Dette er vilkårene og pris for uførerente i If Forsikring. 

Dette er de viktigste egenskapene ved uførerente. Du kan se de fullstendige vilkårene ved klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Les: Guide til uførerente

If
Dato vilkår 01.11.2018
Vilkår Vilkår
Minste alder ved tegning 18 år
Maks alder ved tegning 50 år
Minimum forsikringssum 36 000
Maksimal forsikringssum 144 000
G-regulering av forsikringssum Ja, til 50 år
Er pris avhengig av utdanning og yrke? Yrke og utdannelse
Utbetaling etter uføregrad Gradert
Krav til utbetaling Uførepensjon innvilges fra første måned etter at forsikrede har vært minst 40 % arbeidsufør sammenhengende i 12 måneder etter fylte 18 år, dvs. fra første måned etter at forsikringstilfellet inntraff.
Uførepensjon beregnes i forhold til uføregraden til enhver tid. Ved friskmelding stanser utbetalingen.
Priser 48.000 kroner per år Prisene til venstre er for personer med utdanning høyskole/universitet, videregående skole, grunnskole.
Alder Unis./Høysk. Vgs Grunns.
25 1 741 2 257 3 173
30 2 015 2 613 3 673
35 2 466 3 244 4 604
40 3 778 5 108 7 457
45 4 612 6 235 9 103
50 5 631 7 612 11 113
55 6 874 9 293 13 566
Etableringsgebyr ?
Månedlig gebyr – sum per år ?

 

Se også:

Guide til uførekapital

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica Pensjon - Uførerente

DNB (Fremtind Forsikring) - Uførerente

Eika Forsikring - Uførerente

Frende Forsikring - Uførerente

Gjensidige Forsikring - Uførerente

KLP Forsikring- Uførerente

Nordea Liv - Uførerente

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Uførerente

Storebrand Forsikring - Uførerente

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.