Dette er vilkårene og pris for dødfallforsikringen i Gjensidige

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til dødsfallforsikring

Gjensidige
Vilkår Vilkår
Dato vilkår 01.01.2016
Maks alder ved tegning 75 år
Opphørsalder 80 år
Minimum forsikringssum ?
Maksimal forsikringssum ?
G-regulering av forsikringssum Ja
Nedjustering av utbetalt beløp Nei
Er pris avhengig av utdanning og yrke? Utdanning og yrke
Priser
Alder 2 mill.
25 ?
30 ?
35 ?
40 ?
45 ?
50 ?
55 ?
Etableringsgebyr ?
Månedlig gebyr – sum per år ?

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica - Dødsfallforsikring

DNB - Dødsfallforsikring

Eika - Dødsfallforsikring

Frende - Dødsfallforsikring

Gjensidige - Dødsfallforsikring

If - Dødsfallforsikring

KLP - Dødsfallforsikring

Landkreditt Forsikring - Dødsfallforsikring

Nordea - Dødsfallforsikring

SpareBank 1 Forsikring - Dødsfallforsikring

Storebrand - Dødsfallforsikring

Les om andre personforsikringer:

Guide til uføreforsikringer

Guide til kritisk sykdom / alvorlig sykdom

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til Ulykkesforsikring

Kalkulatorer:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.