Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er vilkårene og pris for livsforsikring (dødsfallforsikring) i SpareBank 1.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til livsforsikring

Smarte Penger tester: Dette er de beste livsforsikringene

Forsikringen er plassert i Fremtind Forsikring. DNB og Sparebank 1 selger den samme forsikringen.

Prisene er oppgitt for de fire forskjellige utdannelsesgruppene som brukes:

  • Utdannelse i over 5 år
  • Utdannelse i opptil 4 år
  • Videregående
  • Grunnskole

Ut fra dette oppsettet fra SpareBank 1 mangler det utdannelse mellom 4 og 5 år. I tillegg til utdannelse bestemmes prisene av hvilket yrke du har. Det kan velges mellom en rekke yrkesgrupper som vil ha litt andre priser. Her er prisene gjeldende for kontorarbeider i alle utdannelsesgruppene. For å få en helt eksakt pris må du gå inn på priskalkulatoren.

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)
Vilkår Vilkår
Dato vilkår 01.09.2021
Maks alder ved tegning 79 år
Opphørsalder 80 år
Minimum forsikringssum 300 000
Maksimal forsikringssum 3 000 000
G-regulering av forsikringssum Nei
Nedjustering av utbetalt beløp Nei
Er pris avhengig av utdanning og yrke? Utdanning og yrke
Priser 2 millioner kroner
Alder Minst 5 år Inntil 4 år Viderg. Grunnsk.
25 1 740 1 872 1 944 2 136
30 1 944 2 088 2 172 2 400
35 2 304 2 496 2 604 2 880
40 2 952 3 216 3 348 3 720
45 4 104 4 488 4 692 5 232
50 6 156 6 744 7 068 7 920
55 9 816 10 764 11 304 12 684
Etableringsgebyr 300
Månedlig gebyr – sum per år 90

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica Pensjon - Dødsfallforsikring

DNB (Fremtind Forsikring) - Livsforsikring

Eika Forsikring - Dødsfallforsikring

Frende Forsikring - Livsforsikring

Gjensidige Forsikring - Livsforsikring

If Skadeforsikring - Livsforsikring

KLP Forsikring - Livsforsikring

Landkreditt Forsikring - Livsforsikring

Nordea Liv - Livsforsikring

Storebrand Forsikring - Livsforsikring

Youplus Livsforsikring - Dødsfallforsikring

Les om andre personforsikringer:

Guide til uføreforsikringer

Guide til kritisk sykdom / alvorlig sykdom

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til Ulykkesforsikring

Kalkulatorer:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.