Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

I Smarte Pengers test av Kritisk Sykdom / Alvorlig sykdom har vi satt karakterer på over 15 enkeltdekninger på alle forsikringene som er i markedet. 

Når du skal sammenligne pris er det minst like viktig å sammenligne vilkårene. Her kan du sammenholde vilkårene med priser på Kritisk sykdom.

Hver enkelt dekning på alle sykdomsforsikringene blir tildelt en karakter av Smarte Penger. Alle har en forhåndsinnlagt vekt, men du kan selv velge hvilken vekt du vil legge på hver enkelt dekning. Det er ikke nødvendig at vekten på dekningene til sammen blir hundre, slik de forhåndsinnlagte tallene er. Er for eksempel en dekning uinteressant for deg, kan du sette den til null.

Dekningene som ligger til grunn for denne testen vil oppdateres fortløpende. Skjer det endringer i vilkårene til et selskap, vil det bli lagt i testen.

Du finner det du trenger å vite om denne forsikringen her: Guide til Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom.

I Selskapenes dekningsomfang på Kritisk sykdom ser du en oversikt over hvor mange sykdommer de enkelte selskapene dekker, og hvilke sykdommer de dekker.

Karakterene i testen av kritisk sykdom

Dette er karakterene hver enkelt forsikring har fått ut fra forutsetningene som er gjort.

Det er If Skadeforsikring som har den beste karakteren med 5,5. Denne forsikringen dekker 25 sykdommer.

Ved å klikke på lenken kan du gå inn å se på dekningsdetaljene på de enkelte sykdomsforsikringene.

Høyeste oppnåelige karakter er 6,0.

Selskap Produkt Karakter
If Skadeforsikring Kritisk sykdom 5,5
Gjensidige Forsikring Alvorlig sykdom 5,2
Landkreditt Forsikring Kritisk sykdom 5,0
Youplus Forsikring Alvorlig sykdom 5,0
Eika Forsikring Kritisk Sykdom 4,7
Nordea Liv Alvorlig sykdom 4,4
KLP Forsikring Alvorlige sykdommer 4,3
Frende Forsikring Kritisk sykdom 4,2
DNB (Fremtind Forsikring) Kritisk sykdom 4,1
Spb1 (Fremtind Forsikring Kritisk sykdom 4,1
Storebrand Forsikring Kritisk sykdom 4,1
Danica Forsikring Kritisk sykdom 3,8
Tryg Forsikring Kritisk sykdomsforsikring 3,8

Pris og karakter

Prisen på Kritisk sykdom er ikke en del av karakteren. Den tar bare hensyn til dekningsomfanget.

For å få en vurdering av både dekningstesten og prisen kan du se: Smarte Penger vurderer forsikringene innen Kritisk Sykdom / Alvorlig sykdom ut fra pris og dekning

Du kan se priser og rabatter gjennom forskjellige organisasjoner på Kritisk sykdom her: Priser og rabatter på Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom.

Resultatet av testen på Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Karakterene går fra null til 6. Ut fra vektene regnes det gjennomsnittskarakteren ut. Du endrer vektene ved å gå inn på menyen, og velge "Endre vekter". Da vil de forskjellige forsikringene få nye karakter basert på disse endringene. Hvis du setter alle vektene til null unntatt én, vil denne da telle 100 prosent.

For hver konstatert sykdom har Smarte Penger tildelt den en vekt. Denne vekten kan du selv endre, noe som kan medføre at karakterene og derav rekkefølgen mellom forsikringsselskapene kan endre seg.

Ut fra vektene og enkelt-karakterene får du opp en rangeringsliste på forsikringene som er sortert etter karakter.

Test av kritisk sykdom
 
Rangert etter karakter:  
Selskap Karakter Pris  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
Her kan du endre vekter  
Konstatert sykdom Vekt I prosent  
Alvorlig brannskade  
Leddgikt  
Tap av ben og armer  
Tverrsnittlammelser  
Bindevevssykdom (alvorlig systemisk)  
Infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinne   
Hjerneslag  
Godartet svulst i hjerne   
Godartet svulst i ryggmarg  
Utvidelse av hjernens pulsårer  
Hjerteinfarkt  
Hjerteoperasjon  
Hjerteklaffkirurgi  
Angina Pectoris  
Hovedpulsåre (aorta aneurisme)  
Alzheimers  
Epilepsi  
HIV  
Kreft  
Motonevronsykdom  
Multippel sklerose  
Nyresvikt  
Organtransplantasjon  
Parkinsons sykdom  
Schizofreni  
Tarm (utlagt)  
Hørsel (døvhet)  
Syn (blindhet)  
Taleevne  
Må være i live 1 eller 30 dager  
Sum  
Rangert etter pris
Selskap Pris Karakter

 

Se også:

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

Andre tilsvarende tester på forsikring:

Test av barneforsikring

Test av behandlingsforsikring / helseforsikring

Test av bilforsikring

Test av husforsikring

Test av innboforsikring

Test av reiseforsikring