Dette er vilkårene og pris for uførerente i Danica Forsikring. 

Dette er de viktigste egenskapene ved uførerente. Du kan se de fullstendige vilkårene ved klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Les: Guide til uførerente

Danica
Dato vilkår 01.01.2020
Vilkår Vilkår
Minste alder ved tegning 18 år
Maks alder ved tegning 65 år
Minimum forsikringssum 12 000
Maksimal forsikringssum 80 % av inntekt
G-regulering av forsikringssum Nei
Er pris avhengig av utdanning og yrke? Yrke og utdanning
Utbetaling etter uføregrad Gradert
Krav til utbetaling Rett til Uførerente inntrer når den forsikrede på grunn av sykdom eller skade har vært minst 50 % sammenhengende arbeidsufør utover karenstiden, mens forsikringen har vært i kraft. Karenstiden fremgår av forsikringsbeviset.
Uførerente beregnes i forhold til graden av arbeidsuførhet til enhver tid. Den avtalte Uførerente som er angitt i forsikringsbeviset, gjelder pr. år ved 100 % arbeidsuførhet.
Dersom forsikrede innen 26 uker og av samme årsak igjen blir minst 50 % arbeidsufør, mens forsikringen har vært i kraft, starter utbetaling av Uførerente på nytt uten ny karenstid.
Priser
Alder 50.000 kroner
25 ?
30 ?
35 ?
40 ?
45 ?
50 ?
55 ?
Etableringsgebyr ?
Månedlig gebyr – sum per år ?

 

Se også:

Guide til uførekapital

Forsikringsdekning i andre selskaper:

DNB (Fremtind Forsikring) - Uførerente

Eika Forsikring - Uførerente

Frende Forsikring - Uførerente

Gjensidige Forsikring - Uførerente

If Skadeforsikring - Uførerente

KLP Forsikring- Uførerente

Nordea Liv- Uførerente

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Uførerente

Storebrand Forsikring - Uførerente

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.