Dette er vilkårene og pris for uførerente i DNB. 

Dette er de viktigste egenskapene ved uførerente. Du kan se de fullstendige vilkårene ved klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Les: Guide til uførerente

 

DNB      
Vilkår Vilkår      
Dato vilkår 01.06.2013      
Minste alder ved tegning 18 år      
Maks alder ved tegning 55 år      
Minimum forsikringssum 12 000      
Maksimal forsikringssum 120 000      
Regulering av forsikringssum Inflasjonsjustering til 60 år      
Er pris avhengig av utdanning og yrke? Utdannelse      
Utbetaling etter uføregrad Ikke gradert      
Krav til utbetaling Retten til uførerente inntrer når forsikrede som følge av sykdom eller skade inntrådt i forsikringstiden har vært minst 50 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av 12 måneder, det vil si den på forhånd avtalte karenstid som fremgår av forsikringsbeviset. Uførerenten utbetales månedlig fra karenstidens utløp, og så lenge arbeidsuførheten er minst 50 prosent. Uførerenten opphører ved avtalt opphørsalder eller opphørsdato, likevel senest ved fylt 67 år. En tidsbegrenset uførerente utbetales maksimalt i det antall år som er avtalt (4 år), men opphører likevel senest ved fylte 67 år.
Priser 50.400 kroner per år Prisene til venstre er for personer med utdanning høyskole/univ. Over 4 år, høyskole opp til 4 år, videregående skole, grunnskoler.
Alder Over 4 år Opp til 4 år Vgs Gr.skole
25 2 100 2 604 2 844 3 348
30 2 340 2 904 3 180 3 744
35 2 892 3 612 3 984 4 704
40 4 032 4 968 5 604 6 648
45 6 144 7 788 8 424 10 272
50 9 636 12 288 13 620 16 272
54 13 416 17 148 19 020 22 752
Etableringsgebyr ?      
Månedlig gebyr – sum per år 348      

 

Se også:

Guide til uførekapital

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica - Uførerente

Eika Forsikring - Uførerente

Frende - Uførerente

Gjensidige - Uførerente

If - Uførerente

KLP - Uførerente

Nordea - Uførerente

SpareBank 1 - Uførerente

Storebrand - Uførerente

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.