Dette er vilkårene og pris for uførekapital i Storebrand Forsikring. 

Dette er de viktigste egenskapene ved uførekapital. Du kan se de fullstendige vilkårene ved klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Les Guide til uførekapital

 

Storebrand
Vilkår Vilkår
Dato vilkår 01.11.2019
Maks alder ved tegning 50 år
Opphørsalder 66 år
Minimum forsikringssum ?
Maksimal forsikringssum 2 ganger brutto årslønn
G-regulering av forsikringssum Ja, til 52 år
Er pris avhengig av utdanning og yrke? ?
Krav til utbetaling Rett til Engangsutbetaling inntrer når forsikrede på grunn av sykdom, skade eller lyte har vært minst 40 % sammenhengende arbeidsufør i minst 4 år regnet fra første sykedag mens forsikringen har vært i kraft (karenstiden).
Forskuttering Nei
Forskutterings-beløp *
Gradert utbetaling *
Alder Pris 2 millioner
25 ?
30 ?
35 ?
40 ?
45 ?
50 ?
55 ?
Etableringsgebyr ?
Månedlig gebyr – sum per år ?

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica - Uførekapital

Eika Forsikring - Uførekapital

Frende - Uførekapital

Landkreditt Forsikring - Uførekapital

SpareBank 1 Forsikring - Uførekapital

Se også:

Guide til uføreforsikringer

Guide til uførerente

Guide til uføretrygd

Guide til dødsfallforsikring

Uføreforsikringer i yrkesorganisasjoner: Prisoversikt

Kalkulatorer:

Uførerente-kalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stort inntektstap du får hvis du blir arbeidsufør, og hvor stort tapet blir hvis du har en uførerente.

Uføretrygdkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i uføretrygd (tidligere uførepensjon). Den beregner også hvilken reduksjon du kan få i uføretrygden når du har lønnsinntekt ved siden av.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.

Forsikringsdekning i andre selskaper: