du har vært innlagt på sykehus et visst antall dager.

Kritisk sykdom

Noen få inkluderer også Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom i forsikringen. Forsikringen dekker restgjelden når visse sykdommer er konstatert.

Les: Guide til Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Skatt

Forsikringene som erstatter en inntekt er skattepliktig inntekt. Dette gjelder forsikringer som utbetales ved arbeidsledighet / permittering, og sykemelding. Denne inntekten kommer på toppen av den inntekten du har fra før og beskattes med marginalskatten.

Hvis du for eksempel har en lønnsinntekt på 500.000 kroner, får du en skatteprosent på 34,4 når en inntekt kommer på toppen av det. Det betyr at en utbetaling på 3.000 kroner blir redusert til 1.968 kroner etter skatt..

Behov og lønnsomhet

Forsikringen har samme pris uansett alder. For unge er derfor denne forsikringen relativt mye dyrere enn for eldre. 

Dødsfallforsikring og Kritisk sykdom prises etter alder når du tegner slike forsikringer individuelt.  For de fleste vil det være mye billigere å utvide dødsfallforsikringen. I den grad man har behov for en kritisk sykdoms-forsikring, gjelder det det samme for den.

Dekningen for arbeidsuførhet/sykemelding har ansatte gjennom sykelønnsordningen.

De fleste lønnsmottakere har full sykelønnsdekning opp til 7 G (710.000 kroner). Mange har også dekning utover dette. Det er bare de som får prestasjonsbasert lønn som kan ha en viss nytte av dette.

For arbeidsledighet kan man ikke lenger tegne slik forsikringer individuelt. Det ble for mye problemer forbundet med denne typen forsikring,

Behovet for å forsikre seg øker med øket gjeld. Generelt er denne typen forsikring svært dyre. For et lån på 200.000 kroner med nedbetalingstid på 5 år koster en betalingsforsikring fra 16.000 til 26.000 kroner. For dette beløpet kunne du heller ha tegnet høye beløp på for eksempel dødsfall- og uføredekninger.

Prisoversikt over betalingsforsikring / låneforsikring

Prisene under gjelder for forbrukslån. På kredittkort vil det som oftest være en annen prisstruktur (betales av saldo).

For totalprisene er det tatt utgangspunkt i et lån på 200.000 kroner som nedbetales på 5 år.

Under Pris  står det oppgitt hvordan prisen beregnes. Normalt beregnes den i prosent av terminbeløp (tb). Er terminbeløpet 3.000 krone, og prisen er 7,8 prosent, blir den månedlige prisen 234 kroner.

I kolonnen for "Totalt" er det oppgitt summen av beløpene du vil betale i løpet av fem år. Terminbeløpene som er utgangspunktet for forsikringsprisen er beregnet med bankens oppgitte normalrente.

I noen tilfeller legges summen av alle månedsbetalinger på lånet. Da er totalsummen den økningen du får i terminbeløpet de 60 månedene (normalrenten til banken er brukt for å beregne økningen).

Under kolonnen "Tillegg til standard" er dekninger utover arbeidsledighet, arbeidsuførhet/sykemelding og dødsfall lagt inn. Står det "Kritisk sykdom" betyr det at dette ligger i forsikringen. Står det "Sykehus" betyr det sykehusinnleggelse.

Tabellen er sortert etter innholdet i forsikringen, deretter pris.

Standard består arbeidsledighet, arbeidsuførhet, og dødsfall. I denne gruppen har Sparebank 1 en grense på 50 prosent.

Sykehusinnleggelse gjelder ikke for lønnsmottakere, og har ingen betydning for dem,.

Kritisk sykdom: DNB har en bedre dekning ved at hvis arbeidsledighet eller sykeperioden har vart i mer enn ett år, slettes restgjelden.

Bank Pris Totalt
Standard
Express Bank Betalingforsikring 7,75 % av tb 20 567
SpareBank 1 Betalingsforsikring 8,75 % av tb 23 935
Santander Safe Låneforsikring 8,8 % av tb 24 198
Sykehusinnleggelse i tillegg
Instabank Betalingsforsikring Totalt: 263,45 % av tb 16 140
Bank Norwegian Betalingsforsikring 5,9 % av tb 16 401
Ya Bank Betalingsforsikring Totalt: 263,45 % av tb 17 280
Resurs Bank Betalingsforsikring 0,3 % av saldo 19 663
Ikano Låneforsikring 8,0 % av tb 20 122
Svea Låneforsikring 7,4 % av tb 20 859
Brabank Betalingsforsikring 7,8 % av tb 21 247
Brage Finans Betalingsforsikring 7,8 % av tb 21 247
Kritisk sykdom i tillegg
Remember Låneforsikring 8,9 % av tb 22 690
Gjensidige Låneforsikring Pluss 9,95 % av tb 26 202
Oppfinans Låneforsikring 9,95 % av tb 26 202
DNB Betalingsforsikring 0,4 % av saldo 26 460

Bank Norwegian: Hele kostnaden i låneperioden blir lagt til lånet. Ved forkortet lånetid blir restbeløpet tilbakebetalt. 

DNB: Hvis arbeidsledighet eller sykeperioden har vart i mer enn ett år, slettes restgjelden.

DNB: Kritisk sykdom dekker kreft, nyresvikt, hjerteinfarkt, hjerneslag, hjertesykdom som krever operasjon, eller transplantasjon av viktig organ.

Gjensidige: Kritisk sykdom dekker kreft, første hjerteinfarkt, hjerneslag, hjertesykdom som krever operasjon, transplantasjon av ett viktig organ, eller nyresvikt.

Instabank: Hele kostnaden i låneperioden blir lagt til lånet. Forsikringen gjelder bare i tre år.

Oppfinans: Kritisk sykdom dekker kreft, første hjerteinfarkt, hjerneslag, hjertesykdom som krever operasjon, transplantasjon av ett viktig organ, eller nyresvikt.

Ressurs Bank: Dødsfall har et maksimalt beløp på 50.000 kroner, og gjelder bare ved ulykke.

Sparebank 1: Arbeidsuførheten/sykemeldingen gjelder fra 50 prosent, ikke 100 prosent.

Ya Bank: Hele kostnaden i låneperioden blir lagt til lånet. Forsikringen gjelder bare i tre år. Dødsfall har et maksimalt beløp på 50.000 kroner, og gjelder bare ved ulykke.

Her er forsikringene plassert

Her ser du hvor forsikringen er plassert. Flesteparten er plassert i AXA, eller AMTrust International.

Bank Forsikring
Bank Norwegian BNP Paribas Cardif 
Brabank Axa
Brage AmTrust International
DNB DNB Forsikring
Express Bank BNP Paribas Cardif 
Gjensidige Låneforsikring Pluss AmTrust International
Ikano Låneforsikring Axa
Instabank Betaliungsforsikring Axa
Nordax Axa
Oppfinans Låneforsikring AmTrust International
Remember låneforsikring AmTrust International
Resurs Bank Betalingsforsikring Solid Försäkringsaktiebolag
Santander Safe Låneforsikring CNP Santantander
SpareBank 1 Betalingsforsikring AmTrust International
Svea Låneforsikring Axa
Ya Bank Solid Försäkringsaktiebolag

 

Se også:

Guide til forbrukslån

Finn billigste forbrukslån

Guide til kredittkort

Finn beste kredittkort.