Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette koster dødsfallforsikring / livsforsikring når du kjøper dette på individuell basis.

Dødsfallforsikring prises etter alder. Det vil i at forsikringen koster mer for hvert år som går. Det er derfor betydelig forskjell på en som er 25 år i forhold til  en som er 55 år.

Guide til dødsfallforsikring.

Gjennomsnittspriser på dødsfallforsikring

Dette er gjennomsnittet av prisene på dødsfallforsikring med 2 millioner kroner i forsikringssum.

Alder Pris 2 mill
25 1 957
30 2 145
35 2 587
40 3 358
45 4 745
50 7 309
55 11 367

Prisene stiger med alderen. Når du kommer opp i førtiårene begynner prisene å stige kraftig. For en femtiåring koster dødsfallforsikringen nesten fire ganger så mye som for en 25-åring.

Dette koster dødsfallforsikring

Dette er priser fra forsikringsselskapene som har oppgitt prisene på nett.

Priser og maksimale forsikringsbeløp gjennom yrkesorganisasjonene.

I første kolonne vises den gjennomsnittlige prisen fra 30 til 50 år. I de to neste kolonnene vises prisen når du er akkurat 30 år eller 50 år.

DNB og Sparebank 1 tilbyr den samme forsikringen (i Fremtind Forsikring).

Når du sjekker pris på nettet oppgir forsikringsselskapene bare prisen akkurat med den alderen du har i dag. Prisene i årene fremover blir ikke oppgitt, men disse stiger i takt med alderen. Og kurven for prisen blir brattere og brattere med alderen.

Forsikringsselskap Snitt 30 år 50 år
DNB 3 492 1 944 6 156
Frende 4 619 2 331 9 074
Gjensidige 4 035 2 299 6 942
If 3 889 2 275 6 840
KLP 2 623 1 248 4 992
Nordea 4 788 2 484 8 700
SpareBank 1 3 492 1 944 6 156
Storebrand 4 483 2 176 8 424
Youplus 4 303 2 404 7 348
Gjennomsnitt 4 029 2 145 7 309

Prisene som oppgis her er den gunstigste som tilbys. Men det kan være forskjell på prisene avhengig av utdannelse og/eller yrke.

På utdannelse varierer det fra 3 til 5 nivåer. Grunnskole og videregående er alltid med som de to laveste. Deretter er det litt forskjellige nivåer. Også når det gjelder yrke er det forskjeller på hvor finmasket dette er.

For en 30 åring kan prisforskjellen være fra 12-51 prosent på grunn av utdannelsesnivået. For en femtiåring varierer forskjellen fra 25-72 prosent.

Slik priser de forskjellige selskapene dette:

Selskap Prising etter
DNB Utdannelse og yrke
Gjensidige Utdannelse og yrke
If Utdannelse
KLP Utdannelse
Nordea Bare alder
SpareBank 1 Utdannelse og yrke
Storebrand Bare alder

Her kan du se prisdetaljer på de forskjellige tilbyderne av dødsfallforsikring

Danica Pensjon - Dødsfallforsikring

DNB (Fremtind Forsikring) - Dødsfallforsikring

Eika Forsikring - Dødsfallforsikring

Frende Forsikring - Dødsfallforsikring

Gjensidige Forsikring - Dødsfallforsikring

If Skadeforsikring - Dødsfallforsikring

KLP Forsikring - Dødsfallforsikring

Landkreditt Forsikring - Dødsfallforsikring

Nordea - Dødsfallforsikring

Sparebank 1 (Fremtind Forsikring) - Dødsfallforsikring

Storebrand Forsikring- Dødsfallforsikring

Youplus Livsforsikring - Uførekapital

Forsikringskalkulatorer:

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.