Dette er vilkårene og pris for dødfallforsikringen i Eika.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til dødsfallforsikring

Forsikringen må tgnes gjennom bankene i Eika.

Eika
Vilkår *
Dato vilkår *
Maks alder ved tegning 70 år
Opphørsalder 80 år
Minimum forsikringssum 100 000
Maksimum forsikringssum ?
G-regulering av forsikringssum Nei
Nedjustering av utbetalt beløp Nei
Er pris avhengig av utdanning og yrke? ?
Priser
Alder 1 million kroner
25
30
35
40
45
50
55
Etableringsgebyr  
Månedlig gebyr – sum per år  

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica - Dødsfallforsikring

DNB - Dødsfallforsikring

Frende - Dødsfallforsikring

Gjensidige - Dødsfallforsikring

If - Dødsfallforsikring

KLP - Dødsfallforsikring

Nordea - Dødsfallforsikring

SpareBank 1 Forsikring - Dødsfallforsikring

Storebrand - Dødsfallforsikring

Les om andre personforsikringer:

Guide til Uføreforsikringer

Guide til Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til Ulykkesforsikring

Kalkulatorer:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.