I denne testen av behandlingsforsikring / helseforsikring har Smarte Penger satt karakter på de forskjellige dekningselementene på alle tilbudene til forsikringsselskapene.

Hver enkelt dekning på alle behandlingsforsikringene blir tildelt en karakter av Smarte Penger. Alle har en forhåndsinnlagt vekt, men du kan selv velge hvilken vekt du vil legge på hver enkelt dekning. Det er ikke nødvendig at vekten på dekningene til sammen blir hundre slik de forhåndsinnlagte tallene er. Er for eksempel en dekning uinteressant for deg, kan du sette den til null.

Dekningene som ligger til grunn for denne testen vil oppdateres fortløpende. Skjer det endringer i vilkårene til et selskap, vil det bli lagt i testen.

Denne testen er et meget godt hjelpemiddel for å finne den/de beste forsikringene. Når du skal sammenligne forskjellige tilbud fra forsikringsselskapene får du forskjellige pristilbud. Dette kan du matche med resultatene du får fra denne testen.

Du finner det du trenger å vite om denne forsikringen her: Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring.

Karakterer på behandlingsforsikringen

Karakterene går fra null til 6. Ut fra vektene regnes det gjennomsnittskarakteren ut. Du kan selv endre alle vekter.

Du endrer vektene ved å gå inn på menyen, og velge "Endre vekter".

I artikkelen Selskapenes dekningsomfang på behandlingsforsikring ser du en oversikt over hva de dekker.

Hvis du endrer vekter trenger ikke summen  av vektene være 100 slik de forhåndsinnlagte tallene er. Hvis du kutter alle postene unntatt 1, vil denne posten da telle 100 prosent.

Test behandlingsforsikring
Rangert etter karakter  
Selskap Karakter Pris  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
Rangert etter pris  
Selskap Pris Karakter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her kan du endre vektene:    
Dekning Vekt Prosent  
Kan gjelde maksimalt til   
Behandlings-garanti  
Legespesialist  
Sykehusbehandling  
Dagkirurgi  
Billeddiagnostikk  
Kreftbehandling  
Medisiner  
Etterkontroll  
Rehabilitering  
Tekniske hjelpemidler  
Reiseutgifter  
Losji  
Reiseledsager  
Fysikalsk behandling  
Psykolog  
Psykologisk førstehjelp  
Second Opinion  
Rusavhengighet  
Kompensasjon ved forsinket behandling  
Online-Lege  
Telefon-lege / Helsetelefon  
Sum vekt  
Selskap 25 30 35 40 45 50 55
Snitt 30-55
Gjensidige 2287 2493 2671 2984 3832 4412 5887
4 094
If   1850 1850 6195 6195 6195 6195 6195
5 826
Sp1 Forsikring 1610 1788 2045 2417 2955 3732 4856
3 234
Storebrand Topp 5340 5340 5808 6564 7248 8340 9384
8 736
Storebrand Pluss 4644 4644 5112 5868 6552 7644 8688
7 882
Storebrand Basis 4176 4176 4608 5268 5868 6864 7824
7 074
Tryg 2676 3732 4680 5004 5556 5784 6912
5 724
Vertikal Helse 2508 2508 3468 3468 4548 4548 4548
5 826

Få tilbud og sammenlign forsikringer.   

Andre tilsvarende tester på forsikring:

Test av barneforsikring

Test av bilforsikring

Test av husforsikring

Test av innboforsikring

Test av Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Test av reiseforsikring

Les mer om behandlingsforsikring:

Selskapenes dekningsomfang på behandlingsforsikring.

Priser og rabatter på behandlingsforsikring.

Forsikringsdekning i andre selskaper:

GjensidigeForsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

If Skadeforsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

SpareBank 1 Forsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Storebrand Forsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Tryg Forsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Vertikal Helse: Forsikringsdekning behandlingsforsikring