Dette er vilkårene og pris for uførekapital i Storebrand Forsikring. 

Dette er de viktigste egenskapene ved uførekapital. Du kan se de fullstendige vilkårene ved klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Les Guide til uførekapital

Du må tegne uførepensjon for å kunne tegne uførekapital.

Forsikringssummen nedtrappes årlig fra fylte 52 år.

Hele forsikringssummen utbetales ved minimum 40 prosent uførhet.

Storebrand
Vilkår Vilkår
Dato vilkår 01.11.2018
Maks alder ved tegning 55 år
Opphørsalder 62 år
Minimum forsikringssum ?
Maksimal forsikringssum 2 ganger brutto årslønn
G-regulering av forsikringssum Ja, til 52 år
Er pris avhengig av utdanning og yrke? ?
Krav til utbetaling Rett til Engangsutbetaling inntrer når forsikrede på grunn av sykdom, skade eller lyte har vært minst 40 % sammenhengende arbeidsufør i minst 4 år regnet fra første sykedag mens forsikringen har vært i kraft (karenstiden).
Forskuttering Nei
Forskutterings-beløp *
Gradert utbetaling *
Priser 1 million kroner Prisene gjelder for arbeidstakere med de forskjellige utdannelsesnivåene.
Alder Bachelor og høyere Vgs. Grunnsk.
25 1 964 2 364 2 530
30 2 946 3 528 3 818
35 3 485 4 195 4 529
40 4 342 5 219 5 635
45 6 325 7 601 8 239
50 10 160 12 180 26 140
Etableringsgebyr ?
Månedlig gebyr – sum per år ?

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica - Uførekapital

DNB (Fremtind Forsikring) - Uførekapital

Eika Forsikring - Uførekapital

Frende - Uførekapital

Gjensidige Forsikring - Uførekapital

Landkreditt Forsikring - Uførekapital

Nordea Liv - Uførekapital

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Uførekapital

Se også:

Guide til uføreforsikringer

Guide til uførerente

Guide til uføretrygd

Guide til dødsfallforsikring

Uføreforsikringer i yrkesorganisasjoner: Prisoversikt

Kalkulatorer:

Uførerente-kalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stort inntektstap du får hvis du blir arbeidsufør, og hvor stort tapet blir hvis du har en uførerente.

Uføretrygdkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i uføretrygd (tidligere uførepensjon). Den beregner også hvilken reduksjon du kan få i uføretrygden når du har lønnsinntekt ved siden av.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.

Forsikringsdekning i andre selskaper: