Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er dekningsomfanget de forskjellige barneforsikringene har på hjelpestønad.

Familien kan få hjelpestønad fra det offentlig hvis barn på grunn av sykdom, skade eller medfødt funksjonshemning har et særskilt pleie- og tilsynsbehov, og blir pleiet privat av for eksempel foreldre. Noen selskaper tilbyr en utvidet hjelpestønad, som er i området 80-170.000 kroner årlig. Denne utbetalingen forutsetter at det er innvilget hjelpestønad fra Nav.

Guide til barneforsikring.

Test av barneforsikring.

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste barneforsikringene.

For å kunne få hjelpestønad fra NAV er det en forutsetning at du har et privat pleieforhold, eller at hjelpestønaden setter deg i stand til å opprette et slikt privat pleieforhold. Privat pleieforhold betyr at pleien eller tilsynet blir utført av for eksempel barn, foreldre, ektefelle, andre slektninger eller for eksempel naboer.

Erstatningen kan gis både som en engangsutbetaling, og et årlig beløp (da maksimert til 5 år). Noen gir erstatning når det er innvilget hjelpestønad (sats 1), andre gir det når det er innvilget forhøyet hjelpestønad (sats 2,3,4).

Opphørsalderen er tidligere enn 26 år for denne forsikringen. Opphørsalderen varierer mellom 8-20 år.

Dekning på hjelpestønad

Listen er alfabetisk sortert.

If's dekning er ikke koblet mot at det er innvilget hjelpestønad fra NAV. Der gis det erstatning når barnet må være hjemme fra skole på grunn av sykdom.

Barneforsikring Dekning Opphørs-alder
DNB – Med 1 G i uførepensjon Erstatning gis når forsikrede i forsikringstiden er innvilget hjelpestønad i folketrygden. Maksimal årlig forsikringssum er 2 G, og gis i maksimalt 5 år. Forsikringssummen utbetales etter følgende regler: 10 prosent av forsikringssummen utbetales når forsikrede har fått innvilget hjelpestønad etter sats 1 fra NAV, 30 prosent etter sats 2, 60 prosent etter sats 3, 100 prosent etter sats 4 fra NAV. 18 år
DNB – Med 0,5 G i uførepensjon Som over 18 år
DNB – Ingen uførepensjon Som over 18 år
Eika Barne og ungdomsforsikring Ved hjelpestønad etter sats 4 utbetales 1 G pr. År, etter sats 3 utbetales 60% av 1 G pr. År, etter sats 2 utbetales 40% av 1 G pr. År, etter sats 1 utbetales 20% av 1 G per år. Erstatningen kan kreves så lenge hjelpestønad tilstås fra NAV, men ikke lenger enn 5 år/til forsikredes fylte 20 år 18 år
Frende Best Nei *
Frende Bra Nei *
Gjensidige Barneforsikring - Med 0,8 G i uførepensjon Inntil 12 G som et engangsbeløp. Innvilget hjelpestønad etter sats 2 gir 10 % av forsikringssum, sats 3 gir 50 %, sats 4 gir 100%. 18 år
Gjensidige Barneforsikring - Med 0,4 G i uførepensjon Som over 18 år
Gjensidige Barneforsikring - Uten uførepensjon Som over 18 år
If Super Sats 1 gir 10 000 kroner per år. Sats 2 gir 15 000 kroner per år. Sats 3 gir 55 000 kroner per år. Sats 4 gir 182 500 kroner per år. 18 år
If Standard Som over 18 år
KLP Barn Maks Inntil 12 G som et engangsbeløp. Innvilget hjelpestønad etter sats 2 gir 10 % av forsikringssum, sats 3 gir 50 %, sats 4 gir 100%. 18 år
KLP Barn Som over 18 år
Landkreditt Barne og Undomsfors. Erstatning gis når forsikrede i forsikringstiden er innvilget hjelpestønad i folketrygden. Erstatningssummen er inntil 5 G. Dette gis: 10% av sum ved sats 1, 30 % av sum ved sats 2, 60% av sum ved sats 3, 100 % av sum ved sats 4. 20 år
SpareBank 1 – Med 1 G i uførepensjon Erstatning gis når forsikrede i forsikringstiden er innvilget hjelpestønad i folketrygden. Maksimal årlig forsikringssum er 2 G, og gis i maksimalt 5 år. Forsikringssummen utbetales etter følgende regler: 10 prosent av forsikringssummen utbetales når forsikrede har fått innvilget hjelpestønad etter sats 1 fra NAV, 30 prosent etter sats 2, 60 prosent etter sats 3, 100 prosent etter sats 4 fra NAV. 18 år
SpareBank 1 – Med 0,5 G i uførepensjon Som over 20 år
SpareBank 1 – Ingen uførepensjon Som over 20 år
Storebrand Ekstra Forsikringssum: Inntil 2G per år i maksimalt 5 år eller til forsikret fyller 18 år. Forsikringssum avhenger av hvilken sats på hjelpestønad som er innvilget fra NAV. Hjelpestønad sats 1 i NAV gir 10 % av forsikringssum . Hjelpestønad sats 2 i NAV gir 20 % av forsikringssum . Hjelpestønad sats 3 i NAV gir 50 % av forsikringssum per år. Hjelpestønad sats 4 i NAV gir 100 % av forsikringssum . 18 år
Storebrand Topp Som over 18 år
Storebrand Basis Nei *
Tryg Barn Ekstra – Med 100.000 i uførepensjon, og uførekapital Størrelsen på erstatningen er avhengig av hvilken sats for hjelpestønad som er innvilget fra folketrygden. Størrelsen på erstatningen er avhengig av hvilken sats for hjelpestønad som er innvilget fra folketrygden: Sats 1: 20.000 kroner per år. Sats 2: 40.000 kroner per år. Sats 3: 100.000 kroner per år. Sats 4: 200.000 kroner per år. Erstatningen gis for maksimalt 5 år. 20 år
Tryg Barn Ekstra Med 50.000 i uførepensjon Som over 20 år
Tryg Barn Ekstra – Ingen uførepensjon Som over 20 år
Youplus Topp Erstatning gis når forsikrede i forsikringstiden er innvilget hjelpestønad i folketrygden. Maksimal årlig forsikringssum er 2 G, og gis i maksimalt 5 år. Forsikringssummen utbetales etter følgende regler: 10 prosent av forsikringssummen utbetales når forsikrede har fått innvilget hjelpestønad etter sats 1 fra NAV, 20 prosent etter sats 2, 50 prosent etter sats 3, 100 prosent etter sats 4 fra NAV. 20 år
Youplus Ekstra Som over 20 år
Youplus Basis Som over 20 år

 

Oversikt over de andre dekningene i barneforsikring:

Barneforsikring - selskapenes uføredekning

Barneforsikring - selskapenes ulykkesforsikringsdekning

Barneforsikring - selskapenes dekning på ombygging og tekniske hjelpemidler

Barneforsikring - selskapenes dekning på alvorlige sykdommer

Barneforsikring - selskapenes dekning av dagpenger ved sykehusopphold

Barneforsikring - selskapenes dekning på legetjenester og psykolgitjenester

Se også:

Priser og rabatter på barneforsikring.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk. 

Guide til uføreforsikringer

Guide til ulykkesforsikring

Guide til Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Guide til behandlingsforsikring

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.