Dette koster dødsfallforsikring / livsforsikring når du kjøper dette på indiviuell basis.

Dødsfallforsikring prises etter alder. Det vil i at forsikringen koster mer for hvert år som går.

Gjennomsnittspriser på dødfallforsikring

Dette er gjennomsnittet av prisene på dødsfallforsikringen for 1 million kroner.

Alder Pris 1 mill Pris 2 mill
25 1 110 1 809
30 1 239 2 049
35 1 473 2 505
40 1 887 3 273
45 2 625 4 665
50 3 921 7 065
55 6 228 11 313

Dette koster forsikringen i forsikringsselskapene

Disse forsikringselskapene tilbyr dødsfallforsikring;

 • Danica
 • DNB
 • Eika Forsikring
 • Frende
 • Gjensidige
 • Handelsbanken Liv
 • If
 • KLP
 • Landbruksforsikring
 • Nemi Forsikring
 • Nordea Liv
 • SpareBank 1 Forsikring
 • Storebrand

Dette er prisen for 1 million kroner. Dette er oppgitt for en som er 30 år, 50 år, og gjennomsnittet fra 30 til 50 år.

Pris på 1 million
Forsikringsselskap Snitt 30 år 50 år
DNB 2 155 1 224 3 732
Gjensidige 1 280
KLP 2 057 1 032 3 828
Nordea 2 597 1 452 4 548
SpareBank 1 2 107 1 248 3 576
Storebrand 1 251
Gjennomsnitt 2 229 1 239 3 921