Dette er vilkårene og pris for uførerente i SpareBank 1 Forsikring. 

Dette er de viktigste egenskapene ved uførerente. Du kan se de fullstendige vilkårene ved klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Les: Guide til uførerente

 

SpareBank 1      
Minste alder ved tegning 16 år      
Maks alder ved tegning 66 år      
Minimum forsikringssum 20 000      
Maksimum forsikringssum 100 000      
G-regulering av forsikringssum Nei      
Vilkår Vilkår      
Dato vilkår 01.01.2019      
Er pris avhengig av utdanning og yrke? Yrke og utdannelse      
Utbetaling etter uføregrad Ikke gradert      
Krav til utbetaling Dersom forsikrede i forsikringstiden har vært minst 50 % arbeidsufør sammenhengende i en periode lenger enn karenstiden som følge av sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden, har forsikringstakeren rett til uførepensjon. Retten inntrer likevel tidligst den dato forsikrede fyller 18 år.
Den avtalte uførepensjonen utbetales i månedlige terminer. Uførepensjonen utbetales så lenge forsikrede er minst 50 % arbeidsufør, men ikke lenger enn forsikringens varighet. Utbetalingen starter ved karenstidens slutt. Karenstiden er tiden fra arbeidsuførheten inntrer til utbetalingene starter.
Priser 50.000 kroner per år Prisene til venstre er for personer høyskole opp til 4 år (regnskapsfører), deretter bare grunnskole (renholder), videregående skole (kontormedarbeider), og høyskole/un. (fysiker).
Alder Opp til 4 år Grunnskole Vgs Over 4 år
25 2 400 3 480 2 592 2 160
30 2 892 4 248 3 132 2 580
35 3 672 5 508 4 008 3 252
40 4 812 7 320 5 268 4 236
45 6 456 9 924 7 080 5 652
50 8 916 13 836 9 792 7 776
55 12 516 19 560 13 776 10 884
Etableringsgebyr        
Månedlig gebyr – sum per år        

 

Se også:

Guide til uførekapital

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica - Uførerente

DNB - Uførerente

Eika Forsikring - Uførerente

Frende - Uførerente

Gjensidige - Uførerente

If - Uførerente

KLP - Uførerente

Nordea - Uførerente

Storebrand - Uførerente

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.