Dette er vilkårene og pris for dødsfallforsikringen (livsforsikringen) i Eika.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til dødsfallforsikring

Forsikringen må tegnes gjennom bankene i Eika. Det er ingen prisinformasjon i Eika, eller noen av selgerbankene.

Eika
Vilkår *
Dato vilkår *
Maks alder ved tegning 70 år
Opphørsalder 80 år
Minimum forsikringssum 100 000
Maksimal forsikringssum ?
G-regulering av forsikringssum Nei
Nedjustering av utbetalt beløp Nei
Er pris avhengig av utdanning og yrke? ?
Priser
Alder 2 mill.
25 ?
30 ?
35 ?
40 ?
45 ?
50 ?
55 ?
Etableringsgebyr ?
Månedlig gebyr – sum per år ?

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica Pensjon - Dødsfallforsikring

DNB (Fremtind Forsikring) - Dødsfallforsikring

Frende Forsikring - Dødsfallforsikring

Gjensidige Forsikring - Dødsfallforsikring

If Skadeforsikring - Dødsfallforsikring

KLP Forsikring - Dødsfallforsikring

Nordea - Dødsfallforsikring

Landkreditt Forsikring - Dødsfallforsikring

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Dødsfallforsikring

Storebrand Forsikring - Dødsfallforsikring

Les om andre personforsikringer:

Guide til uføreforsikringer

Guide til kritisk sykdom / alvorlig sykdom

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til Ulykkesforsikring

Kalkulatorer:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.