Dette er vilkårene og pris for dødsfallforsikringen i DNB.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til dødsfallforsikring

Forsikringen er plassert i Fremtind Forsikring. DNB og Sparebank 1 selger den samme forsikringen.

Prisene er oppgitt for de fire forskjellige utdannelsesgruppene som brukes:

  • Utdannelse i over 5 år
  • Utdannelse i opptil 4 år
  • Videregående
  • Grunnskole

Ut fra dette oppsettet mangler det utdannelse mellom 4 og 5 år. I tillegg til utdannelse bestemmes prisene av hvilket yrke du har. Det kan velges mellom en rekke yrkesgrupper som vil ha litt andre priser. Her er prisene gjeldende for kontorarbeider i alle utdannelsesgruppene. For å få en helt eksakt pris må du gå inn på priskalkulatoren.

 

DNB
Vilkår Vilkår
Dato vilkår 30.04.2020
Maks alder ved tegning 79 år
Opphørsalder 80 år
Minimum forsikringssum 100 000
Maksimal forsikringssum 10 000 000
G-regulering av forsikringssum Nei
Nedjustering av utbetalt beløp Nei
Er pris avhengig av utdanning og yrke? Utdannelse og yrke
Priser 2 millioner kroner      
Alder Over 4 år Opptil 4 år Viderg. Grunnsk.
25 1 740 1 872 1 944 2 136
30 1 944 2 088 2 172 2 400
35 2 304 2 496 2 604 2 880
40 2 952 3 216 3 348 3 720
45 4 104 4 488 4 692 5 232
50 6 156 6 744 7 068 7 920
55 9 816 10 764 11 304 12 684
Etableringsgebyr 300      
Månedlig gebyr – sum per år 90      

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica Pensjon - Dødsfallforsikring

Eika Forsikring - Dødsfallforsikring

Frende Forsikring - Dødsfallforsikring

Gjensidige Forsikring - Dødsfallforsikring

If Skadeforsikring - Dødsfallforsikring

KLP Forsikring - Dødsfallforsikring

Landkreditt Forsikring - Dødsfallforsikring

Nordea - Dødsfallforsikring

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Dødsfallforsikring

Storebrand Forsikring - Dødsfallforsikring

Les om andre personforsikringer:

Guide til uføreforsikringer

Guide til kritisk sykdom / alvorlig sykdom

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til Ulykkesforsikring

Kalkulatorer:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.