Dette er vilkårene og pris for uførerente i Storebrand. 

Dette er de viktigste egenskapene ved uførerente. Du kan se de fullstendige vilkårene ved klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Les: Guide til uførerente

Storebrand
Vilkår Vilkår
Dato vilkår 01.11.2018
Minste alder ved tegning 18 år
Maks alder ved tegning 59 år
Minimum forsikringssum ?
Maksimal forsikringssum 90 % av inntekt (ink NAV og jobb)
G-regulering av forsikringssum Ja, til 52 år
Er pris avhengig av utdanning og yrke? Yrke og utdannelse
Utbetaling etter uføregrad Gradert
Krav til utbetaling Rett til Uførepensjon inntrer når forsikrede på grunn av sykdom, skade eller lyte har vært minst 40 % sammenhengende arbeidsufør utover karenstiden, mens forsikringen har vært i kraft. Karenstiden er 12 måneder med mindre annet fremgår av forsikringsbeviset. Rett til utbetaling skjer fra og med måneden etter utløpet av karenstiden.
Uførepensjonen beregnes i forhold til graden av arbeidsuførheten til enhver tid. Den avtalte Uførepensjonen som er angitt i forsikringsbeviset, gjelder pr. år ved 100% arbeidsuførhet.
Priser 50.000 kroner per år Prisene gjelder for arbeidstakere med de forskjellige utdannelsesnivåene.
Alder Bachelor og høyere Vgs. Grunnsk.
25 1 245 1 490 1 617
30 1 664 1 993 2 163
35 2 239 2 699 2 917
40 2 986 3 581 3 885
45 3 799 4 562 4 950
50 5 976 7 176 7764
55 8 681 10 425 11 279
Etableringsgebyr ?
Månedlig gebyr – sum per år ?

 

Se også:

Guide til uførekapital

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica Pensjon - Uførerente

DNB (Fremtind Forsikring) - Uførerente

Eika Forsikring - Uførerente

Frende Forsikring - Uførerente

Gjensidige Forsikring - Uførerente

If Skadeforsikring - Uførerente

KLP Forsikring - Uførerente

Nordea Liv - Uførerente

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Uførerente

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.