Dette er vilkårene og pris for dødfallforsikringen i If.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til dødsfallforsikring

 

If
Vilkår Vilkår
Dato vilkår 01.11.2018
Maks alder ved tegning ?
Opphørsalder 75 år
Minimum forsikringssum 500 000
Maksimum forsikringssum 3 000 000
G-regulering av forsikringssum Ja, til 50 år
Nedjustering av utbetalt beløp Ja, 10 % fra 60 år
Er pris avhengig av utdanning og yrke? Nei
Priser
Alder 1 million kroner
25
30
35
40
45
50
55
Etableringsgebyr  
Månedlig gebyr – sum per år  

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica - Dødsfallforsikring

DNB - Dødsfallforsikring

Eika - Dødsfallforsikring

Frende - Dødsfallforsikring

Gjensidige - Dødsfallforsikring

KLP - Dødsfallforsikring

Nordea - Dødsfallforsikring

SpareBank 1 Forsikring - Dødsfallforsikring

Storebrand - Dødsfallforsikring

Les om andre personforsikringer:

Guide til Uføreforsikringer

Guide til Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til Ulykkesforsikring

Kalkulatorer:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.