Dette er vilkårene og pris for uførerente i Nordea. 

Dette er de viktigste egenskapene ved uførerente. Du kan se de fullstendige vilkårene ved klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Les: Guide til uførerente

 

Nordea      
Minste alder ved tegning 26 år (18 år)      
Maks alder ved tegning 54 år      
Minimum forsikringssum 6 000      
Maksimum forsikringssum 198 000      
G-regulering av forsikringssum Nei      
Vilkår Vilkår      
Dato vilkår 07.05.2019      
Er pris avhengig av utdanning og yrke? Yrke      
Utbetaling etter uføregrad Ikke gradert      
Krav til utbetaling Rett til utbetaling inntrer når forsikrede som følge av sykdom eller ulykke har vært minst 50 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av 12 måneder (karenstiden) mens forsikringsdekningen har vært i kraft. Utbetalingen beregnes fra første aktivitetsdato etter karenstidens utløp, og så lenge arbeidsuførheten er minst 50 prosent. Utbetalingen utgjør et avtalt årlig beløp, som normalt utbetales månedlig etterskuddsvis, og omfatter det avtalte beløp uansett uføregrad over 50 prosent.
Blir forsikrede innen 6 måneder etter siste friskmelding minst 50 prosent arbeidsufør av samme sykdom, innvilges ny uførepensjon uten krav til ny karenstid.
Priser 50.000 kroner per år Prisene til venstre er for personer høyskole opp til 4 år (regnskapsfører), deretter bare grunnskole (renholder), videregående skole (kontormedarbeider), og høyskole/un. (fysiker).
Alder Opp til 4 år Grunnskole Vgs Over 4 år
25      
30 2 124 4 344 3 336 1 668
35 2 760 5 628 4 332 2 160
40 3 972 8 112 6 240 3 120
45 6 120 12 504 9 624 4 812
50 9 528 18 072 14 820 7 488
54 13 068 23 304 18 840 10 272
Etableringsgebyr 300      
Månedlig gebyr – sum per år 408      

 

Se også:

Guide til uførekapital

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica - Uførerente

DNB - Uførerente

Eika Forsikring - Uførerente

Frende - Uførerente

Gjensidige - Uførerente

If - Uførerente

KLP - Uførerente

SpareBank 1 - Uførerente

Storebrand - Uførerente

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.