Dette er vilkårene og pris for uførerente i Eika Forsikring. 

Dette er de viktigste egenskapene ved uførerente. Du kan se de fullstendige vilkårene ved klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Les: Guide til uførerente

Denne uførerenten har en utbetalingsperiode på bare 4 år.

Eika
Vilkår Vilkår
Dato vilkår 01.01.2020
Minste alder ved tegning 18 år
Maks alder ved tegning 50 år
Minimum forsikringssum 12 000
Maksimal forsikringssum 120 000
G-regulering av forsikringssum Ja
Er pris avhengig av utdanning og yrke? ?
Utbetaling etter uføregrad Gradert
Krav til utbetaling Rett til utbetaling av uførerente inntrer når forsikrede har vært minst 50 % sammenhengende arbeidsufør utover karenstiden, mens forsikringen har vært i kraft. Uførerenten utbetales så lenge Forsikrede er minst 50 % arbeidsufør, dog i høyst 4 år.
Arbeidsuførheten må ha inntruffet før Forsikrede fyller 60 år. Kravet til at forsikringen skal være i kraft i hele karensperioden gjelder ikke ved aldersopphør.
Erstatningen beregnes i forhold til Forsikredes månedlige uføregrad. Den avtalte uførerenten som er angitt i forsikringsbeviset gjelder per år ved 100 % arbeidsuførhet. Erstatningen utbetales månedlig, etterskuddsvis.
Priser
Alder 50.000 kroner
25 ?
30 ?
35 ?
40 ?
45 ?
50 ?
54 ?
Etableringsgebyr ?
Månedlig gebyr – sum per år ?

 

Se også:

Guide til uførekapital

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica Pensjon - Uførerente

DNB (Fremtind Forsikring) - Uførerente

Frende Forsikring - Uførerente

Gjensidige Forsikring - Uførerente

If Skadeforsikring- Uførerente

KLP Forsikring - Uførerente

Nordea Liv - Uførerente

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Uførerente

Storebrand Forsikring) - Uførerente

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.