Dette er vilkårene og pris for uførerente i Nordea. 

Dette er de viktigste egenskapene ved uførerente. Du kan se de fullstendige vilkårene ved klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Les: Guide til uførerente

Nordea
Vilkår Vilkår
Dato vilkår 07.05.2019
Minste alder ved tegning 26 år (18 år)
Maks alder ved tegning 54 år
Minimum forsikringssum 6 000
Maksimal forsikringssum 198 000
G-regulering av forsikringssum Nei
Er pris avhengig av utdanning og yrke? Yrke
Utbetaling etter uføregrad Ikke gradert
Krav til utbetaling Rett til utbetaling inntrer når forsikrede som følge av sykdom eller ulykke har vært minst 50 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av 12 måneder (karenstiden) mens forsikringsdekningen har vært i kraft. Utbetalingen beregnes fra første aktivitetsdato etter karenstidens utløp, og så lenge arbeidsuførheten er minst 50 prosent. Utbetalingen utgjør et avtalt årlig beløp, som normalt utbetales månedlig etterskuddsvis, og omfatter det avtalte beløp uansett uføregrad over 50 prosent.
Blir forsikrede innen 6 måneder etter siste friskmelding minst 50 prosent arbeidsufør av samme sykdom, innvilges ny uførepensjon uten krav til ny karenstid.
Priser 50.000 kroner per år Prisene til venstre er for personer høyskole over 4 år (fysiker), høyskole opp til 4 år (sykepleier), videregående skole (bilmekaniker) deretter bare grunnskole (lastebilsjåfør).
Alder Fysiker Sykepleier Bilmek. Gr.skole
26 1 848 3 348 4 164 3 288
30 2 052 3 744 4 668 3 672
35 2 532 4 728 5 928 4 632
40 3 468 6 636 8 364 6 492
45 5 124 10 008 12 672 9 792
50 7 752 15 204 18 204 14 952
54 10 356 19 224 23 328 18 888
Etableringsgebyr 300
Månedlig gebyr – sum per år 408

 

Se også:

Guide til uførekapital

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica Pensjon - Uførerente

DNB (Fremtind Forsikring) - Uførerente

Eika Forsikring - Uførerente

Frende Forsikring - Uførerente

Gjensidige Forsikring - Uførerente

If Skadeforsikring- Uførerente

KLP Forsikring - Uførerente

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Uførerente

Storebrand Forsikring - Uførerente

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.