Dette er vilkårene og pris for uførerente i DNB. 

Dette er de viktigste egenskapene ved uførerente. Du kan se de fullstendige vilkårene ved klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Les: Guide til uførerente

 

DNB      
Minste alder ved tegning 18 år      
Maks alder ved tegning 55 år      
Minimum forsikringssum 12 000      
Maksimum forsikringssum 120 000      
G-regulering av forsikringssum Ja, til 60 år      
Vilkår Vilkår      
Dato vilkår 01.06.2013      
Er pris avhengig av utdanning og yrke? Utdannelse      
Utbetaling etter uføregrad Ikke gradert      
Krav til utbetaling Retten til uførerente inntrer når forsikrede som følge av sykdom eller skade inntrådt i forsikringstiden har vært minst 50 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av 12 måneder, det vil si den på forhånd avtalte karenstid som fremgår av forsikringsbeviset. Uførerenten utbetales månedlig fra karenstidens utløp, og så lenge arbeidsuførheten er minst 50 prosent. Uførerenten opphører ved avtalt opphørsalder eller opphørsdato, likevel senest ved fylt 67 år. En tidsbegrenset uførerente utbetales maksimalt i det antall år som er avtalt (4 år), men opphører likevel senest ved fylte 67 år.
Priser 50.000 kroner per år      
Alder Opp til 4 år Grunnskole Vgs Over 4 år
25 2 604 3 348 2 844 2 100
30 2 904 3 744 3 180 2 340
35 3 612 4 704 3 984 2 892
40 4 968 6 648 5 604 4 032
45 7 788 10 272 8 424 6 144
50 12 288 16 272 13 620 9 636
54 17 148 22 752 19 020 13 416
Etableringsgebyr        
Månedlig gebyr – sum per år 348      

 

Se også:

Guide til uførekapital

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica - Uførerente

Eika Forsikring - Uførerente

Frende - Uførerente

Gjensidige - Uførerente

If - Uførerente

KLP - Uførerente

Nordea - Uførerente

SpareBank 1 - Uførerente

Storebrand - Uførerente

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.