Dette er dekningsomfanget de forskjellige barneforsikringene har på dagpenger ved sykehusopphold.

Familien kan få dagpenger ved lengre sykehusopphold for barnet. Erstatning gis når oppholdet har vart fra 7 til 14 dager. De fleste gir erstatning fra første dag. Noen gir bare erstatning fra et visst antall dager. Denne støtten er i området 400-1000 kroner dagen, og varer opp til 365 dager.

Guide til barneforsikring.

Test av barneforsikring.

Opphørsalderen kan være tidligere enn 26 år for denne forsikringen. Flere har en opphørsalder på 18-20 år.

Dagepengedekning

Tabellen inneholder dette:

  • Hvor mange sykehusdager kreves det for å få utbetalt dagpenger.
  • Hvilken sats du får per dag.
  • Om dagpengene utbetales fra den første dagen, eller om den utbetales fra minimumsdagene.
  • Hvor lenge denne dekningen varer.

Listen er alfabetisk sortert.

Barneforsikring Fra Sats per dag Fra første dag? Opphørs-alder
Codan Barn Total 15. dag. 400 Ja 18 år
Danica Barn Total 14. dag. 1 000 Ja 18 år
DNB Topp 10. dag 1 014 Nei 20 år
DNB Pluss 10.dag 1 014 Nei 20 år
DNB Basis 10.dag 1 014 Nei 20 år
Eika Barne og ungdomsforsikring 10. dag. 600 Ja 18 år
Frende Best 14. dag 1 014 Ja 18 år
Frende Bra 14.dag 1 014 Ja 18 år
Gjensidige Barneforsikring ink 0,8 G varig uførepensjon 10. dag 1 000 Ja 26 år
Gjensidige Barneforsikring ink 0,4 G varig uførepensjon 10.dag 1000 Ja 26 år
Gjensidige Barneforsikring 10.dag 1000 Ja 26 år
If Super 10. dag 500 Ja 26 år
If Standard 10. dag 500 Ja 26 år
KLP Barn Maks 10. dag 1 000 Ja 26 år
KLP Barn 10.dag 1 000 Ja 26 år
Landkreditt Barne og Uf. 11. dag 650 Ja 20 år
SpareBank 1 Topp 15. dag 1 014 Ja 20 år
SpareBank 1 Pluss 15.dag 1 014 Ja 20 år
SpareBank 1 Basis 15.dag 1 014 Ja 20 år
Storebrand Ekstra 8. dag 709 Ja 18 år
Storebrand Topp 8. dag 709,457 Nei 26 år
Storebrand Standard 8. dag 709,457 Nei 26 år
Tryg Barn Ekstra 100.000 i uførepensjon + uførekapital 10. dag 450 Ja 20 år
Tryg Barn Ekstra 50.000 i uførepensjon 10.dag 450 Nei 20 år
Tryg Barn Ekstra 10.dag 450 Nei 20 år

 

Oversikt over de andre dekningene i barneforsikring:

Barneforsikring - selskapenes uføredekning

Barneforsikring - selskapenes ulykkesforsikringsdekning

Barneforsikring - selskapenes dekning på ombygging og tekniske hjelpemidler

Barneforsikring - selskapenes dekning på alvorlige sykdommer

Barneforsikring - selskapenes dekning av hjelpestønad

Se også:

Priser og rabatter på Barneforsikring.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk. 

Guide til uføreforsikringer

Guide til ulykkesforsikring

Guide til Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Guide til behandlingsforsikring

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.