Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er vilkårene og pris for uførerente i DNB. 

Dette er de viktigste egenskapene ved uførerente. Du kan se de fullstendige vilkårene ved klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Les: Guide til uførerente

Forsikringen er plassert i Fremtind Forsikring. Dette er den samme forsikringen som Sparebank 1 tilbyr.

DNB (Fremtind Forsikring)
Vilkår Vilkår
Dato vilkår 10.02.2022
Minste alder ved tegning 16 år
Maks alder ved tegning 60 år
Minimum forsikringssum 20 000
Maksimal forsikringssum 100.000 (kan avtales høyere)
Regulering av forsikringssum Nei
Er pris avhengig av utdanning og yrke? Yrke og utdannelse
Utbetaling etter uføregrad Ikke gradert
Krav til utbetaling Dersom forsikrede i forsikringstiden har vært minst 50 % arbeidsufør sammenhengende i en periode lenger enn karenstiden som følge av sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden, har forsikringstakeren rett til uførepensjon. Retten inntrer likevel tidligst den dato forsikrede fyller 18 år.
Den avtalte uførepensjonen utbetales i månedlige terminer. Uførepensjonen utbetales så lenge forsikrede er minst 50 % arbeidsufør, men ikke lenger enn forsikringens varighet. Utbetalingen starter ved karenstidens slutt. Karenstiden er tiden fra arbeidsuførheten inntrer til utbetalingene starter.
Priser 48.000 kroner per år Prisene til venstre er for personer med utdanning høyskole/universitet. Over 4 år, høyskole opp til 4 år, videregående skole, grunnskole.
Alder Over 4 år Opp til 4 år Vgs Grunnskole
25 2 160 2 412 2 604 2 988
30 2 580 2 904 3 144 3 624
35 3 264 3 684 4 008 4 668
40 4 248 4 824 5 268 6 168
45 5 664 6 468 7 080 8 316
50 7 788 8 928 9 804 11 556
54 10 896 12 528 13 776 16 296
Etableringsgebyr 300
Månedlig gebyr – sum per år 90

 

Se også:

Guide til uførekapital

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica Pensjon - Uførerente

Eika Forsikring - Uførerente

Frende Forsikring - Uførerente

Gjensidige Forsikring - Uførerente

If Skadeforsikring - Uførerente

KLP Forsikring - Uførerente

Nordea Liv - Uførerente

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Uførerente

Storebrand Forsikring - Uførerente

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.