Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er vilkårene og pris for dødsfallforsikringen (livsforsikringen) i Gjensidige

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til livsforsikring

Smarte Penger tester: Dette er de beste livsforsikringene

Prisene er oppgitt for de fem forskjellige utdannelsesgruppene som brukes:

  • Master
  • Bachelor
  • Videregående med tilleggsutdannelse
  • Videregående
  • Grunnskole

Ut fra dette oppsettet mangler det utdannelse mellom 4 og 5 år. I tillegg til utdannelse bestemmes prisene av hvilket yrke du har. Det kan velges mellom 12 bransjer som vil ha litt andre priser. Her er prisene gjeldende for kontorarbeider i alle utdannelsesgruppene. For å få en helt eksakt pris må du gå inn på priskalkulatoren.

Gjensidige Forsikring
Vilkår *
Dato vilkår *
Maks alder ved tegning 70 år
Opphørsalder 80 år
Minimum forsikringssum 319 197
Maksimal forsikringssum 5 319 950
G-regulering av forsikringssum Ja
Nedjustering av utbetalt beløp Nei
Er pris avhengig av utdanning og yrke? Utdanning og yrke
Priser 2 millioner kroner
Alder Master Bachelor Tillegg vgs Viderg. Grunnsk.
25 2 152 2 205 2 257 2 310 2 415
30 2 299 2 361 2 421 2 484 2 605
35 2 722 2 806 2 894 2 980 3 151
40 3 429 3 556 3 684 3 811 4 144
45 4 781 4 985 5 458 5 394 5 945
50 6 942 7 275 8 711 7 944 8 615
55 11 302 11 884 13 239 13 050 14 219
Etableringsgebyr ?
Månedlig gebyr – sum per år 250

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica Pensjon - Dødsfallforsikring

DNB (Fremtind Forsikring) - Livsforsikring

Eika Forsikring - Dødsfallforsikring

Frende Forsikring - Livsforsikring

If Skadeforsikring - Livsforsikring

KLP Forsikring - Livsforsikring

Landkreditt Forsikring - Livsforsikring

Nordea Liv - Livsforsikring

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Livsforsikring

Storebrand Forsikring - Livsforsikring

Youplus Livsforsikring - Dødsfallforsikring

Les om andre personforsikringer:

Guide til uføreforsikringer

Guide til kritisk sykdom / alvorlig sykdom

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til Ulykkesforsikring

Kalkulatorer:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.