Dette er vilkårene og pris for uførekapital i Nemi Forsikring. 

Dette er de viktigste egenskapene ved uførekapital. Du kan se de fullstendige vilkårene ved klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Les Guide til uførekapital

 

Nemi
Vilkår Vilkår
Dato vilkår 01.01.2014
Maks alder ved tegning 55 år
Opphørsalder 60 år
Minimum forsikringssum 250 000
Maksimum forsikringssum 1 500 000
G-regulering av forsikringssum Nei
Er pris avhengig av utdanning og yrke? Nei
Krav til utbetaling Forsikringstilfellet inntreffer hvis den forsikrede har vært minst 50% arbeidsufør sammenhengende i minst to år og NAV har innvilget minst 50% varig uførepensjon.
Hvis varig arbeidsuførhet er lavere enn 100%, reduseres erstatningen tilsvarende. Det utbetales ikke erstatning når uførheten er lavere enn 50%.
Forskuttering Forsikringstilfellet inntreffer dersom den forsikrede har vært minst 50% arbeidsufør sammenhengende i minst 12 måneder.
Ved 100% arbeidsuførhet utbetales månedlig 1% av den forsikringssummen som gjelder når forsikringstilfellet inntreffer. Ved delvis arbeidsuførhet reduseres utbetalingen forholdsmessig.
Utbetalingen opphører likevel : • hvis de samlede utbetalinger tilsvarer 60% av avtalt forsikringssum • to år etter opphørsdato.
Forskutterings-beløp 1 prosent av forsikringssum per måned.
Gradert utbetaling Gradert
Priser
Alder Pris 1 million kroner
25 ?
30 ?
35 ?
40 ?
45 ?
50 ?
55 ?
Etableringsgebyr ?
Månedlig gebyr – sum per år ?

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica - Uførekapital

Eika Forsikring - Uførekapital

Frende - Uførekapital

Landbruksforsikring - Uførekapital

SpareBank 1 Forsikring - Uførekapital

Storebrand - Uførekapital

Se også:

Les: Guide til uføreforsikringer

Guide til uførerente

Guide til uføretrygd

Guide til dødsfallforsikring

Uføreforsikringer i yrkesorganisasjoner: Prisoversikt

Kalkulatorer:

Uførerente-kalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stort inntektstap du får hvis du blir arbeidsufør, og hvor stort tapet blir hvis du har en uførerente.

Uføretrygdkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i uføretrygd (tidligere uførepensjon). Den beregner også hvilken reduksjon du kan få i uføretrygden når du har lønnsinntekt ved siden av.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.