Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er vilkårene og pris for dødsfallforsikringen (livsforsikringen) i Storebrand.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til dødsfallforsikring

Storebrand Forsikring
Vilkår Vilkår
Dato vilkår 01.12.2011
Maks alder ved tegning 70 år
Opphørsalder 90 år
Minimum forsikringssum ?
Maksimal forsikringssum 4 500 000
G-regulering av forsikringssum Ja
Nedjustering av utbetalt beløp Nei
Er pris avhengig av utdanning og yrke? Nei
Priser
Alder 2 mill
25 1 977
30 2 176
35 2 746
40 3 698
45 5 373
50 8 424
55 13 491
Etableringsgebyr ?
Månedlig gebyr – sum per år ?

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica Pensjon  - Dødsfallforsikring

DNB (Fremtind Forsikring) - Dødsfallforsikring

Eika Forsikring - Dødsfallforsikring

Frende Forsikring- Dødsfallforsikring

Gjensidige Forsikring - Dødsfallforsikring

If Skadeforsikring - Dødsfallforsikring

KLP Forsikring - Dødsfallforsikring

Landkreditt Forsikring - Dødsfallforsikring

Nordea - Dødsfallforsikring

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Dødsfallforsikring

Youplus Livsforsikring - Dødsfallforsikring

Les om andre personforsikringer:

Guide til uføreforsikringer

Guide til kritisk sykdom / alvorlig sykdom

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til Ulykkesforsikring

Kalkulatorer:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.