Dette koster dødsfallforsikring / livsforsikring når du kjøper dette på indiviuell basis.

Dødsfallforsikring prises etter alder. Det vil i at forsikringen koster mer for hvert år som går. Det er derfor betydelig forskjell på en som er 25 år i forhold til  en som er 55 år.

Gjennomsnittspriser på dødfallforsikring

Dette er gjennomsnittet av prisene på dødsfallforsikringen for 1 og millioner kroner.

Alder Pris 1 mill Pris 2 mill
25 1 707 3 279
30 1 938 3 783
35 2 364 4 671
40 3 102 6 255
45 4 419 8 991
50 6 738 13 815
55 10 842 22 287

Disse forsikringselskapene tilbyr dødsfallforsikring:

 • Danica
 • DNB
 • Eika Forsikring
 • Frende
 • Gjensidige
 • Handelsbanken Liv
 • If
 • KLP
 • Landkreditt Forsikring
 • Nordea Liv
 • SpareBank 1 Forsikring
 • Storebrand

Dette koster dødsfallforsikring

Dette er priser fra forsikringsselskapene som har oppgitt prisene på nett.

I første kolonne vises den gjennomsnittlige prisen fra 30 til 50 år. I de to neste kolonnene vises prisen når du er akkurat 30 år eller 50 år.

Forsikringsselskap Snitt 30 år 50 år
DNB 3 948 2 088 7 104
KLP 2 623 1 248 4 992
Nordea 4 788 2 484 8 700
SpareBank 1 3 490 1 932 6 156
Gjennomsnitt 3 712 1 938 6 738

 

Se også:

Guide til dødsfallforsikring

Priser og maksimale forsikringsbeløp gjennom yrkesorganisasjonene.

Forsikringskalkulatorer:

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.