Dette er vilkårene og pris for dødfallforsikringen i DNB.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til dødsfallforsikring

 

DNB
Vilkår Vilkår
Dato vilkår 01.06.2013
Maks alder ved tegning 79 år
Opphørsalder 80 år
Minimum forsikringssum 100 000
Maksimum forsikringssum 4 000 000
G-regulering av forsikringssum Nei
Nedjustering av utbetalt beløp Nei
Er pris avhengig av utdanning og yrke? Nei
Priser
Alder 1 million kroner
25 1 104
30 1 224
35 1 452
40 1 836
45 2 532
50 3 732
55 5 856
Etableringsgebyr 300
Månedlig gebyr – sum per år 408

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica - Dødsfallforsikring

Eika - Dødsfallforsikring

Frende - Dødsfallforsikring

Gjensidige - Dødsfallforsikring

If - Dødsfallforsikring

KLP - Dødsfallforsikring

Nordea - Dødsfallforsikring

SpareBank 1 Forsikring - Dødsfallforsikring

Storebrand - Dødsfallforsikring

Les om andre personforsikringer:

Guide til Uføreforsikringer

Guide til Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til Ulykkesforsikring

Kalkulatorer:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.