Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

En rekke yrkesorganisasjoner har fremforhandlet kollektive avtaler på dødsfallsforsikring og uføreforsikringer, som gjør at medlemmene kan tegne opp til 50 G i forsikringssummer.

Prismessig ligger disse godt under det man kan oppnå på individuelle forsikringer.

De fleste avtalene justeres årlig i forhold til grunnbeløpet i Folketrygden (G). Justeringen skjer som oftest ved årsskiftet. Det er vanlig at samboer eller ektefelle kan tilknyttes med de samme forsikringssummene.

Normalt trappes forsikringssummen ned fra man fyller ca. 50 år. Årsaken til nedtrappingen er at forsikringene ville blitt dyrere hvis ikke denne avtrappingen hadde skjedd. I tillegg vil man i gjennomsnitt ha mindre forsikringsbehov jo eldre man blir.

Se priser på yrkesorganisasjonenes uføreforsikringer.

Prisene på dødsrisikoforsikring

Alle yrkesorganisasjonene har knyttet forsikringsbeløpet til et visst antall G. Det minste tegningsnivået ligger i området 10 til 12 G. Alle har også alternativer med høyere dekning enn dette, prisene er da forholdsmessige høyere. De maksimale beløpene ser du lenger ned.

Guide til dødsfallforsikring.

I oversikten har vi tatt med tre priser:

  • Gjennomsnittet for aldrene 30, 35, 40, 45 og 50 år. Det er gjerne i dette aldersspennet man har det høyeste behovet for dødsfallforsikring.
  • Priser for alder 30 år
  • Priser for alder 50 år.

Alle prisene er per år. Her er det tatt med priser som ligger i området 20 til 24 G.

Yrkesorganisasjon Ant. G Snitt 30 år 50 år
Akademikerforbundet 24 1 393 748 2 630
Akademikerne 24 1 061 534 1 978
Bondelaget 20 1 018 465 2 120
Fysioterapeutene 24 1 033 248 1 744
KOL 22 1 053 420 2 080
Lederne 22 1 777 1 098 3 068
Norsk Journalistlag 24 1 357 416 3 258
Norges Radiografforbund 24 1 745 756 3 162
NITO 20 1 402 480 3 000
Politiets Fellesforbund 18 988 320 2 140
Sykepleierforbundet 22 1 727 1 044 2 974
Tekna 22 1 053 420 2 080
Utdanningsforbundet 20 1 042 384 2 184
YS 24 1 404 644 2 780
Individuell 2 millioner 3 835 2 057 6 887

Prisene gjort om til 2 millioner kroner

For å sammenligne prisene er de gjort om til 2 millioner kroner.

På gjennomsnittlige priser er besparelsen via yrkesorganisasjonene på omtrent 1.500 kroner per år for en tredveåring. Ved femti år er gjennomsnittlig besparelse økt til omtrent 4.800 kroner i året. For en familie vil besparelsen ofte bli mye større.

Yrkesorganisasjon Snitt 30 år 50 år
Akademikerforbundet 1 091 586 2 060
Akademikerne 831 418 1 549
Bondelaget 957 437 1 992
Fysioterapeutene 809 194 1 366
KOL 900 359 1 777
Lederne 1 518 938 2 621
Norsk Journalistlag 1 063 326 2 552
Norges Radiografforbund 1 367 592 2 477
NITO 1 317 451 2 820
Politiets Fellesforbund 988 320 2 140
Sykepleierforbundet 1 475 892 2 541
Tekna 900 359 1 777
Utdanningsforbundet 979 361 2 053
YS 1 100 504 2 177
Snitt individuell 2 mill 3 835 2 057 6 887
Snitt yrkesorganisasjoner 1 092 481 2 136
Forskjell 2 743 1 576 4 751

Her finner du priser på uførekapital i yrkesorganisasjonene.

Maksimale tegningsbeløp på dødsfallsforsikring

Dette er de maksimale beløpene du kan tegne gjennom yrkesorganisasjonene. Nedenfor finner du flere lenker der du kan se flere detaljer rundt disse forsikringene.

Her har vi tatt med hovedorganisasjonene. Under disse er det en rekke organisasjoner som da kan benytte seg av de kollektive avtalene.

Organisasjon Max G Dødsfall
Akademikerforbundet 36 3 830 364
Akademikerne 40 4 255 960
Bondelaget 50 5 319 950
KOL 44 4 681 556
Lederne 36 3 830 364
NITO 40 4 255 960
Norsk Fysioterapeutforbund 36 3 830 364
Norsk Journalistlag 36 3 830 364
Norsk Radiografforbund 24 2 553 576
Norsk Sykepleierforbund 40 4 255 960
Politiets Fellesforbund 37 4 000 000
Tekna 44 4 681 556
Utdanningsforbundet 30 3 191 970
YS 30 3 191 970

Underorganisasjoner

Disse organisasjonene er med i Akademikerne og YS.

Disse er med i Akademikerne:
Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Econa, Naturviterne, Norges Juristforbund, Norsk lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Tekna Selvstendig næringsdrivende

Disse er med i YS
AVYO, BFO, Delta, Finansforbundet, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Negotia, Norges Politilederlag, Norges Tollerforbund, Parat, Personellforbundet, Safe, Skatteetatens Landsforbund, Skolelederforbundet, Stafo, Yrkestrafikkforbundet

 

Se også:

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til uførerente

Kalkulatorer:

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.

Uførerentekalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stort inntektstap du får hvis du blir arbeidsufør, og hvor stort tapet blir hvis du har en uførerente.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.

Se detaljene for forsikringsavtalene her:

Forsikringer i Akademikerforbundet

Forsikringer i Akademikerne

Forsikringer i Befalets Fellesorganisasjon

Forsikringer i Bondelaget

Forsikringer i Forskerforbundet

Forsikringer i Krigsskoleutdannedes Offiseres Forening - KOL

Forsikringer i Lederne

Forsikringer i LO

Forsikringer i NITO

Forsikringer i Norsk Fysioterapeutforbund

Forsikringer i Norsk Journalistlag

Forsikringer i Norsk Radiografforbund

Forsikringer i Norsk Sykepleierforbund

Forsikringer i Tekna

Forsikringer i Utdanningsforbundet

Forsikringer i YS