Dette er vilkårene og pris for uførerente i SpareBank 1 Forsikring. 

Dette er de viktigste egenskapene ved uførerente. Du kan se de fullstendige vilkårene ved klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Les: Guide til uførerente

 

SpareBank 1      
Vilkår Vilkår
Dato vilkår 01.01.2019
Minste alder ved tegning 16 år
Maks alder ved tegning 66 år
Minimum forsikringssum 20 000
Maksimal forsikringssum 100 000
G-regulering av forsikringssum Nei
Er pris avhengig av utdanning og yrke? Yrke og utdannelse
Utbetaling etter uføregrad Ikke gradert
Krav til utbetaling Dersom forsikrede i forsikringstiden har vært minst 50 % arbeidsufør sammenhengende i en periode lenger enn karenstiden som følge av sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden, har forsikringstakeren rett til uførepensjon. Retten inntrer likevel tidligst den dato forsikrede fyller 18 år.
Den avtalte uførepensjonen utbetales i månedlige terminer. Uførepensjonen utbetales så lenge forsikrede er minst 50 % arbeidsufør, men ikke lenger enn forsikringens varighet. Utbetalingen starter ved karenstidens slutt. Karenstiden er tiden fra arbeidsuførheten inntrer til utbetalingene starter.
Priser 54.000 kroner per år Prisene til venstre er for personer høyskole over 4 år (fysiker), høyskole opp til 4 år (sykepleier), videregående skole (bilmekaniker) deretter bare grunnskole (lastebilsjåfør).
Alder Over 4 år Opp til 4 år Vgs Grunnskole
25 2 442 3 042 3 282 3 930
30 2 790 3 666 3 978 4 806
35 3 678 4 686 5 118 6 210
40 4 782 6 174 6 750 8 250
45 6 378 8 298 9 102 11 178
50 8 766 11 490 12 630 15 582
55 12 258 16 158 17 790 22 026
Etableringsgebyr 300      
Månedlig gebyr – sum per år 90      

 

Se også:

Guide til uførekapital

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica - Uførerente

DNB - Uførerente

Eika Forsikring - Uførerente

Frende - Uførerente

Gjensidige - Uførerente

If - Uførerente

KLP - Uførerente

Nordea - Uførerente

Storebrand - Uførerente

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.